Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

Koni ne demek?

 - 8 sözlük, 11 sonuç.

BSTS / Geometri

Koni anlamı
126. Koni : Huniye benziyenbir katıydır. Konide taban bir dayiredir. Tabanın kanıtı bir noktadır.

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

koni anlamı İng. cone Osm. mahrut Lat.Conus Alm. Kegel, Konus Fr. cône konos
1 - Durgan bir noktadan geçerek bir eğri boyunca gezen doğrunun oluşturduğu yüzey. Anlamdaş. konik yüzey. 2 - Bir koni yüzeyinin bir düzlemle kesilmesiyle oluşturulan katı oyut. 3 - (...)Anlamdaş. artı koni.
koni anlamı İng. cone Alm. Kegel Fr. cone Az. konus
Sabit bir noktadan geçen ve belli bir eğriyi kesen doğruların oluşturduğu yüzey. Sabit noktaya koninin tepe noktası ve eğriye de koninin dayanak eğrisi, doğrulara da koninin anadoğruları denir.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

koni anlamı Osm. mahrût Fr.cône
(coğrafya, matematik)

BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

koni anlamı İng. cone Osm. mahrut Alm. Kegel Fr. cône
TV. Almacın, boyun ile görüntülük bölümü arasında yer alan bölümü.

Güncel Türkçe Sözlük

koni anlamı
is. mat. 1. Durağan bir noktadan geçen ve kapalı bir eğriye dayanarak hareket eden bir doğrunun çizdiği yüzey, mahrut. 2. sf. Bu biçiminde olan. 3. Çembersel bölge üzerindeki her noktanın çember düzlemi dışındaki bir nokta ile birleşiminden oluşan geometrik cisim. 4. Bu yüzeyle sınırlı katı cisim.

Türkçe - İngilizce

koni anlamı
isim
1) cone

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

koni anlamı Fr.cône
1. Durağan bir noktadan geçen ve kapalı bir eğriye dayanarak hareket eden bir doğrunun çizdiği yüzey, mahrut: "…zariflik tutkunlarında bazen kesik koni tacı manzarası verir." -Ahmet Rasim, Muharrir Bu Ya, 144. 2. Bu yüzeyle sınırlı katı cisim. 3. Koni biçiminde olan. 4. Çembersel bölge üzerindeki her noktanın çember düzlemi dışındaki bir nokta ile birleşiminden oluşan geometrik cisim.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

koni anlamı
Kısa bacaklı, kısa boylu.

-Muğla

kôni anlamı
Hani, nerede?

Şenoba *Uludere Hakkâri

koni anlamı
Konu

Diyarbakır

Koni eş anlamlısı

mahrut
is. (mahru:tu) mat. esk. Koni.

"Koni" için örnek kullanımlar

Koni biçiminde veya koni ile ilgili olan cisimler. Geometri de, bir dönel koni nin bir düzlemle arakesiti; daire , elips vb. konikler .
Kaynak: Konik
Konik kesit, eliptik veya dairesel bir çift taraflı koni nin, düzlemle kesitinden meydana gelen eğriler. Bunlar, çember , elips , parabol
Kaynak: Konikler
Saksafon çoğunlukla pirinçten yapılan, koni ve “S” biçiminde olan, ağızındaki kamışla ses çıkaran bir çalgıdır. 1840'li Yillarda, Adolphe
Kaynak: Saksofon
Geometri de, elips (Yunanca ἔλλειψις elleipsis kelimesinden) bir koni nin bir düzlem tarafından kesilmesi ile elde edilen düzlemsel,
Kaynak: Elips
Havuç (Daucus carota), maydanozgiller (Apiaceae) familyasından, koni biçimindeki etli kökü için sebze olarak yetiştirilen iki yıllık otsu
Kaynak: Havuç
Tipi (İngilizce : Tipi, Teepee) koni biçiminde Amerika'daki Büyük Düzlükler deki Kızılderililer tarafından hayvan derilileri kullanılarak
Kaynak: Tipi (çadır)
Geometri de dışmerkezlik bir koni kesiti ni tanımlayan ölçütlerden biridir. Gökbilim de bir yörünge nin dışmerkezliği , yörüngeyi
Kaynak: Dışmerkezlik
Çin şapkası, kabuğu koni biçiminde, dalgalı kıyılarda yaşayan ve su yosunuyla beslenen bir yumuşakça türü. Taksonomi: Patella caerulea
Kaynak: Çin şapkası (hayvan)
Topaç, çoğunlukla köşeleri yuvarlatılmış koni şeklinde, sivri ucu üzerinde ve dikey bir eksen etrafında dönen oyuncak . Çalışma prensibi
Kaynak: Topaç
Üç İmparatorluk Kulesi, İstanbul Kazlıçeşme 'ye 600 metre ve 150 katlı mavi bir koni olarak düşünülmüştür. Proje ilk olarak Akşam
Kaynak: Üç İmparatorluk Kulesi
Burun konisi, roketlerde ve bazı uçaklarda bulunan havayı yarmaya ve aerodinamik direnci azaltmaya yarayan koni şeklindeki bir parçadır.
Kaynak: Burun konisi
Bilezik yay (Almanca ringfeder), çift koni yüzeyli iç ve dış bileziklerden meydana gelen bası yayları ailesinden bir yay çeşididir.
Kaynak: Bilezik yay
Konik projeksiyon,kürenin koni şeklindeki bir kağıda sarılmasıyla oluşturulan bir harita hazırlama yöntemidir. Bu yöntemle çizilmiş
Kaynak: Konik projeksiyon
Frigya başlığı; yumuşak, kırmızı renkli, tepesi öne kıvrımlı, koni biçiminde bir başlıkt ır. Antik Çağ'da Frigya yerlilerince kullanılmış
Kaynak: Frigya başlığı

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.