Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

kuşak ne demek?

 - 17 sözlük, 22 sonuç.

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

kuşak anlamı İng. generation Osm. nesil Lat.generatio, generare Alm. Generation Fr.génération
(Lat. generatio < generare = doğurmak) : 1- (Genellikle) Aşağı yukarı aynı yıllarda doğmuş olup aynı çağın koşullarını, dolayısıyle birbirine benzer sıkıntıları, yazgıları yaşamış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin topluluğu. 2- (Tarih felsefesinde ve kültür tarihinde) Yeni bir anlayışta yeni bir yaşama duygusunda, yeni biçimlerde birleşen, eskiden belirgin çizgilerle ayrılan kişilerin topluluğu.

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

kuşak anlamı İng. band Osm. bant Alm. Band Fr. bande
Bir izgenin iki sıklık değeri arasında kalan ışınım bölgesi.

BSTS / Gökbilim Terimleri Sözlüğü

kuşak anlamı İng. Zone Osm. mıntıka Alm. Zone Fr. Zone
Yeryüzünde ya da herhangi bir gökcisminde belli koşulları sağlayan bölge. Zaman kuşakları, iklim kuşakları vb.

BSTS / Güreş Terimleri Sözlüğü

kuşak anlamı
Aba güreşinde bele bağlanan ve ancak buradan tutulması gereken yün kuşak.

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

kuşak anlamı İng. zone, zone of a sphere Osm.mıntıka Lat.zona Alm. Kalotte, Haube, Zone, Kappe Fr. zone, zone sphérique Zônê
Bir toparı kesen iki koşut düzlemin topar üzerinde belirlediği topar parçası, Anlamdaş. toparsal kuşak.

BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü

kuşak anlamı
nesil.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

kuşak anlamı Osm. nesil Fr. génération
(biyoloji)
kuşak anlamı Osm. mıntaka Fr. zone
(coğrafya)

BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

kuşak anlamı İng. track, strip, band Osm. kurdele, şerit, bant Alm.Band, Filmband, Filmstreifen, Zelluloidstreifen, Spur Fr. bande
Sinem. 1. Boş film yapımında kullanılan, üzeri duyarkatla örtülü, çok geniş bir tabandan film boylarına göre istenilen ende kesilmiş parçalardan her biri. 2. Bir filmin, boşfilmden dolu filme kadarki bütün çeşitlerini anlatır genel terim. 3. Henüz birleştirilmemiş ses ve görüntü taşıyan filmler. 4. (Kötü anlamda) Dikkate değer hiç bir özellik taşımayan, sıradan sinema yapıtı.
kuşak anlamı İng. band (of frequency), frequency band, wave band, television band, range of frequency Osm. bant, frekans bandı Alm. Band, Wellenband, Frequenzband, Fernsehband, Fernsehbereich
TV. Televizyon yayınlarına ayrılan metrik ve desimetrik çok kısa elektromıknatıs dalga uzunluklarını kapsayan dalgaların bölündükleri yinelenim aralıkları.

BSTS / Tarım Terimleri

kuşak anlamı absaat
bakınız» döl
kuşak anlamı absaat
döl

BSTS / Teknik Terimler - Temel Tekniği

Kuşak anlamı Alm. Zange
(Çiftkuşak)

BSTS / Toplumbilim Terimleri

kuşak anlamı İng. generation Osm. nesil Fr. génération
Yaklaşık olarak 25-30 yıllık yaş kümelerini oluşturan bireyler öbeği. bakınız» eski kuşak, yeni kuşak, yaş kümesi.

BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü

kuşak anlamı İng. zone Alm. Zone Fr. zone
Kristalin üzerindeki bir kenara koşut bütün yüzeylerin tümü.

BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü

kuşak anlamı
Düveni oluşturan iki tahtayı birbirine bağlayan ön ve arka ağaçlar. (Akçaşar *Yalvaç -Isparta; Meyvebükü *Güdül, Yurtbeyi *Çankaya -Ankara; Beyağıl *Ulukışla -Niğde)

Güncel Türkçe Sözlük

kuşak, -ğı anlamı
is. 1. Bele sarılan uzun ve enli kumaş: "Emin olmak için kuşağından bir ayna çıkarıp camı bile çizdi." -İ. O. Anar. 2. Sağlamlığını artırmak için bir şeyin çevresine geçirilen ağaçtan veya metalden bağ. 3. gök b. Yeryüzünde veya herhangi bir gök cisminde belli şartları sağlayan bölge: İklim kuşakları. Zaman kuşakları. 4. coğ. Yeryüzünün kutuplar, kutup daireleri ve dönencelerle belirlenen beş bölümünden her biri, küre kuşağı: Isı kuşak. 5. fel. Yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin topluluğu: "Daha çok yeni kuşak şairlerin ürünlerine yer veriyoruz." -A. Ümit. 6. mat. Bir küre yüzeyi, paralel iki düzlemle kesildiğinde iki kesitin arasında kalan bölüm. 7. sin. ve TV Henüz birleştirilmemiş ses ve görüntü taşıyan filmler. 8. TV Televizyonda proGramlar için ayrılmış özel zaman dilimi: Çizgi film kuşağı. 9. top. b. Yaklaşık yirmi beş, otuz yıllık yaş kümelerini oluşturan bireyler öbeği, göbek, nesil, batın, jenerasyon: "Bugünkü kuşak benim kuşağımın bir hikâyesini dinlemelidir." -F. R. Atay.

Türkçe - İngilizce

kuşak anlamı
isim
1) generation
2) belt
3) zone
4) girdle
5) sash
6) cummerbund
7) loins
8) waistband
9) progeny
10) binder
11) cincture
12) swathe

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

kuşak anlamı
1. Tahta kapıların arkalarına yatay çakılan tahta parçası. 2. Evin sağlam olmasını sağlamak için, pencere başlarından geçen, evi çevreleyen ağaçlar: Bizim evin kuşakları var. 3. Kayığın kenarını çevreleyen tahta.
kuşak anlamı
Çevre, yer.

-Elazığ

kuşak anlamı
Kapıyı oluşturan tahtaları birbirine bağlamak için arkasına yatay çakılan sağlam ağaç.

Çorum

Yerleşim Birimleri Sözlüğü

Kuşak anlamı
Erzincan ili, Dutluca bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

kuşak eş anlamlısı

batın
is. esk. 1. Karın. 2. top. b. Kuşak: O, dördüncü batından dedesi oluyor.
bâtın
is. (ba:tın) 1. İç. 2. sf. Gizli, görünmeyen.
göbek
is. 1. İnsan ve memeli hayvanlarda göbek bağının düşmesinden sonra karnın ortasında bulunan çukurluk: "Düğmeleri birer birer açtı göbeğine dek." -Z. Selimoğlu. 2. Yağ bağlamış şişman karın: Göbeğini eritmek için her sabah bir saat yol yürür. 3. Şehir, ülke vb.nin orta kısmı: "İsviçre'nin göbeğinde, nerde ise bilmem kaçıncı Türk Moskof muharebesi patlamak üzere idi." -Y. K. Karaosmanoğlu. 4. Bazı sebze ve meyvelerin orta kısmı. 5. Bahçe, halı, tavan, tepsi vb. süslü şeylerin ortalarındaki biçim: Bu halının göbeği pek zarif. 6. Hızı azaltarak trafiği yönetmek amacıyla bir kavşağın girişine yerleştirilen çember veya üçgen biçimindeki ada. 7. Kağnı tekerleğinin ortası, araba tekerleğinin dingil geçen yeri. 8. Değirmen taşının ortası. 9. Kilitleme sistemlerinde, anahtar dişlerinin tam olarak birbirine oturduğu pirinç yuva. 10. anat. Dölütte, yumurtanın dölüt dışında kalan bölümlerle ilişkisini sağlayan organların çıktığı yer. 11. top. b. Kuşak, nesil, batın: "Temiz bir isim, züğürt evlatlarda ancak bir, nihayet iki göbek dayanabilir." -R. N. Güntekin. 12. tek. Ön ve arka tekerlerin ortasına oturtulmuş mil üzerinde dönen ve teker tellerinin takılmasına yarayan parça.
jenerasyon
is. top. b. Kuşak.
nesil
is. 1. top. b. Kuşak: "Bu nesil öyle zamanlar geçirdi ki doğduğuna lanet etti." -F. R. Atay. 2. Hayvanlarda döl.

