Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

arşın ne demek?

 - 3 sözlük, 6 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

arşın anlamı
is. esk. Yaklaşık 68 cm'ye eşit olan uzunluk ölçüsü: "Bu duvarlar yerden bir arşın kadar yüksek, üstünde güzel bir parmaklığı olan duvarlardı." -M. Ş. Esendal.

Türkçe - İngilizce

arşın anlamı
isim
1) ell

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

arşın anlamı
1. 40 cm.lik uzunluk ölçüsü. 2. Açılmış iki kol arasındaki uzunluk. 3. 65 cm. lik uzunluk ölçüsü. 4. Büyük adım. 5. 12 karış. 6. 75 cm.lik uzunluk ölçüsü.
arşın anlamı
Boya olarak kullanılan kiremit renginde toprak.

Keşap ve köyleri -Giresun

arşın anlamı
Arşın, yaklaşık 68 cm.lik uzunluk ölçüsü

Diyarbakır

arşın anlamı
İki ucu çatallı, ip dolamaya yarayan çubuk

Edirne

"arşın" için örnek kullanımlar

Sonra arşın altına asılı bulunan kandillere yaklaşırlar.
Then in the ell hanging oil lamps approach the bottom.
Kaynak: haberdiyarbakir.com
Tâ altmış arşın derinliğinde bir susuz kuyuya rastgeldi, kendini içine attı.
Coincided with a waterless well sixty cubits deep, Ta, threw himself into.
Kaynak: haber.rotahaber.com
Arşın, Türkiye'de metre nin resmen kabulüne kadar kullanılan uzunluk ölçüsü birimi ve aleti. Kullanıldıkları yerlere ve uzunluklara göre arşın:
Kaynak: Arşın
Uzunluk ölçü birimi metre yerine arşın, ağırlık ölçüsü olarak da okka , batman, dirhem denilen ölçü birimleri kullanılıyordu.
Kaynak: Osmanlı döneminde ölçü birimleri
"Halep oradaysa arşın burada" deyimi, Aşık Ömer 'in "İşte geldim gidiyorum şen olasın Halep şehri" beyiti, Aşık Emrah 'ın sevdiğini
Kaynak: Halep
Bir ama (arşın) kolun işaret parmağı ile dirsek arasındaki mesafesine denir, doğal olarak bir ama 48 ila 62 cm arası bir ölçüdür hal böyle
Kaynak: Mikve
Kim onu omuzuna alırsa, 'Kayış Baldır'ın karnından bir anda yılana benzer üç arşın uzunluğunda iki ayak çıkıp, yolcunun bedenine sarılır.
Kaynak: Kayış (mitoloji)
1 evlek 400 arşın kare 229,667963 metrekare. Başka kaynaklara göre ise 1 evlek'in karşılığı şudur. 1 evlek ¼ dönüm 302 metrekare
Kaynak: Evlek
Gemiyi şöyle yapacaksın: Uzunluğu üç yüz, genişliği elli, yüksekliği otuz arşın olacak. Pencere de yap, boyu yukarıya doğru bir arşını
Kaynak: Nuh'un gemisi
Sonradan giysilerinde değişiklik yapıldı, 17. yüzyıl dan itibaren başlarına bir arşın uzunluğunda siyah kuzu derisinden üstü sarıklı bir
Kaynak: Deliler
arsh arşın geleneksel 2 Arap adımı (~64 cm), daha sonra 1.5 Arap adımı (~48 cm) ~48 cm Bir cubit uzunluğu | orgye kulaç 6 Arap adımı ~
Kaynak: Eski Arap uzunluk ölçü birimleri
Zemin sathının 4 arşın altından satha kadar köprülük od taşı döşendikten sonra, duvarların inşasına geçilir. Genellikle zeminle kubbe
Kaynak: Cami
Duvar halılarının uzunluğu on kere üç arşın dı ve yakımlık sunular altarı, buğular altarı ve kutsal sandık için üçer kap bulunmaktaydı.
Kaynak: Yahudi sembolizmi
İkinci sınıf dört arşın uzunluk ve dört arşın da genişliktedir. Üçüncü sınıf da kulaklarından birini yatak edip ikincisini yorgan
Kaynak: Hadis
şekillendiği, bu ulu camiin kubbenin mavi tasının ta üst tepesi Ayasofya kubbesinden yuvarlak ve yedi meliki arşın yüksek cihanı kaplayan bir kubbedir.
Kaynak: Süleymaniye Camii

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.