Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

kılmak ne demek?

 - 5 sözlük, 6 sonuç.

Divanü Lügati't-Türk

kılmak anlamı
kılmak, yapmak, etmek, eylemek, olmak
kılmak anlamı
kılmak

Güncel Türkçe Sözlük

kılmak, -ar anlamı
(yar) Etmek, yapmak: "Kitabımı elimden bırakmadığımı görmek bile onları mutlu kılmaya yetiyordu." -N. Cumalı.

Tarama Sözlüğü

kılmak anlamı
Yapmak, etmek

Türkçe - İngilizce

kılmak anlamı
fiil
1) render

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

kılmak anlamı
Kılmak, yapmak

Uşak

kılmak eş anlamlısı

etmek
(nsz) 1. Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu." -H. Taner. 2. "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: İyi ettiniz de geldiniz. 3. (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi." -R. H. Karay. 4. (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak. 5. Eşit değer kazanmak: İki iki daha dört eder. 6. Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu." -Ö. Seyfettin. 7. Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?" -S. F. Abasıyanık. 8. (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: Çocuk altına etti.
yapmak
(-i) 1. Ortaya koymak, gerçekleştirmek, oluşturmak, meydana getirmek: "Her görevi ayrım gözetmeden aynı titizlikle yapmak başarının sırrıdır." -Ç. Altan. 2. (nsz) Olmasına yol açmak: Durgun sular sıtma yapar. 3. (nsz) Yol almak. 4. Onarmak, tamir etmek: Bozulan saatimi saatçi yaptı. 5. (nsz) Bir şeyi başka bir şey durumuna getirmek: "Ayrıca terbiye edeceğim, onu yaman bir polis köpeği yapacağım." -R. H. Karay. 6. Bir dileği, bir isteği yerine getirmek, uygulamak, ifa etmek: "Şu işi yapıver, diye yalvarmıştı da enişte engel olmuştu." -S. M. Alus. 7. (nsz) Bir düşünceyi, bir davranışı, bir isteği işe dönüştürmek, gerçekleştirmek: "Elimi ağzına götürerek sus işareti yaptım." -R. H. Karay. 8. Düzenli bir duruma getirmek: Yatak yapmak. Yolu yaptılar. 9. (nsz) Üretmek: Ayakkabı yapmak. 10. (nsz) Bir harekete, işe başlamak veya bir hareketle, işle uğraşmak: Koşu yapmak. Sarsıntı yapmak. 11. Zarara yol açmak. 12. Etkili olmak. 13. (nsz) Salgılamak, çıkarmak: Tükürük bezleri tükürük yapar. 14. (-e) Dışkı çıkarmak: Çocuk, altına yapmış. 15. Gerçekleştirmek: "İlk ve ortaöğrenimini Anadolu'da yapmıştır." -Y. Z. Ortaç. 16. Tehdit yoluyla birini herhangi bir duruma düşürmek: Ben adamı ne yaparım biliyor musun? 17. (-i, -e) Evlendirmek: Bu kızı sana yapacağız. 18. (yar) Bir durum yaratmak: "Fırının harlı ateşi yanaklarını pembe pembe yapmıştı." -N. Araz. 19. (yar) Edinmek, sahip olmak: Servet yapmak. Altın yapmak. 20. (yar) Bir kimseye bir meslek kazandırmak, yetiştirmek: "Onu da Üsküdar'daki ambar memuru yapmak suretiyle daireden uzaklaştırdı." -H. Taner. 21. (nsz) Davranmak, hareket etmek: İyi yapmıyorsunuz, çocuğu çok azarlıyorsunuz. Uyumuş gibi yapmak. 22. (nsz) Olmak: Bu kış çok soğuk yaptı.

