Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

kriz ne demek?

 - 6 sözlük, 6 sonuç.

BSTS / İç Hastalıkları Terimleri Sözlüğü

kriz anlamı Lat.chris
1. Nöbet. 2. Ateşin hızlı bir biçimde düşüşü, krizis.

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

kriz anlamı
bakınız» bunalım

BSTS / Patoloji Terimleri Sözlüğü

kriz anlamı İng. crisis
1. Hastalığın dönüm noktası, hastanın iyileşeceği veya öleceğinin belli olduğu an. 2. Aniden gelişen şiddetli belirtilerle karakterize nöbet, hastalık nöbeti, konvulziyon.

Güncel Türkçe Sözlük

kriz anlamı
is. 1. tıp Bir organda birdenbire ortaya çıkan fizyolojik bozukluk, akse: "Krizler sıkıştırdığı zaman özel kliniklerde yatmaya gidiyordu." -Ç. Altan. 2. Bir kimsenin yaşamında görülen ruhsal bunalım. 3. Bir şeyin çok kıt bulunması durumu. 4. Bir şeye duyulan ani ve aşırı istek. 5. ekon. Çöküntü. 6. mec. Bir ülkede veya ülkeler arasında, toplumun veya bir kuruluşun yaşamında görülen güç dönem, bunalım, buhran: "Krizin ne kadar sürdüğünü bilmiyorum." -F. R. Atay.

Türkçe - İngilizce

kriz anlamı
isim
1) crisis
2) attack
3) fit
4) bout
5) spell
6) conjuncture
7) acme
8) ictus
9) invasion
10) paroxysm

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

kriz anlamı Fr.crise
1. Bir organda birdenbire ortaya çıkan fizyolojik bozukluk: § "Birinci kaptan kalp krizi geçiriyormuş, can çekişiyormuş..." -Adalet Ağaoğlu, Gece Hayatım, 59. § "Apandisit krizi tutmuş." -Peyami Safa, Yalnızız, 160. § "İkinci kalp krizine açık davetiye!" -Buket Uzuner, Şairler Şehri, 81. 2. Bir kimsenin yaşamında görülen ruhsal bunalım: § "28 yaşında geçirdiği bir delilik krizinin yeniden teptiği şüphesiyle karşılanmıştır." -Peyami Safa, Din, İnkılap, İrtica, 27. § " Belgin'in kıskançlık krizlerinden mi yılmış." -Adalet Ağaoğlu, Üç Beş Kişi, 305. § "Kriz üstüne kriz geçiriyor." -Necip Fazıl Kısakürek, Sultan Vahidüddin, 69. § "… bütün yaşamını karartan, kimi zaman açıklaması olanaksız çok garip durumlara yol açan bunalım ve krizleri daima hoşgörüyle karşılanmış, birçoğu da görmezden gelinmişti." -Buket Uzuner, Uzun Beyaz Bulut (Gelibolu), 25. 3. Bir şeyin çok kıt bulunması durumu: § "Baş gösteren bozuk para krizi bunlara binmek imkânını veremezdi." -Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, 66. 4. Bir şeye duyulan ani ve aşırı istek. 5. mec. Bir toplumun, bir kuruluşun veya bir kimsenin yaşamında görülen güç dönem, bunalım, buhran: § "Bundan dahi kriz yani buhran dedikleri afet meydana çıkarak ticarete arız olan durgunluk sanayisi de tatil eylediğinden erbâb-ı mesâî ile elleri böğürlerinde boş ve işsiz kalırlar." -Ahmet Midhat Efendi, Arnavutlar Solyotlar, 25. § "Bir genç adamın geçirdiği ruh krizlerini bir sahnelik dram şeklinde göstermeye çalışmıştım." -Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, 51. § "O hâlde size göre bir kriz zaruri ve muhakkak..." -Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur, 247. § "Piyesteki kasa bir vesiledir. Büyük krizin bir vesilesi." -Necip Fazıl Kısakürek, Bir Adam Yaratmak, 30.

