Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

kurum ne demek?

 - 11 sözlük, 14 sonuç.

BSTS / Budunbilim Terimleri Sözlüğü

kurum anlamı İng. Institution Osm. müessese Alm. Institution Fr. Institution
Belirli düşüncelerin, davranış kalıplarının, bireyler arasındaki ilişkilerin ve karşılıklı görevlerin oluşturduğu, kökü birtakım törelere dayalı toplumsal örgenleşme (örneğin: din, aile vb.).

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

kurum anlamı İng. establishment
Belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulan özel veya kamu örgütü.

BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü

kurum anlamı
müessese.

BSTS / Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü

kurum anlamı İng. soot Alm. Russ Fr. suie
Fırın atmosferlerinin bileşimindeki hidrokarbon gazlarının ayrışması sonucu, fırın içinde oluşan ve toplanan karbon parçacıkları.

BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü

kurum anlamı İng. establishing Osm. tesis Fr. fondation
Bir iş yapmak amacıyla bir ya da bir kaç kişi tarafından meydana ana kuruluş getirilen.

BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü

kurum anlamı
bakınız» kürün-2

Güncel Türkçe Sözlük

kurum anlamı
(I) is. Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is: "Vapur dumanı ve baca kurumuyla kapkara olan saçlarımla yastığı kirletmek istemiyordum." -Halikarnas Balıkçısı.
kurum anlamı
(II) is. huk. Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessese: Türk Dil Kurumu.
kurum anlamı
(III) is. Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, gösteriş, azamet, tekebbür: "Sokakta bir sadrazam kurumu ile yürür." -H. E. Adıvar.

Kimya Terimleri Sözlüğü

kurum anlamı İng. soot Alm. Ruß Fr.suie
Odun veya reçineli maddelerin Tam olmayan yanmasından elde edilen, yağımsı maddeler içeren karbon siyahı

Tarama Sözlüğü

kurum anlamı
Kuruluş, yapılış, şekil, biçim

Türkçe - İngilizce

kurum anlamı
isim
1) institution
2) corporation
3) soot
4) establishment
5) institute
6) foundation
7) smut
8) haughtiness
9) airs
10) vanity
11) pose
12) conceit
13) shop
14) swagger

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

kurum anlamı
Yaradılış, biçim, yapı : Yüzünün kurumu tıpkı bizim Süreyya'ya benziyor.

*Lapseki -Çanakkale
-Amasya
-Malatya
*Birecik -Urfa
-Gaziantep
*Develi -Kayseri

kurum anlamı
Merhem, em.

-İçel

kurum eş anlamlısı

aile
is. (a:ile) 1. top. b. Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik: "Birbirlerine nasıl tutkun, yangın bir aile olduklarını sayıp döktü." -L. Tekin. 2. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü: "Kendilerinin hangi asil aileye mensup olduklarını bilmiyorum." -N. Hikmet. 3. Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü. 4. hlk. Eş, karı. 5. Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü. 6. Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu, familya.
azamet
is. 1. Ululuk, büyüklük. 2. Gurur: "Arkadaşlarımdan ayrılıp onun yanına geçmek azametime dokundu." -R. N. Güntekin. 3. Görkem, gösteriş, heybet. 4. Debdebe. 5. Çalım, kurum, tekebbür: "Şu her tarafından temizlik ve azamet akan şişman adama bile sorabilirdi." -S. F. Abasıyanık.
büyüklenme
is. Kendini büyük gösterme, kibir: "Başta delikanlılar, çoğunun oturuşunda bir büyüklenme var." -T. Buğra.
gösteriş
is. 1. Gösterme işi. 2. Başkalarını aldatmak, şaşırtmak, korkutmak veya kendini beğendirmek için birinin yaptığı yapay davranış, çalım, kurum: "Eski hayat baştan başa bir nümayiş ve gösteriş hayatı idi." -A. Haşim. 3. Göze çarpıcı nitelik, göz alıcılık: Bu yapının hiç gösterişi yok. 4. Görkem.
ortaklık
is. 1. Ortak olma durumu, iştirak, müşareket: "Dil birliği, anlaşamamak yüzünden doğabilecek ayrılıkların karşılıklı düşmanlıkları giderebileceği bir ortaklık tabanıdır." -N. Uygur. 2. tic. İki veya daha çok kimsenin iş yaparak kazanç elde etmek için birleşmeleri, şirket.
tekebbür
is. esk. Kibirlenme, büyüklenme, çalım, kurum.