"kılmak" için örnek kullanımlar

Sonraki Arap dilcileri, Kur'an'ın bu tavrını etkisiz kılmak için.
Next Arab linguists, to neutralize the attitude of the Qur'an.
Kaynak: borsarti.com
Namaz kılıyorlarsa, kadın ya da erkek pratiğine göre kılmak istiyorlar.
Prayer kılıyorlarsa, according to the practice of male or female want to make.
Kaynak: gazetea24.com
Çünkü bu toprakları vatan kılmak için büyük bedeller ödedik.
To make this land a great country because it did cost.
Kaynak: haberler.com
Geliştirme süreci sonundaki amaç, telefonu görünmez kılmak.
Goal at the end of the development process, to make the phone does not appear.
Kaynak: yenialanya.com
Tescilli marka (™ ya da ®), şirket lerin isimlerini, ürünlerini ve hizmetlerini diğer şirketlerden farklı kılmak ve korumak için kullandığı
Kaynak: Tescilli marka
Namazgâh, Açık havada namaz kılmak için düzenlenmiş ibadet mekanı. dışındaki alanlarda, namaz kılmak için oluşturulan mekânlara namazgâh denildi.
Kaynak: Namazgâh (ibadet yeri)
Millet Mektepleri, Türkiye'de 1 Kasım 1928'de yeni harflerin kabulünden sonra halkı okur-yazar kılmak amacıyla gerçekleşen eğitim
Kaynak: Millet Mektepleri
Arapça ses işaretleri (Arapça :تشكيل teşkil), Arapça öğretiminde ve Kur'an 'ın okunuşunu daha kolay kılmak için kullanılan değişik
Kaynak: Arapça ses işaretleri
Musalla, namaz kılmak amacıyla ayrılmış yer; namazgâh Halk dilinde daha çok cenaze namazı nın kılındığı yer olarak bilinen musalla, İslam '
Kaynak: Musalla
Belge Özgürlüğü Günü, açık standartlar ve açık belge biçimleri konularında kullanıcıları bilinçlendirerek, belgeleri özgür kılmak amacıyla
Kaynak: Belge Özgürlüğü Günü
Kadir alayı, Osmanlı padişahları nın Kadir Gecesi namaz kılmak için camiye gidiş gelişlerinde yapılan tören. Ramazan ayı nın 27.
Kaynak: Kadir alayı
İstifham, okuyucunun dikkatini çekmek, duygu ve düşünceleri daha etkili kılmak için bu duygu ve düşüncelerin soru biçiminde verilmesidir
Kaynak: İstifham
Müşterek Kara, Deniz Kuvvetleri grid sistemi; coğrafi mevkilerin emniyetle tespitini mümkün kılmak için kabul edilen ve bütün yer yüzünü
Kaynak: Jan gridi
Namaskara selamlama ve bağlantı anlamına gelmektedir Namaz kılmak deyimi, Türkçede Kur'anda "ikametü's-salat" şeklinde terkip olarak
Kaynak: Namaz
Üç rekat ile kılmak isteyen kılsın ve tek rekat ile kılmak isteyen yine kılsın. Fakih ler bu hadisleri değerlendirmiş ve farklı sonuçlara
Kaynak: Vitir namazı
O Allah ki; diger bütün dînlere gâlip kılmak üzere resûlünü hidayet ve hak dîn (Yslâm) ile gönderendir. Sahit olarak Allah kâfidir.
Kaynak: İmam Mehdi
Bu şartlar sırasıyla: Şehâdet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, oruç tutmak ve hacca gitmektir. Şehâdet etmek dışındaki şartlar itîkâdî
Kaynak: İslam'ın beş şartı
personeli yaralamak, öldürmek veya diğer şekillerde tesirsiz kılmak için tasarlanan, normal olarak koruyucu bir kaplama malzeme içinde
Kaynak: Mayın
Mecâz sanatı, anlatımı daha etkili kılmak ve söze canlılık kazandırmak amacıyla yapılır. Söze güzellik, güçlülük, canlılık, zarafet,
Kaynak: Mecaz
Mescitler namaz kılmak için kullanılan küçük mekânlardır. Cami ve mescit ayrımı sadece Türkiye 'de vardır. Diğer İslam ülkeleri nde mescit
Kaynak: Mescit
17 yılında kendine halef kılmak amacıyla, Agrippa'nın iki oğlu, Caius ve Lucius'u evlat edinir. 13'te, Agrippa'nın yetkileri beş yıllık
Kaynak: Marcus Vipsanius Agrippa
Allah sizden günahı gidermek ve sizi tertemiz kılmak istiyor." mealindeki 33. ayetini okumasını anlatır. Ehl-i Aba olayı, Şiilik teki
Kaynak: Ehli Aba Hadisi
Bunu nasıl yaptığı ya da yapıp yapamadığı, yani yöntemin iddiasını geçerli kılmak bakımından teorik düzlemdeki statüsü tartışılırdır.
Kaynak: Fenomenoloji

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.