kriz eş anlamlısı

akse
is. tıp Hastalık nöbeti, kriz.
buhran
is. (buhra:nı) Bunalım, bunluk, kriz: "Üç gecedir gelmiyor, o kadar buhran içindeyim ki." -P. Safa.
bunalım
is. 1. Doğal bir süreçte birdenbire oluşan aykırılık, bunluk, buhran, kriz: "İktisadi bunalım ayyuka çıktı maşallah." -H. Taner. 2. Tehlikeli sonuç doğurabilecek gerginlik, buhran, kriz: "Bunalım anlarında insanın yüreğini, en ürkütücü olasılıklar yoklamaz mı?" -A. İlhan. 3. ruh b. Uyaranlara karşı duyarlığın, iş yapabilme gücünün, kendine güvenin azalarak karamsarlığın, umutsuzluğun güçlenmesiyle ortaya çıkan ruhsal bozukluk, ruhsal çöküntü, depresyon: "Atlattığı kriz, geç gelen bir büluğ çağı bunalımından başka bir şey değildi." -E. Şafak. 4. tıp Bir hastalıkta iyileşme veya ölümle sonuçlanan, birdenbire olan fizyolojik değişiklik, kriz. 5. ekon. Çöküntü.

"kriz" için örnek kullanımlar

Kriz yüzünden daha cafcaflı renkler tercih edilmeye başlanmış.
The crisis is being used more garish colors.
Kaynak: haber.stargazete.com
Ekonomik kriz Avrupa'yı ciddi şekilde yavaşlatmış durumda.
The economic crisis in Europe slowed down a serious condition.
Kaynak: ekonomi.haber7.com
"Kriz kahini" lakaplı Nouriel Roubini'den yeni uyarı geldi.
"Crisis seer known as" Nouriel has a new warning Roubini'den.
Kaynak: takvim.com.tr
Şirket profesyonellerinin ciddi çabalarıyla son kriz de iyi yönetildi diyebiliriz.
Serious efforts of professionals, well managed company can say that the last crisis.
Kaynak: hurriyet.com.tr
etkileyen ekonomik gelişmelerdir. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı yla kıyaslanan bu kriz özellikle Eylül 2008 ayında gözle görülür hale gelmiştir.
Kaynak: 2008-2012 Küresel Ekonomik Kriz
Bu sayfada, öncelikle parasal kriz teoriyle sermaye hareketlerinin etkileşiminin incelemesi devamında ise, sermaye kontrollerinin geniş bir
Kaynak: Finansal sermaye kontrolleri
Girdiği ekonomik kriz sonrası ikinci lige düştü. 1 Ocak 2003 tarihinde de 5 kulüp, birleşerek Randers FC ismini aldı. 2006-2007 sezonunda
Kaynak: Randers FC
2009 yılında yaşadığı mali kriz nedeniyle Olympic Havayolları 'nın özelleştrilmesiyle kurulan bir havayolu şirketidir. Filosu 32 uçaktan
Kaynak: Olympic Air
Muharip sınıflar içinde yer alan Muhabere sınıfı; barış, kriz ve savaş hallerinde haberleşmeyi sağlamaktan sorumludur. Haberleşmenin doğru
Kaynak: Muhabere
PIGS ya da PIIGS, ekonomik kriz içindeki ülkeler Portekiz , İrlanda , İtalya , Yunanistan ve İspanya 'yı belirtmek için son dönemde
Kaynak: PIGS
Tehşis edilen farklı bir hastalığın olmaması durumunda, kesintili abdominal ağrı, kasılma ve ishal kombinasyonu ya da kriz şeklinde bunların
Kaynak: İritabl barsak sendromu (IBS)
Ahmet Necdet Sezer ile başbakan Bülent Ecevit arasındaki siyasi kriz bir anda tüm ülkeyi etkisi altına alan ekonomik bir krize dönüşmüştür.
Kaynak: 2001 Türkiye ekonomik krizi
Finansal kriz olarak isimlendirilen diğer durumlar genelde borsa çöküşleri nden ve diğer ekonomik balon lardan, nakit para kriz lerinden
Kaynak: Finansal krizler
Zaman içinde kriz özellikle radikal grupların elinde bir tür çatışma alanına dönüştü. Müslüman ülke ve gruplar karikatürlerin hakaret
Kaynak: Danimarka Karikatür Krizi
Şirket en büyük şanssızlığını küresel ekonomik kriz öncesinde teknoloji ve sanayi yatırımı yapmasına ve bu suretle likiditesini
Kaynak: General Motors
Yunan hükümeti borç krizi, 2011 yılında başlayan ve günümüzde (2013) etkisi devam eden, Yunanistan 'da olan ekonomik derin kriz.
Kaynak: Yunan hükümeti borç krizi
taktir görmemiş olsa da 2008 ortalarında başlayan ekonomik küresel kriz sonrası bu öngörüler üzerine yazılan birçok eser ciddi bir şekilde
Kaynak: Sosyo-kapital

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.