Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

kolesterol ne demek?

 - 11 sözlük, 11 sonuç.

BSTS / Besin Hijyeni ve Teknolojisi Terimleri Sözlüğü

kolesterol anlamı İng. cholesterol
Normal olarak karaciğerde sentezlenen bir hayvansal sterol, kolesterin.

BSTS / Biyokimya Terimleri Sözlüğü

kolesterol anlamı İng. cholesterol
Dört hidrokarbon halkasından oluşan steran halkasına sahip, 3. karbon atomunda hidroksil grubu, 5. ve 6. karbon atomları arasında bir çift bağ, 17. karbon atomunda 8 karbonluk yan zinciri olan 27 karbonlu amfipatik özellik gösteren bir molekül. Hayvan hücre zarlarında bulunan ve zarın tabaka biçimindeki yapısını korumasını sağlayan, vücut sıvılarında düşük yoğunluklu lipoproteinlerle taşınan, besinlerle alınan veya karaciğerde sentezlenen bir steroit. Steroit hormonlar, D viTamini ve safra asitleri sentezinde öncül molekül.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

kolesterol anlamı İng. cholesterol, cholesterin Alm. Cholesterol, Choleterin Fr.cholestérol, cholestérine
Dört hidrokarbon halkasından oluşan, bir ucunda OH, diğer ucunda hidrakarbon zinciriyle amfipatik özellik gösteren, hayvan hücre zarlarında bulunan, zarın tabaka şeklindeki yapısının korunmasını sağlayan, vücut sıvılarında düşük yoğunluklu lipoproteinlerle (LDL) taşınan, besinlerle alman ya da karaciğerde sentezlenen bir steroit.

BSTS / Fizyoloji Terimleri Sözlüğü

kolesterol anlamı İng. cholesterole
Hücre zarlarının önemli bir yapı taşı olan, safra asitleri ve steroit hormonların öncül maddesi olan, hayvansal yağlarda ve yumurta sarısında bol miktarda bulunan ayrıca karaciğerde doymuş yağ asitlerinden üretilen, ökaryotik bir sterol. Hücre zarının farklılaşması ve geçirgenliğini ayarlar. Kanda kolesterol artışı ateroskleroz ve safra kesesi taşına neden olur.

BSTS / Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Terimleri Sözlüğü

kolesterol anlamı İng. cholesterol
Kimyasal olarak bir alkol olan, hayvan vücudunda sentezlenen, deride güneşin ultraviyole ışınları veya yapay ışık kaynağı ile D3 viTaminine dönüşen, 7-dehidrokolesterin oluşumu için ara maddesi olan, yağ benzeri, metabolizmada önemli bir madde.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

kolesterol anlamı Fr. cholestérol
(zooloji)

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

kolesterol anlamı İng. cholesterole, cholesterin
Dört hidrokarbon halkasından oluşan, bir ucunda OH, diğer ucunda hidrakarbon zinciriyle amfipatik özellik gösteren, hayvan hücre zarlarında bulunan, zarın tabaka biçimindeki yapısının korunmasını sağlayan, vücut sıvılarında düşük yoğunluktaki lipoproteinlerle (LDL) taşınan, besinlerle alınan veya karaciğerde sentezlenen bir steroit.

BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

kolesterol anlamı İng. cholesterol Alm.Cholesterol Fr. cholestérol khole, stereos
(Yun. khole = safra, Yun.stereos = katı) Öd, vitellüs maddesi ve protoplâzmada bulunan ak yağlı bir alkol.

Güncel Türkçe Sözlük

kolesterol, -lü anlamı
is. tıp Kanda ve büyük ölçüde ödde bulunan, besinlerle alınan sterol, kolesterin.

Kimya Terimleri Sözlüğü

kolesterol anlamı İng. cholesterol, cholesterin Alm. Cholestrin, Gallenfett Fr. cholestérol
Formülü C27H45OH, olan, kanda beyin dokusunda, karaciğer ve safrada bulunan monoatomik alkol. Safra taşları ve belli bazı kristallerde bulunur, yün yağından elde edilir, suda çözünmez. Antiseptikleri metabolizmada önemlidir.

Türkçe - İngilizce

kolesterol anlamı
isim
1) cholesterol

kolesterol eş anlamlısı

kolesterin
is. tıp Kolesterol.

