Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

acun ne demek?

 - 6 sözlük, 6 sonuç.

BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü

acun anlamı
bakınız» Evren.

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

acun anlamı İng. universe Osm. dünya Alm. Weltall Fr. univers
İnsanın bildiği tüm varlıklar, uzay, zaman, kuvvet, alan vb. kavramlar topluluğu.

BSTS / Gökbilim Terimleri Sözlüğü

acun anlamı İng. Cosmos Osm.kâinât Alm. Kosmos Fr. Cosmos
Düzenli bir bütün olarak düşünülen evren.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

acun anlamı Osm. kâinat Fr.cosmos
(astronomi)

Güncel Türkçe Sözlük

acun anlamı
is. coğ. ve gök b. Dünya.

Kişi Adları Sözlüğü

Acun anlamı Köken: T.
Cinsiyet: Erkek
1. Dünya. 2. Varlık.

acun eş anlamlısı

dünya
is. (dünya:) 1. gök b. Güneşe yakınlık bakımından üçüncü gezegen, yer, yerküre, yer yuvarı, yer yuvarlağı, acun. 2. Dış, çevre, ortam: "Biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişmiş." -H. C. Yalçın. 3. İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu: Batı dünyası. Doğu dünyası. 4. Meslek veya iş birliği içinde bulunma, camia: Ressamlar dünyasında onun yeri ayrıdır. 5. zm. Elgün, herkes. 6. mec. Duygu, düşünce ve hayal âlemi: "Köprüye kadar kendi dünyaları içinde ne tatlı, ne özlü konuşurlardı." -Y. Z. Ortaç.

"acun" için örnek kullanımlar

Farkettiğiniz gibi 10 isimden 5'i, yani yarısı Acun imzası taşıyor.
As you noticed, 5 10 names, that is half of the Acun signature.
Kaynak: gazeteciler.com
O Ses Türkiye'de jüri üyesi olmak için Acun'a yalvarmadım.
It sound to be a jury member in Turkey Acun to beg.
Kaynak: internethaber.com
Hülya Avşar, Acun'a küstü!
Hulya Avsar, Acun to vomited!
Kaynak: haberdar.com

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.