Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

kısaltma ne demek?

 - 10 sözlük, 12 sonuç.

BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü

kısaltma anlamı Fr. Abrègement
bakınız» attika kısaltması.
kısaltma anlamı Fr. abréviation
Yazıda bir kelimeyi kısaca göstermek üzere ondan alınarak kullanılan harf öbeği. Dilbilim yerine dl. gibi.

BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü

kısaltma anlamı İng. abbreviation Alm. Abbreviation, Abkürzung Fr. abréviation
Sık kullanılan kelimelerin, şahıs yer ve kuruluş adlarının, yer kazanmak, kolaylık sağlamak gibi pratik amaçlarla yazıda kısaltılmış biçimi: Dr. (doktor), bakınız» (bakınız), krş. (karşılaştırınız), cm. (santimetre), m. (metre), TL. (Türk Lirası), km. (kilometre), TBMM (türkiye Büyük Millet Meclisi), T.C. (Türkiye Cumhuriyeti), A.Ü. (Ankara Üniversitesi), TDAY-Belleten (Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten) vb.

BSTS / Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü

kısaltma anlamı İng. acronomy, abreveation Osm. akronim
Belirli bir örgüt, küme ya da birliğin adı olan sözcüklerin ilk harflerinden oluşan yeni sözcük. (UNESCO, IFLA gibi.) 2- [İng. abreveation]: Sözcüklerin ilk hecesinin birleştirilmesiyle oluşan yeni sözcük (Pet-Kim gibi.)

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

kısaltma anlamı İng. cancellation, reduction Osm. ihtisar Lat.reductio Alm. Kürzung, Abkürzung, Reduktion, Vereinfachung, Zurückführung Fr. simplification, réduction
Bir çarpma işlemiyle donatılmış kümede a.c=b.c (ya da c.a=c.b) olması durumunda a=b eşitliğinin çıkarılması.

BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü

kısaltma anlamı İng. code book Osm. kod, telgraf kodu Fr. code télégraphique
Giderleri azaltmak amacıyla tecim işlerine ilişkin telli bildirimlerde birkaç ya da daha çok sözcüğün yerini tutmak üzere kullanılan birleşik bir sözcük
kısaltma anlamı İng. abréviation, sign, symbol Osm. rumuz Fr. abréviation, signe symbole
Yazarken zamandan kazanmak amacıyla bir ya da birkaç sözcüğü özümlemek üzere kullanılan kısa işaret. (Bunlar çoğunlukla asıl sözcüğün ilk harfleri ile yapılır.)

BSTS / Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu

kısaltma anlamı
Azerbaycan Türkçesi: ixtisar; Türkmen Türkçesi: gıısgaltma ~ abbreviatura; Gagauz Türkçesi: kısaltmak ~kısaltmalar; Özbek Türkçesi: qisqartma; Uygur Türkçesi: qisqartilma ~ abbreviatsiyä; Tatar Türkçesi: qisqartma; Başkurt Türkçesi: abbreviatura ~ qışqartılğan quşma hüzzär; Kmk:abbreviatsiyä ~ kısgartılıw ~ ixtisar; Krç.-Malk.: abbreviatsiya ~ sözlenikıshartıp cazıw; Nogay Türkçesi: kıskartuw ~ abbreviatsiyä; Kazak Türkçesi: kıskartuw ~kıskargan söz; Kırgız Türkçesi: kıskartuu; Alt:: kıskartılganı ~ abbreviatura; Hakas Türkçesi: abbreviatsiya ~ hızırılganı; Tuva Türkçesi: huraaňgaylaaşkın; Şor Türkçesi: *kıskartılganı ~abbrebiatura; Rusça: sokraşçeniye ~ abbreviatsiya; ~

BSTS / Yapıt Hakları Terimleri Sözlüğü

kısaltma anlamı İng. summarize Osm. telhis Fr. résumé
Bir yapıtı, belirli bir amaca uygun olarak kısaltma.

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

kısaltma anlamı Fr. abréviation
Yazında geçen adları, sözcükleri bir iki harfle kısaca anlatma, imleme.

Güncel Türkçe Sözlük

kısaltma anlamı
is. 1. Kısaltmak işi, taksir. 2. Kısaltılmış ad veya söz: TDK, Türk Dil Kurumu adının kısaltmasıdır.

Türkçe - İngilizce

kısaltma anlamı
isim
1) abbreviation
2) shortening
3) curtailment
4) abridgement
5) condensation
6) compression
7) compressing
8) compendium
9) abridgment
10) retrenchment
11) summary

kısaltma eş anlamlısı

taksir
is. (taksi:ri) esk. 1. Kısaltma, kısma. 2. Kusurda bulunma. 3. huk. Dikkatsizlik, tedbirsizlik, meslekte acemilik veya düzene, buyruklara ve talimata uymazlıktan doğan kusurlu olma durumu: "Elbette bir taksirimiz varmış ki çekiyoruz. Bugünleri de görmek mukaddermiş." -M. Ş. Esendal.

