Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

kirit ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

Divanü Lügati't-Türk

kirit anlamı
anahtar, kilit

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2016 © Sözce hakları saklıdır.