"kurum" için örnek kullanımlar

'Gerekirse Bursa'daki kurum ve kuruluşlardan destek alınmalı.
'If necessary, Bursa, institutions and organizations should support.
Kaynak: olay.com.tr
Arkanda ne devlet var ne bir kurum ne de bilinçli bir millet.
What's behind an institution that neither the state nor a conscious folks.
Kaynak: fanatik.com.tr
Şiddet, hekimle ilgili değil kurumun sorumluluğunda. Kurum güvenliği sağlamalı.
Violence is the responsibility of the physician is not about the institution. Institution should provide security.
Kaynak: haberler.com
Kurum, şüpheli işlem artık saniyeler içinde ulaşacak.
The Authority is now in seconds to reach the suspicious transaction.
Kaynak: sonsayfa.com
Türkiye Jokey Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti 'nde at yarışları nı Tarım Bakanlığı bünyesinde düzenleyen kurum . İlk dönemler: 23 Eylül 1856
Kaynak: Türkiye Jokey Kulübü
Aracı kuruluş ya da aracı kurum; sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu 'nca yetkili kılınmış banka lar ve
Kaynak: Aracı kurum
Organizasyon, belli bir hedefe ulaşmak için bir araya gelmiş bireylerin yapılanma şeklini, bu bireylerin tamamını veya bir kurum , kuruluş
Kaynak: Organizasyon
30 Nisan 2008 tarihinde kabul edilen Türk Ceza Kanunu'nun bu maddesinde Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve
Kaynak: Türk Ceza Kanunu 301. maddesi
Türk Dil Kurumu (TDK), Türkçe yi incelemek ve gelişmesi için çalışmak amacıyla kurulan kurum dur. Türkiye 'nin başkenti Ankara 'da yer alan
Kaynak: Türk Dil Kurumu
Genellikle minaresiz küçük camilere veya bazı kurum ve kuruluşlarda ibadet için ayrılmış ufak mekanlara mescit denir. Camiler her ülkede
Kaynak: Cami
Kurum 1983 yılında kurulan kurum kendine bağlı aşağıda belirtilen alt kurumların denetlenmesiyle görevlendirilmiştir. Türk Tarih Kurumu
Kaynak: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Akademi, (Yunanca Ἀκαδημία) en geniş tanımıyla yükseköğrenim kurum u anlamına gelir. Günümüzde bilim , edebiyat ve sanat konularını
Kaynak: Akademi
Okul, eğitim-öğretim verilen kurum ve bu faaliyetlerin gerçekleştirildiği tesisler. Okul sözcüğü çocuk ve gençlerin devam ettiği örgün
Kaynak: Okul
Amerikan Kütüphane Derneği, kar amacı gütmeyen ABD tabanlı uluslararası kütüphane ve kütüphanecilik eğitimi veren kurum. Bu kurum 62.000
Kaynak: Amerikan Kütüphane Derneği
Osmanlı Devleti 'nde eyalet idaresinde en etkili kurum olan, doğrudan beylerbeyi ne bağlı kurum. Köken olarak ne zaman kurulduğu
Kaynak: Eyalet Divanı
MegaCharts Hollanda 'nın Mega Top 50 ve the Mega Album Top 100 gibi resmi müzik listelerini hazırlamakla görevli kurum. Bunların yanında
Kaynak: MegaCharts
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ya da kısaca İMKB, sermaye piyasası nda faaliyet gösteren banka ve aracı kurum lara saklama ve takas
Kaynak: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
Bu kurum, İsviçre ve Fransa sınırında yer alan dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarıdır. 1954 yılında 12 ülkenin katılımıyla
Kaynak: Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi
Çek Cumhuriyeti 'nde futboldan sorumlu kurum. Futbol liglerini (Çek Birinci Futbol Ligi ve Çek İkinci Futbol Ligi )'ni ve Çek Cumhuriyeti
Kaynak: Çek Cumhuriyeti Futbol Federasyonu

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.