"kuşak" için örnek kullanımlar

Kuşak farkının telefonlar konusunda da geçerli olduğu doğru mu?
On the difference between the current generation of phones that correct?
Kaynak: memleket.com.tr
Bu yıl güzel bir kuşak programı teklifi geldi ama bazı sorunlar çıktı.
This year was a nice offer, but some problems arose generation program.
Kaynak: sabah.com.tr
Roman Nişantaşılı bir ailenin üç kuşak hikâyesini anlatır.
Nişantaşılı novel tells the story of three generations of a family.
Kaynak: magazin.bugun.com.tr
Belki bizim kuşak çocukluklarından daha çok şey kaybettiler.
Maybe you have lost a lot of our generation than childhood.
Kaynak: ntvmsnbc.com
Orta kuşak karalarının iç kısmında görülür. Görüldüğü başlıca yerler: Orta Asya, Anadolu'nun iç kısımları, Kuzey Amerika'nın orta
Kaynak: Ilıman kuşak iklimleri
Bele bir kuşak sarılır ve sporcular birbirlerinin sadece kuşaklarından tutarak hasmının sırtını yere getirmesi amacına dayanır.
Kaynak: Kuşak güreşleri
Tatar güreşi ya da kuşak güreşi Kırım göçmenlerinin hıdrellezde ve “tepreş” ve Derviza denilen eğlencelerinde oynadıkları güreştir.
Kaynak: Tatar güreşi
Türkiye , iklim kuşaklarından ılıman kuşak ile subtropikal kuşak arasında yer alır. Türkiye'nin coğrafik konumu ve yeryüzünün aldığı
Kaynak: Türkiye'deki iklim çeşitleri
2/3 elektrik yüküne sahip üçüncü kuşak kuark tır. 171,2 GeV/c2 kütleye sahip temel parçacık . |! Üst Kuark | İçerik | Temel Parçacık |
Kaynak: Üst kuark
Acayip, elektrik yükü -(1/3)e olan ikinci kuşak bir kuark'tır. Kütlesi aşağı ve yukarı kuarktan büyük olmakla birlikte 80 -130 MeV
Kaynak: Acayip kuark
Tılsım kuark; ikinci kuşak, +(2/3)e elektrik yüküne sahiptir. 1.3 GeV ile üçüncü büyük kütleli kuarktır. (Proton 'dan bir parça daha ağır
Kaynak: Tılsım kuark
Oğlum Adam Olacak Türkiye'nin yakın geçmişteki siyasi ve sosyal tarihçesini ve kuşak çatışmalarını irdeleyen 1996 yapımı bir dizidir. Umur
Kaynak: Oğlum Adam Olacak
Batı rüzgârlarının etkisiyle ılıman kuşak karalarının batı ve çok daha seyrek olarak doğu kıyılarında görülür. Avrupa 'nın batısı ve
Kaynak: Ilıman okyanusal iklim
kuşak üyesi, Türk işadamı. Ali Sabancı, 1969 yılında Adana 'da Şevket Sabancı 'nın üçüncü çocuğu ve en küçük oğlu olarak dünyaya geldi.
Kaynak: Ali Sabancı
1/3 elektrik yüküne sahip üçüncü kuşak kuarkın kütlesi 4,7 GeV/c 2'dir. Elektrozayıf kuvvetin ölçülmesinde önemli rolü vardır.
Kaynak: Alt kuark
kuşak üyesi, Türk işadamı ve girişimcisidir. Demir Sabancı, suikast sonucu öldürülen Özdemir Sabancı 'nın oğludur. Demir Sabancı son
Kaynak: Demir Sabancı
Hollywood'da yaşayan yeni kuşak Türklerden Emre Şahin, ikinci kısa filmi Çanta ile Beverly Hills Uluslararası Film Festivali 'nde 'En İyi
Kaynak: Emre Şahin
41 Defne, 22 Mayıs 1856 tarihinde H. Goldschmidt tarafından bulunan büyük ana kuşak göktaşlarından (asteroit) biridir. Adını eski
Kaynak: 41 Defne (göktaşı)

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.