Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

kilise ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü

kilise anlamı İng. church Alm. Kirche Fr. église ekklêsia
(Heykel) Hıristiyan tapınağı. a. bakınız» bazilika, tapınak, megaron.

Güncel Türkçe Sözlük

kilise anlamı
is. din b. 1. Hristiyanların ibadet etmek için toplandıkları yer: "Onlardan iki fedai kilise kapısının karşısındaki harap evin penceresine mitralyözlerini kurdu." -N. F. Kısakürek. 2. Hristiyanlıkla ilgili dinî kuruluş. 3. Hristiyanlığın öğretilmesi, dinî işlerin yönetimi vb. ile ilgilenen papa ve piskoposlar topluluğu.

Türkçe - İngilizce

kilise anlamı
isim
1) church
2) meeting house
3) fold
4) fane
5) kirk
6) public worship
sıfat
1) church
2) parish

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

kilise anlamı Rum.eklisia
1. Hristiyanların ibadet etmek için toplandıkları yer: § "Derken kilisenin kapısından bir cemaat girdi." -Ahmet Midhat Efendi, Gönüllü, 51. § "Amerika'da kilisesiz yolcu vapuru olmadığını ve bütün memleketlerde kilisesiz üniversite, semt ve mahalle bulunmadığını, bütün mabetlerin bir anda dolup taştığını bir an için unutalım." -Peyami Safa, Din, İnkılap, İrtica, 39. § "Müzede veya kilisede gördüğümüz kadını, üç yüz sene evvelki kadını Yarım saat sokakta görürsünüz." -Ahmet Hamdi Tanpınar, Sahnenin Dışındakiler, 72. § "Kilisenin çan kuleleri, kubbeler..." -Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Bir Sürgün, 87. § "... mekteplerimiz, hatta Ermeni kilisesi, her çatı altı ahır olmuş." -Ruşen Eşref Ünaydın, C. 13, 54. § "Hiç susmayan kilise çanları taninlerinde devam ediyorlar." -Ziya Gökalp, Ziya Gökalp'ın Mektupları, 404. § "Onların perdesi leylak ağaçları, sardunyalar, iki ulu ıhlamur, ortancalar, güller ormanlık dağlar, bir kilise kulesi ve hiç batmayan güneş." -Adalet Ağaoğlu, Dar Zamanlar-3 Hayır, 86. § "Köprücüler, 93 Rus Savaşı'ndan sonra, kiliselerle bazı semtlerde yapılan kâğıt paraları bile alırlardı." -Ahmet Rasim, Muharrir Bu Ya, 342. § "Saklandığı kilisede bir mareşal tarafından öldürülünce hemen ayaklandı." -Necip Fazıl Kısakürek, İhtilal, 67. § "… kiliseye gitmemek için türlü bahaneler buldu." -Elif Şafak, Şehrin Aynaları, 17. § "Bir golf sahası, tenis kortları, pazarları atla dolaşan ve palmiye ağaçlarının gölgelediği bir caddesi, bir hastanesi, bir mahkemesi, pastaneleri, iki oteli, iki kulübü, kiliseleri, mezarlıkları, bir kütüphanesi, doktorları, avukatları, manyak küçük memurları, bütün dedikodulara vâkıf kocakarıları, öğretmenleri, bir gazetecisi, kendilerini kimsenin anlamadığını iddia eden kadınları, canı sıkılan erkekleri, aile toplantıları var." -Nazım Hikmet Ran, Yeşil Elmalar, 127. § "Evgeniye bütün kiliseleri dolaşıp mumlar adamış, dualar etmiş kocası gelsin diye, bu böyle." -Attila İlhan, Kurtlar Sofrası, 63. 2. Hristiyanlıkla ilgili dinî kuruluş. 3. Hristiyanlığın öğretilmesi, dinî işlerin yönetimi vb. ile ilgili papa ve piskoposlar topluluğu: § "Bir zaman sonra feth-i Osmanî sayesinde buraları siyaseten Devlet-i Osmaniyeye ve ruhaniyeten dahi şark kilisesine, yani bizim Rum patrikhanesine tabi oldukları zaman..." -Ahmet Midhat Efendi, Gönüllü, 80. § "Yüzyılın başında, aile üzerindeki egemenliğini, kilise devlete mi kaptırmıştı…" -Attila İlhan, Aydınlar Savaşı, 36.

