Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

kürsü ne demek?

 - 7 sözlük, 9 sonuç.

BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü

kürsü anlamı İng. pulpit, department, professorial chair Fr. pupitre, department, chaire
1- Öğretim kurumlarında öğretmenlerin ders vermek için üzerine çıktıkları yüksekçe yer. 2- Üniversitelerde aynı alanda ya da birbirine çok yakın alanlardaki bilim dallarında oluşan bir çalışma birimi. 3- Profesörlük yeri.

BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü

kürsü anlamı İng. desk Lat.pulpitum Alm. Pult Fr. pupitre
(Mimarlık) Camilerde vaaz verenin oturduğu, yanları mermerden oyma bezemeli yüksekçe yer.

BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü

kürsü anlamı
Basık masa. (Çanyolu *Alanya -Antalya)

Güncel Türkçe Sözlük

kürsü anlamı
is. 1. Kalabalığa karşı konuşma yapanların önünde bulunan yüksekçe yer: "İki gün süren tartışmalardan sonra Mustafa Kemal kürsüye geldi." -F. R. Atay. 2. Ana bilim dalı: Türk Dili Kürsüsü. Yakın Çağ Tarihi Kürsüsü. 3. hlk. Sandalye. 4. esk. Bir fakültede araştırma ve öğretim birimi, bölüm.

Türkçe - İngilizce

kürsü anlamı
isim
1) rostrum
2) pulpit
3) bench
4) lectern
5) dais
6) chair
7) stand
8) tribune
9) desk
10) green table
11) professorship
12) professorial chair

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

kürsü anlamı
Üst üste yığılmış tütün bağlamları.

*Antakya -Hatay

kürsü anlamı
(< Ar. kürsî) kürsü
kürsü anlamı
< Ar. kürsî: Ev içinde, içine ateş konularak, etrafında oturanların ısındığı küçük tandır (Erzincan merkez)

Yerleşim Birimleri Sözlüğü

Kürsü anlamı
Balıkesir ili, Yağcılar bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

kürsü eş anlamlısı

bölüm
is. 1. Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım: "Gelgelelim, hayatın bu masalsı bölümü çok kısa sürüyor." -A. Ağaoğlu. 2. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon. 3. mec. Çağ, devir: "O gün edebiyat tarihinde hecenin beş şairi diye bir bölüm açanların üçü orada tanıştılar." -Y. Z. Ortaç. 4. biy. Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik. 5. eğt. Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman. 6. mat. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı.
sandalye
is. (sanda'lye) 1. Arkalıklı, kol koyacak yerleri olmayan, bir kişilik oturma eşyası: "Sandalyelerimizden doğrulduk, el sıktık, yer gösterdik." -R. H. Karay. 2. mec. Makam, koltuk, mevki: "Bunların gençliğe karşı aldıkları vaziyeti ben biraz sandalye vehminden doğmuş telakki ediyorum." -H. E. Adıvar.

"kürsü" için örnek kullanımlar

Eskiden Avrupa arenasında çıktığımız mücadelelerde kürsü hedeflerdik.
The past, the struggles that we emerged in the European arena hedeflerdik lectern.
Kaynak: spor.gazetevatan.com
Kürsü tepeleme mikrofon doluydu..
Lectern microphone was full of heaping ..
Kaynak: focushaber.com
Protesto ve kürsü işgaline rağmen salondan ayrılmayan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.
Despite the protests and occupation of rostrum separated from the hall, Dean of the Faculty of Law at Istanbul University.
Kaynak: e-karaman.com
Bu açık bir kürsü olacak.
This will open a lectern.
Kaynak: merhabahaber.com
Kürsü, Balıkesirin Bigadiç ilçesine bağlıdır. Tarihçe: Köyümüz tarih boyunca bir çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. yumuşatılıp kürsü olmuştur
Kaynak: Kürsü, Bigadiç
Piskopos denizi (Latin : episcopalis sedes), asıl anlamıyla piskopos un resmen oturduğu kürsü dir. Katedra da denen bu resmî kürsü,
Kaynak: Piskopos denizi
Hungaroloji Kürsüsü, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 'nin kuruluşuyla birlikte açılan ilk 13 kürsü arasında yer alır. isteğiyle Kürsü
Kaynak: Hungaroloji
1944'te profesör ve kendi kurduğu Klasik Arkeoloji kürsüsünde kürsü başkanı, 1956'da ordinaryüs profesör oldu. derslerini ve kürsü
Kaynak: Arif Müfid Mansel
Dikdörtgen planlı iç kısımda, ortada iki basamakla yükseltilmiş kenarı ahşap korkuluklu, altıgen bir set üzerinde kürsü bulunmaktadır.
Kaynak: Ankara Sinagogu
1265-1268 yılları arasında babası ile birlikte Siena Katedrali nda kürsü üzerinde çalışmalar yapmıştır. Sonraki önemli işi ise Perugia '
Kaynak: Giovanni Pisano
Techniques Nucléaires) Atom Mühendisliği (Génie Atomique)'nden mastır almıştır. 3 Eylül 1973 'de teorik fizik dalında kürsü profesörü olmuştur.
Kaynak: Ahmed Yüksel Özemre
Cebeci semtinde kiralanan bir binanın iki odasında açılan bu kürsü ilk çalışmalarını çevresinde bulunan hastaların evlerinde uygulamalı
Kaynak: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İlk agoralar şekil olarak son derece basit olup, bir kürsü ve oturma yerleri bulunan mekanlar coşkulu konuşmalara sahne olmaktaydı.
Kaynak: Agora
Bu süre içinde doktor veya uzman olamayan asistanların görevlerine devam edip etmemelerine, kürsü profesörünün teklifi üzerine
Kaynak: Öğretim yardımcısı
Bu süre içinde doktor veya uzman olamayan asistanların görevlerine devam edip etmemelerine, kürsü profesörünün teklifi üzerine
Kaynak: Araştırma Görevlisi
Sanatları Tarihi, Klasik dini Türkçe Metinler, Türk İslam Edebiyatı ve İslam Hukuku Kürsüleri kürsü Profesörlüklerinde bulundu ve ders verdi.
Kaynak: Neşet Çağatay
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 'nde Hungaroloji Ana Bilim Dalı'nda kürsü kurucusu olarak çalıştı. Macaristan 'da Kolozsvar Üniversitesi '
Kaynak: László Rásonyi
1928 genel seçimde ağır bir yenilgiden sonra DNVP'in kürsü başkanı oldu. Hitler 1933'te seçimleri kazanıp başbakan seçildikten sonra
Kaynak: Alfred Hugenberg
kadar devam etmiştir. New York 'ta üniversitede kürsü başkanı olduğu için seyahatini okulundan fırsat bulduğu sürece etap etap tamamlamıştır.
Kaynak: Eralp Akkoyunlu

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.