"kısaltma" için örnek kullanımlar

Bizde kısaltma olarak Keşan TSO olarak Türk Patent Enstitüsü'ne başvurduk.
We have applied to the Turkish Patent Institute as a TSO abbreviation Kashan.
Kaynak: haberler.com
BRIC, Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'i tanımlamak için kullanılan ilk olarak Jim O'neill'in kullandığı bir kısaltma.
BRIC, Brazil, Russia, India and China was first used to describe an abbreviation used by Jim O'Neill.
Kaynak: finans.milliyet.com.tr
Twitter'ın ilk olarak Aralık ayında açıkladığı değişiklik, Twitter'ın bağlantı kısaltma hizmeti 't.co' dan kaynaklanıyor.
Twitter's first announced in December, modification, Twitter, link shortening service t.co from the stems.
Kaynak: iha.com.tr
Kısaltmaya ek geldiğinde okunuş, kısaltma kelime gibi okunuyorsa kelimeye göre, okunamıyorsa son harfe göredir (İSO'nun, TBMM'nin gibi).
Kaynak: Kısaltmalar
Kilogram (sembolü kg) Uluslararası Birimler Sistemi 'nde (SI, Fransızca Le Système International d'Unités 'den kısaltma) kütlenin temel
Kaynak: Kilogram
Mikroişlemci, işlemci (bazen kısaltma olarak µP kullanılır) ana işlem biriminin (CPU) fonksiyonlarını tek bir yarı iletken tümdevrede (IC)
Kaynak: Mikroişlemci
Kooperatif oynayış (kısaltma olarak CO-OP), genel olarak nişan alma ve strateji oyunlarında kullanılan evrensel bir video oyun terimidir.
Kaynak: Kooperatif oynanış
AVI, A udio V ideo I nterleave (Ses Görüntü Birleşimi) kısaltma sıdır, Kasım 1992 'de Microsoft tarafından tanıtılan Windows için
Kaynak: Audio Video Interleave
kısaltma: ВЛКСМ), Sovyetler Birliği Komünist Partisi 'nin gençlik kolu. Erkek üyelerine "Komsomolets" ve kadın üyelerine "Komsomolka"
Kaynak: Komsomol
AK-74 (Rusça 'dan kısaltma: А втомат К алашникова 74 Г ода , Avtomat Kalaşnikova 74 Goda ,Türkçe : Otomatik Kalaşnikov tüfeği model 74),
Kaynak: AK-74
Leicestershire, (Listeni/ˈlɛstəʃɪər/ or /ˈlɛstərʃər/; kısaltma: Leics.) Birleşik Krallık İngiltere ülkesinin Doğu Midlands Bölgesi'nde
Kaynak: Leicestershire
mb, Mb ve MB aşağıdaki maddeler için kısaltma olarak kullanılmaktadır: Bachelor of Medicine (akademik derece - Tıp lisansı derecesi)
Kaynak: MB
CV - Latince kısaltma , Curriculum Vitae, Özgeçmiş. CV - Roma rakamları ile 105 CV - Kataklizmik değişen yıldızlar. cv. .cv - Kap Verde için
Kaynak: CV
Joule (kısaltma J), İngiliz fizikçisi James Prescott Joule 'un adıyla kullanılan bir iş veya enerji birimidir. Bir Newton 'luk bir kuvvet
Kaynak: Joule (birim)
Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC İngilizce "Large Hadron Collider" kelimelerinin başharflerinden oluşan kısaltma.) CERN 'de 2008 yılında
Kaynak: Büyük Hadron Çarpıştırıcısı
Ayrıca bir kısaltma olarak da kullanılır: Kurum Kısaltması Olarak: Maritime Arbitration Association, ABD'de ulusal bir denizcilik kurumu
Kaynak: Maa
Gemi önadı genellikle kısaltma şeklinde, bir takım kelimelerin askeri ya da sivil gemilerin isminin önünde kullanılmasıdır.
Kaynak: Gemi önadları
VIP, Çok Önemli Kişi anlamına gelen İngilizce Very Important Person 'un baş harflerinden oluşan kısaltma, statüleri veya önemleri nedeniyle
Kaynak: VIP
Spike TV Video Oyun Ödülleri ( İngilizce Spike Video Game Awards kısaltma VGA ) 2001 yılından beri her sene düzenli olarak Spike TV
Kaynak: Spike Video Oyun Ödülleri

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.