Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

konfirmasyon ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

konfirmasyon anlamı
is. Doğrulama, geçerleme, onaylama.

konfirmasyon eş anlamlısı

doğrulama
is. 1. Doğrulamak işi, teyit, tasdik, konfirmasyon. 2. fel. Bir varsayımın doğruluğunu denetlemek için deney ve mantıksal tanıtlama yoluyla yapılan işlemlerin bütünü.
geçerleme
is. Geçerlemek işi, konfirmasyon.
onaylama
is. Onaylamak işi, tasdik, tasdikleme, konfirmasyon, sertifikasyon.

"konfirmasyon" için örnek kullanımlar

Vaftizden sonra konfirmasyon vardır, ekmeğe maya şaraba su katarlar. Haç çıkarma sağdandır. Ruh, Baba'dandır. Protestanlık : Lutherci İncil
Kaynak: ABD'de din
(bu ziyaret sırasında birkaç Adampollu çocuğa konfirmasyon sakramentini vermişti) ve T.C. Hükümeti temsilcileri ile birlikte Polonezköy'e
Kaynak: Polonezköy, Beykoz
Ama konfirmasyon ayinlerini yönetmek, papazları atamak ve öteki piskoposları kutsamak gibi yetkiler gene piskoposların elinde kaldı.
Kaynak: Piskopos

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.