Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

küçültme eki ne demek?

 - 5 sözlük, 5 sonuç.

BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü

küçültme eki anlamı İng. diminutive suffix Osm. tasgir eki Alm. Verkleinerungssuffix Fr. diminutif, suffixe diminutif
Sözcüklerin anlamına, küçüklük, azlık, sevgi, şefkat kavramları katan ekler. Türkçede bu kavramlar şu eklerle sağlanır: -ce (güzelce) ; -cik, -cek (kedi-cik, ufa-cık, küçü-cük, küçü-cek, anne-ciğ-im) ; -ceğiz (ev-ceğ-iz, cocuk-cağ-ız) ; -imsi, -imtrak (yesil-imsi, yeşilimtrak) ; -rak (ufa-rak) vb.

BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü

küçültme eki anlamı İng. diminutif, diminutive Osm. lâhika-i tasgiriyye Alm. Verkleinerungssuffix Fr. suffixe diminutif
Üzerlerine geldiği ad soylu kelimelerin anlamına küçüklük, azlık, sevgi, şefkat kavramları katan ekler. Türkçenin bu kavramları sağlayan ve hepsi de vurgulu olan ekleri şunlardır: +CA (seyrek+çe, tatlı+ca, deli+ce, «çubuk», güzel+ce); +cIK (kimse+cik, ada+cık, kuş+cuk, yavru+cuk, bir yudum+cuk, ince+cik, küçü+cük < küçük+cük, mini+cik < minik+cik); +cAK (yav+ru+cak, büyü+cek < büyük+cek, çabu+cak < çabuk+cak); +cAğIz (adam+cağız, kız+cağız); +rAk (az+rak, ufa+rak < ufak+rak, küçü+rek < küçük+rek, acı+rak) vb.

BSTS / Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu

küçültme eki anlamı
Azerbaycan Türkçesi: kiciltmä vä äzizlämä bildirän şäkilçi; Türkmen Türkçesi: kemlikgoşulması ~ kemlik affiksi; Gagauz Türkçesi: küçüldek afıksi; Özbek Türkçesi: kiçraytiriş qoşimçasi; Uygur Türkçesi: kiçiklitiş-ärkilitiş qoşumçisi; Tat: keçeräytü quşımçası; Başkurt Türkçesi: keseräytew affiksı; Kmk: giççilikni görsetegen koşumça; Krç.-Malk.:gitçeletgen affiks (calgaw) ~ gitçelegen affiks; Nogay Türkçesi: kemîtüw kosımşası;Kazak Türkçesi: kişireytkiş kosımşa ~ kişireytuw jurnagı; Kırgız Türkçesi: kiçireytkiç müçö; Alt:kiçinektederinin kojultazı; Hakas Türkçesi: kîçîgles hozımı; Tuva Türkçesi: piçeledip-çassıdarko'jumak; Şor Türkçesi: *kiçirgen affiks; Rusça: umen'şitelnıy affiks

Güncel Türkçe Sözlük

küçültme eki anlamı
is. Kelimelerin anlamına küçüklük, azlık, sevgi, acıma kavramları katan cik, -cek, -ceğiz, -imsi, -imtırak, -rek, -ce ekleri.

Türkçe - İngilizce

küçültme eki anlamı
diminutive

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.