Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

kırsal ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

kırsal anlamı Fr. pastoral
Kırları, köyleri, çoban yaşamını sevdirmek için doğanın güzel yanlarını anlatan deyişler, bakınız» İdil, eglog.

Güncel Türkçe Sözlük

kırsal anlamı
sf. 1. Kır ile ilgili. 2. is. Az insanın barındığı, genellikle kır durumunda olan yer.

Türkçe - İngilizce

kırsal anlamı
sıfat
1) rural
2) country
3) rustic
4) pastoral
5) agrarian
6) countrified
7) arcadian

"kırsal" için örnek kullanımlar

Kentsel yerlerde işsizlik oranı %11,1, kırsal yerlerde ise %5,5 oldu.
Unemployment rate in urban areas and 11.1% in rural areas was 5.5%.
Kaynak: haber.sol.org.tr
Kırsal kesimlerde kadınlar tarlada, aile işlerinde çalıştırılıyor.
Women in rural areas in the field, running the family business.
Kaynak: bilgicagi.com
Böylece kırsal bölgelerde rüzgar çiftlikleri manzarayı kaplamaya başladı.
So wind farms in rural areas began to finish the scene.
Kaynak: bbc.co.uk
Köy, toplumsal, ekonomik, coğrafi ve nüfüs özellikleri ile şehirden ayrılan düşük nüfus yoğunluğuna sahip kırsal yerleşim birimleridir.
Kaynak: Köy
Tüm dünyada tarımda görülen gelişmeler, özellikle Avrupa 'daki kırsal sistemi değiştirdi. Günümüzde tarım : Günümüzde tarım, büyük oranda
Kaynak: Tarım
Türkiye'nin köyleri, Türkiye 'de kırsal nüfusun yaşadığı yerleşme birimlerinden köy kanununun uygulandığı ve köy olarak tarif edilen sayısı
Kaynak: Türkiye'nin köyleri
Bu madde Orta Asya'da yaşamış kırsal göçebe kabileler federasyonu Hun Medeniyeti(Hiung-nu)'lar hakkındadır. Hun imparatorluğu orta
Kaynak: Hiung-nu
Henüz kırsal özelliklerini yitirmediği için şehir olarak adlandırılmayan, fakat belirli bir oranda sanayi ve ticaret faaliyetlerine sahip
Kaynak: Kasaba
Köykent, Türkiye Cumhuriyeti 'nin Köy Ensitüleri Projesi'nden sonraki en kapsamlı kırsal kalkınma projesinin adıdır. Cumhuriyet Halk Partisi
Kaynak: Köykent
Yeniköy - Bartın ilinin Ulus İlçesine bağlı 4 mahalleden oluşan küçük bir kırsal yerleşim. Yeniköy - İstanbul 'un Sarıyer ilçesinde bir
Kaynak: Yeniköy
Mezra, köy den küçük kırsal yerleşmelerdir. Bir mezra, genelde tarımla uğraşan bir grup evdir. Batıda da bir değirmenin çevresindeki küçük
Kaynak: Mezra
Zaviyeler tekke ler gibi tarikat etkinliklerinin yürütüldüğü, daha çok kırsal alanlarda kurulan ve farklı işlevleri olan yapılardır.
Kaynak: Zaviye (din)
kırsal okruglar ı | 351 | Cumhuriyetin idaresi altındaki şehir ve kasabalar: Şupaşkar (Чебоксары) (başkent) Şehirler: Kalinin
Kaynak: Çuvaşistan'ın idari yapılanması
Villa, Eski Roma 'da zengin toprak sahiplerinin kırsal alanda yaptıkları konut. Bugün ise villa sözcüğü kent içinde ya da dışında yer alan
Kaynak: Villa
kırsal okruglar ı | 46 | Adigey Cumhuriyeti bölgenin güneyindeki Kafkas Dağları 'nın kuzeybatı eteklerinden kuzey yönüne,Kuban Irmağına
Kaynak: Adıge Cumhuriyeti'nin idari yapılanması
Köy de veya kırsal alanda yaşayan kimse. Köylü sınıfı Serf Çiftçi Yerleşim birimi : Köylü, Bayramiç Siyaset : Türkiye Köylü Partisi
Kaynak: Köylü
Kırsal bölgeleri korur. Yabani çevrenin ve yaban hayvanlarının gözeticisidir. Etimoloji (Yap) kökünden türemiştir. sözcükleri kırsal alan demektir.
Kaynak: Yapanay
Gislaved, Türkiye'de, özellikle de kırsal kesimde 1930'lu yıllardan beri kullanılagelen lastik ayakkabı nın adıdır. Genellikle Cızlavet
Kaynak: Gislaved (ayakkabı)

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.