"kolesterol" için örnek kullanımlar

kolesterol düşüren ve özellikle kan şekerini düzenleyen posa içerir.
Contains fiber, cholesterol lowering, and in particular to regulate blood sugar.
Kaynak: netgazete.com
Kimisi destekledi, kimisi ise 'Kolesterol tehlikelidir' dedi.
Some supported, some of the 'Cholesterol is dangerous, "he said.
Kaynak: takvim.com.tr
Bugüne kadar dünya genelinde hemen herkes kolesterol hakkında az çok bir tez bilirdi.
So far, almost everyone in the world knew about cholesterol less of a thesis.
Kaynak: dw.de
Obezite, kolesterol, damar tıkanıklıkları, kalp hastalıkları bu listeyi uzatabiliriz.
Obesity, cholesterol, blood vessel blockage, heart disease can extend this list.
Kaynak: kanalahaber.com
Lesitin kolesterol asiltransferaz (İngilizce Lecithin-cholesterol acyltransferase veya onun kısaltması LCAT; ayrıca fosfatidilkolin-sterol
Kaynak: Lesitin kolesterol asiltransferaz
Lesitin kolesterol asiltransferaz eksikliği (LCAT yetmezliği) bir lipoprotein metabolizması bozukluğudur. Lesitin kolesterol
Kaynak: Lesitin kolesterol asiltransferaz eksikliği
Bir kolesteril ester, kolesterol ün bir asit ile tepkiyerek oluşturduğu bir ester dir. Lipit metabolizmasında kolesterol ester terimi
Kaynak: Kolesteril ester
Hücre içi bir sterol algılayıcı olan bu protein düşük kolesterol seviyelerine duyarlıdır ve hem HMG-KoA redüktaz yolundan kolesterol
Kaynak: HMG-KoA redüktaz yolağı
Bunun altında bazen kolesterol kristalleri ve ilerlemiş lezyonların tabanında kireçlenme (kalsifikasyon), hatta bazen kemikleşme de
Kaynak: Ateroskleroz
Düşük yoğunluklu lipoprotein (İngilizce karşılığı olan Low Density Lipoprotein'den LDL olarak kısaltılır) kanda kolesterol taşıyan ve
Kaynak: Düşük yoğunluklu lipoprotein
(Buna karşın ateromalarda kolesterol birikmesine yol açan LDL 'deki kolesterol "kötü kolesterol" olarak adlanır.) HDL lipoproteinlerin en
Kaynak: Yüksek yoğunluklu lipoprotein
LDL reseptörü kolesterol zengini LDL 'nin endositoz una aracılık eden bir reseptör protein dir. Hücre yüzeyinde bulunan bu reseptör, LDL
Kaynak: LDL reseptörü
İnsan fizyolojisi ve tıpta en önemli steroidler kolesterol , steroid hormonlar , onların öncül leri ve onların metabolit leridir.
Kaynak: Steroid
Lipit düşürücü bir ilaçlar grubu olan Statin ler (veya HMG KoA redüktaz inhibitörleri) yüksek kan kolesterol düzeylerinden dolayı
Kaynak: Statinler
Karaciğerde bulunan fazla kolesterol safra aracılığıyla ince barsağa yollanır, orada emilip dolaşım sistemine katılır. Safra tuzları
Kaynak: Safra
HMG-KoA redüktaz (veya 3-hidroksi-3-metil-glutaril-KoA reduktaz) kolesterol ve benzeri moleküllerin sentezlendiği reaksiyon zincirinin ilk
Kaynak: HMG-KoA redüktaz
Bazıları "kötü kolesterol" diye bilinenen LDL kolesterolunu azaltırken diğerleri "iyi kolesterol" HDL kolesterolunu arttırlar.
Kaynak: Lipit düşürücü ilaç
Hindi eti özellikle yılbaşı kutlamalarında tercih edilen kolesterol ve yağ oranı düşük bir beyaz ettir. Hindi ilk defa 16. yüzyıl
Kaynak: Hindi eti
Başta Hiperkolesterolemi (yüksek kolesterol ) olmak üzere çeşitli metabolik bozuklukların tedavisinde kullanılırlar, yani lipit düşürücü
Kaynak: Fibratlar
Hayvansal süt ten farklı olarak badem sütü, kolesterol ve laktoz içermez. Bu yüzden bazı tarif reçetelerinde hayvansal sütün yerine
Kaynak: Badem sütü
İnsanda iki tip ACAT enzimi vardır, ACAT1 ve ACAT2 enzimleri SOAT1 ve SOAT2 adlı gen ler tarafından kodlanır Bu enzimler kolesterol
Kaynak: Sterol O-asiltransferaz
Safra kesesi taşlarını kolesterol ve pigment taşlarıdır. etyolojisi:-ailevi yatkınlık-yaş,cinsiyet(kadınlarda daha fazla),gebelik,ostrojen
Kaynak: Kolelityaz
Kolesterol taşları genelde yeşil, ama bazen beyaz veya sarı da olabilirler. Başlıca kolesterol dan oluşurlar. Pigment taşları safrada
Kaynak: Safra taşı

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2019 © Sözce hakları saklıdır.