"kilise" için örnek kullanımlar

1969 yılında kilise takviminden Aziz Valentine gününü çıkarmıştır.
In 1969, the church calendar has day of St. Valentine.
Kaynak: blog.milliyet.com.tr
8 yıl kilise korosunda söyledim şimdi Türkçe söylemeyi seçtim.
I told the church choir for 8 years now, I chose to tell Turkish.
Kaynak: sabah.com.tr
Kilise ve teoloji uzmanı profesör Hans Küng Tübingen'den euronews'in konuğu oldu.
Euronews expert Professor Hans Küng theology in the Church and was the guest of Tübingen.
Kaynak: tr.euronews.com
Güzergah üzerinde 10 cami, 1 kale, 2 kilise, 1 havra, çok sayıda han ve hamam bulunuyordu.
On Route 10 mosques, one castle, two churches, one synagogue, there were many inns and baths.
Kaynak: haberler.com
Katoliklik de Ortodoks luk gibi 4. Ekümenik konsil olan istanbul Kadıköy Konsili (Kalkedon Konsili)'nin kararlarını tanıyan bir kilise
Kaynak: Katolik Kilisesi
Hıristiyanlıkta mezhepler "kilise " olarak adlandırılırlar. Hristiyanlığın 3 ana mezhebi; Roma Katolik Kilisesi (1.2 milyar kişi),
Kaynak: Hıristiyanlık
Kızıl Kilise, kırmızı kesme taştan yapıldığı için bu ismi almış bir Ermeni kilise dir. Kızıl Kilise'nin V. veya VI. yüzyıllarda inşat
Kaynak: Kızıl Kilise
Direkli Kilise, Aksaray 'da inşa edilmiş bir kilise olup, içindeki kapıdan keşişlerin türbelerine ve kilisedeki görevlilerin
Kaynak: Direkli Kilise
Sivişli(Annargiros) Kilise :Kubbesi ve dört sütunu ile kayaya oluşmuş kilise de 1877'den kalma duvar resimleri hala görülebilmektedir.
Kaynak: Sivişli Kilise
Sümbüllü Kilise, manastır mekanları iki kat halinde kaya kütlesine oyulmuş bir kilise dir. Mikail ile Cebrail arasında Meryem , İsa ve
Kaynak: Sümbüllü Kilise
Ala Kilise, Aksaray 'da bir köy ün kuzey inde ve vadi nin doğu yamacında kayaya oyulmuş bir kilise . Hıristiyanlığın serbest bir hale
Kaynak: Ala Kilise
Kokar Kilise, Aksaray Ihlara Vadisi 'nde bulunan IX. yy.'a ait kilise. Tek nefli ve beşik tonozlu bir kilise dir. Günümüzde, bugün
Kaynak: Kokar Kilise (Aksaray)
Kanon hukuku veya kilise hukuku, Hıristiyan kurumların ve üyelerinin yönetimi için dini otorite tarafından yapılan ya da kabul edilen yasa
Kaynak: Kilise hukuku
Ulusal Kilise terimi Hristiyanların kilise organizasyonlarının onların kendine has hali ile düzenlenişi anlamında kullanılır.
Kaynak: Ulusal kilise
Kızlar manastırı olarak bilinen kilise, dik kaya lar üstüne taş oyma dır. Güzelyurt İlçe merkezine yaklaşık 3 km mesafededir.
Kaynak: Yüksek Kilise

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.