Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

kurulmak ne demek?

 - 5 sözlük, 5 sonuç.

Divanü Lügati't-Türk

kurulmak anlamı
kurulmak; büzülmek

Güncel Türkçe Sözlük

kurulmak anlamı
(nsz) 1. Kurma işine konu olmak veya kurma işi yapılmak: "Kurulmuştu benim adıma bir saray / Çevresini dolanmış gümüşten bir çay." -A. M. Dranas. 2. (-e) Rahatça oturmak, yerleşmek: "Yırtık pırtık giysili serserilerin peykelere kurulduğunu görünce çok şaşırmıştır." -S. Birsel. 3. mec. Övünür biçimde davranışlarda bulunmak, kasılmak: Adam amma da kuruluyor.

Tarama Sözlüğü

kurulmak anlamı
Hazırlanmak

Türkçe - İngilizce

kurulmak anlamı
fiil
1) be founded
2) be set up
3) be built
4) settle down
5) install oneself
6) ensconce oneself
7) squat

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

kurulmak anlamı
1. Tertip edilmek, organize edilmek. 2. Hazırlanmak. 3. İnşa edilmek

Artvin Yusufeli Uşhum köyü

kurulmak eş anlamlısı

kasılmak
(nsz) 1. Kasma işi yapılmak. 2. tıp Büzülüp toplanmak, büzüşmek, takallüs etmek. 3. mec. Büyüklenmek, kurumlanmak, gururlanmak: "Ben Namık Kemal'im, koskoca vatan şairiyim, deyip de kasılmaz hiçbir zaman." -N. Cumalı.
yerleşmek
(-e) 1. Yerine iyice oturmak, yerinde sabit olmak: Bu taş buraya adamakıllı yerleşmiş. 2. Yer bulup oturmak: "Arabaya, birbirine sıkışarak yerleştiler." -S. F. Abasıyanık. 3. Çalışmak üzere bir iş yerine başlamak: Oğlu bankaya yerleşmiş. 4. Bir yerde oturmaya, yaşamaya başlamak: "Rıza böylece ahırın üst katındaki dairesine yerleşti." -H. Taner. 5. (nsz) Eşyayı yerli yerine koymak: Taşındık, ama daha yerleşemedik. 6. Rahat bir biçimde oturmak: Koltuğa iyice yerleşti. 7. (nsz) mec. Yaygın duruma gelmek, tutunmak: "Demokrasinin ne suretle yerleşip kalabileceği hakkında garip fikirleri vardır." -H. E. Adıvar. 8. (nsz, -e) mec. Alışılmak, kullanılır olmak: Birtakım yeni kelimeler zamanla yerleşiyor. 9. Sınav sonucuna göre herhangi bir eğitim kurumunda okumaya hak kazanmak, okumaya başlamak.

"kurulmak" için örnek kullanımlar

Ayrıca bölgede 500 metre mesafede 3 termik santral kurulmak istenmektedir.
Required to be established in the area 500 meters from the three thermal power plants.
Kaynak: haberler.com
Bu şartlar altında 'süt fazlası'nın olduğu tesbit edilebildi mi ki 'süt bankası' kurulmak isteniyor?
Under these circumstances' that could be found to be fazlası'nın milk 'milk bank' asked to be installed?
Kaynak: sentezhaber.com
Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bir iş adamı tarafından kurulmak istenen parke imalat fabrikası, hazine arazisine izin alınmadan kurulduğu belirtilerek, kaymakamlık tarafından kapatılmıştı.
Adilcevaz the town of Bitlis flooring manufacturing factory to be established by a businessman, founded by specifying the treasure land without permission, was shut down by district.
Kaynak: timeturk.com
Perküsyon ya da vurmalı çalgılar, müzik te ritim yapısı kurulmak için kullanılır. Vurmalı çalgıdır. Ritim, eski Yunanca da ‘akış' anlamına
Kaynak: Perküsyon
Pontus Cumhuriyeti, 1917 ve 1919 yılları arası Karadenizli Rumlar tarafından Karadeniz bölgesinde kurulmak istenmiş devlet. Tarihi
Kaynak: Pontus Cumhuriyeti
Kuruluşundan beri birçok sefer maddı zorunluklar yüzünden kulüp iflas ettirilip başka bir isim altında yeniden kurulmak zorunda kalmıştır
Kaynak: Kırşehirspor
İlk olarak Sarı-Kırmızı adıyla kurulmak için İstanbul valiliğine yapılan başvurunun reddedilmesinin ardından kulüp, Ateş-Güneş ismiyle
Kaynak: Güneş SK
Böyle bir yapı kurulmak suretiyle enerji piyasalarının tarafsız bir otorite tarafından ekonomik kurallar dikkate alınarak yönetilmesi
Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
DP iktidarına karşı darbe düzenlemek amacıyla ordu içinde gizli bir örgüt kurulmak iddiası ile 26 Aralık 1957 tarihinde tutuklanmıştır.
Kaynak: Naci Aşkun
1957'de Kara Harp Akademisi'ni bitirmiştir. DP iktidarına karşı darbe düzenlemek amacıyla ordu içinde gizli bir örgüt kurulmak iddiası
Kaynak: Faruk Güventürk
hatırlanacak olursa aslında bunun bir köy kalkınma projesi olduğu kadar aydın zümre ile alt sınıfların arasında bir bağlantı kurulmak istenmiştir.
Kaynak: İktisat Mücadelesinde Köy Muallimi
Anlatılanlara göre köy şu an bulundugu üc tepein arasina degil de yüksekce yerde olsun diye tepelerin üzerine kurulmak istenir ve bu
Kaynak: Tekirler, Nallıhan
O dönemde Üsküp Radyosu, Pelister, Solunska Glava ve Vodno'da kurulmak üzere (RAİ) 5 vatlık üç verici temin etme kararı almıştır.
Kaynak: Makedonya Radyo Televizyon Kurumu
Ona göre bu mücadele, Kurtuluş Savaşı 'nın ardından kurulmak istenen yeni düzeni hedeflerinden saptıracak, özellikle Atatürk'ün ölümünden
Kaynak: Politikada 45 Yıl
Milli Bale Okulunun kurulmak üzere olmasından büyük bir zevk ve gurur duyuyorum. Bașöğretmen Miss Newton eylülde sizle olacaktır.
Kaynak: Halil Vedat Fıratlı
2001 - Bina, sahibi olan Neve Şalom Sinagogu Vakfı tarafından, müze olarak kurulmak üzere 500.Yıl Vakfı 'na tahsis edildi. Ayrıca bakınız
Kaynak: Zülfaris Sinagogu
Paulus Orosius 'a göre, Sirenayka'daki nüfus vahşet yüzünden o kadar azalmıştı ki, Hadrian tarafından yeni sömürgeler kurulmak zorunda kalındı
Kaynak: Kiştuş Savaşı
İngiltere'de idari bölgeler de kurulmak istenmiştir. Bu büyük idari bölgelerin sınırları ve merkezleri belirlenmiş; bu "büyük idari
Kaynak: İngiltere'de kontluklar
Aslında daha suya yakın bir yere kurulmak istenmiş fakat dönemin kuşulları nedeniyle sıtma çok yaygın olduğu için şu anki yeri tercih
Kaynak: Aydınyaka, Emirdağ

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.