Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

kıstak ne demek?

 - 5 sözlük, 7 sonuç.

BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü

kıstak anlamı İng. isthmus Osm. berzalı Alm. isthmus Fr. isthme
Yarımadanın karaya bağlandığı yer. bakınız» yarımada.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

kıstak anlamı Osm. berzah Fr.isthme
(coğrafya)

Güncel Türkçe Sözlük

kıstak, -ğı anlamı
is. coğ. Bir Yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası, berzah, dil.

Türkçe - İngilizce

kıstak anlamı
isim
1) isthmus
2) neck

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

kıstak anlamı
İki dağ ve tepe arasındaki dar geçit, boğaz

Kesme *Eğridir -Isparta
-Kastamonu
Sofular -Çankırı
-Gaziantep
*Bor -Niğde
Toprakkale -Adana
Haçdişler *Anamur -İçel
Örenköy *Fethiye -Muğla
Karalarla *Hayrabolu -Tekirdağ

kıstak anlamı
Sel yarıntısı.

*Finike -Antalya

kıstak anlamı
1.bakınız» kısnak(II)-3. 2.bakınız» kısık(I)-1.

kıstak eş anlamlısı

berzah
is. coğ. esk. 1. Kıstak: "Yarımadanın berzahındaki bu geniş yol biraz tehlikeliydi." -Ö. Seyfettin. 2. din b. Dinî inanışlara göre ölenlerin ruhlarının kıyamete kadar bulunduğu yer.
dil
(I) is. 1. Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ, tat alma organı: "Ağzımı dolduran kocaman dil, kelimelere yer bırakmıyor ki..." -Y. Z. Ortaç. 2. Birçok aletin uzun, yassı ve çoğu hareketli bölümleri: Terazi dili. 3. Büyükbaş hayvanların haşlanıp pişirildikten sonra yenebilen dili: "Birkaç dilim ekmek, ince bir iki dilim peynir veya dil, bazen de haşlanmış bir sebze yemeği." -S. F. Abasıyanık. 4. Ayakkabı bağlarının ayağı rahatsız etmemesini sağlayan ve bağ altına rastlayan saya parçası. 5. coğ. Kıstak. 6. den. Makaraların ve bastikaların içine yerleştirilmiş olan, üzerinden geçirilen halatı istenilen yöne çevirmeye yarayan, çevresi oluklu, küçük döner tekerlek: İki dilli makara. 7. müz. Bazı üflemeli çalgılarda titreşerek ses çıkaran ince metal yaprak. 8. hlk. Anahtar.
dil
(II) is. 1. İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan, zeban: "Dilinden Anadolulu olduğu ancak belli oluyordu." -S. F. Abasıyanık. 2. Bir çağa, bir gruba, bir yazara özgü söz dağarcığı ve söz dizimi: "Halk dilinin günebakan ismini verdiği bu çiçek, güneşe âşıktır." -H. S. Tanrıöver. 3. Belli mesleklere özgü dil: Hukuk dili. 4. Düşünce ve duyguları bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracı: Gözlerin dili. Çiçeklerin dili. Müzik dili. Yazı dili. "Hiçbir zaman onların arasına katılabilecek bir dil bulamadım." -R. Mağden. 5. tar. Sorguya çekilmek için yakalanan tutsak.
dil
(III) is. esk. Gönül, yürek.

"kıstak" için örnek kullanımlar

Kıstağın İngilizce dilindeki karşılığı olan Isthmus of Corinth adındaki "isthmus" sözcüğü Antik Yunanca 'da "kıstak" anlamına gelir ve
Kaynak: Korint Kıstağı
Perekop (Kırım Tatarcası : Or Qapı, Ukrayna dili : Перекоп, Rusça : Перекоп) Ukrayna 'da Kırım yarımadasını anakaraya bağlayan kıstak ve
Kaynak: Perekop, Ukrayna
Eskiden gemilerin kayalıklı tepe üzerinden kızaklarla çekildiği kıstak, artık bir kanalla kesilmiştir. Kaynakça : Ayrıca Bakınız
Kaynak: Korint
Aden'in antik ve doğal limanı, bugün bir kıstak la anakaraya bağlanan bir yarımada oluşturan sönmüş bir yanardağ ın krater inde yer alır
Kaynak: Aden
Berzâh (Arapça : برزخ), Arapça kökenli bir söz olup, coğrafyada bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası, kıstak,
Kaynak: Berzah (İslam)
Bu sorunu çözmek amacıyla, ince bir kıstak la karaya bağlanan Fenerbahçe Burnu'nun yapay bir kanalla anakaradan ayrılmasına karar verildi
Kaynak: Fenerbahçe Adası
Bu kıstak, eski Roma donanmasının barınağıydı. Batıdaki tepeler 450 m, doğudakiler ise 375 m yüksekliğe ulaşır. Denizden dimdik yükselen
Kaynak: Astipalaia
Küçük Skogvoll köyü gölü okyanustan ayıran kıstak üzerinde yer alır. Ayrıca bakınız : Norveç'teki göller listesi Kaynakça -: Kategori:
Kaynak: Skogvollvatnet
Yine de kıstak, Alman kuvvetleri tarafından işgal edildiğinde büyük sayıda Sovyet birliği elden çıkmamış oldu. Kıstaktaki savunma
Kaynak: Kırım Seferi (1941–1942)
uzunluğunda olduğunu belirttiği kıstak kesiminde kazı çalışmaları da başlatılmıştı Yarımadayı dolaşmaktan kaçınılmak isteniyordu çünkü bir
Kaynak: Yunanistan'a İkinci Pers Saldırısı
Bu kıyı setlerinin birbiri ardından oluşumu ve bir diğerine eklenmeleri sonucunda tombolo alüvyondan oluşan oldukça geniş bir kıstak
Kaynak: Tombolo
böyle bir tehlikeyi önlemek için filonun kıstak açığında toplanması gerektiğini savunmuştur Ancak Themistokles saldırgan bir stratejiden
Kaynak: Salamis Deniz Muharebesi

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.