Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

lâboratuvar ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

lâboratuvar anlamı Fr. laboratoire
(kimya)

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

laboratuvar anlamı İng. laboratory
İnceleme ve araştırmaların yapıldığı yer.

Güncel Türkçe Sözlük

laboratuvar anlamı
is. (l ince okunur) 1. Ayrıştırma, birleştirme yoluyla bir sonuca ulaşmak veya teşhis koymak için çeşitli araçlar kullanılarak tıp, eczacılık, fizik, kimya gibi bilim dallarıyla ilgili araştırmaların, deneylerin yapıldığı özel donanımlı yer: Fizik laboratuvarı. 2. Dil laboratuvarı.

Türkçe - İngilizce

laboratuvar anlamı
isim
1) laboratory
kısaltma
1) lab

"lâboratuvar" için örnek kullanımlar

Muayenenin sonucunda yardımcı laboratuvar tetkiklerine başvurulabilir.
As a result of the inspection, laboratory tests can help you apply.
Kaynak: posta.com.tr
O bahsettiğiniz, laboratuvar koşullarında döllense de bir bebek.
He mentioned, in laboratory conditions döllense a baby.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Laboratuvar ortamında test edeceklerinide nerden çıkardın?
What makes you think edeceklerinide tested in the laboratory?
Kaynak: trf1.net
Şimdilerde canlı kanser hücrelerinin enjekte edildiği tek canlı laboratuvar fareleri.
Currently, the only living laboratory mice injected with live cancer cells.
Kaynak: usasabah.com
Hemen daima insanlara çok yakın ortamlarda yaşayan ev faresinden türetilmiş olan laboratuvar fareleri ise hem en sık kullanılan
Kaynak: Ev faresi
Yerel alan ağı (İngilizce si: Local area network), ev , okul , laboratuvar , iş binaları vb. gibi sınırlı coğrafi alanda bilgisayar ları
Kaynak: Yerel alan ağı
Klinik biyokimya laboratuvar uzmanlığı ise, klinik laboratuvar bilimi ve teknolojisinin hasta bakımı için kullanıldığı bir tıp disiplini
Kaynak: Biyokimya
Santrifüj, genellikle elektrikli bir motor yardımıyla sabit eksenli, dairesel dönme hareketi gerçekleştiren bir laboratuvar aletidir.
Kaynak: Santrifüj
Teknisyen, mesleki orta öğretim programlarından mezun olup mevzuatına göre atanmış, kurumların atölye ve laboratuvar larında eğitim-öğretim
Kaynak: Teknisyen
Canlı da ya da laboratuvar ortamında, ortamdaki tüm bakteri leri öldüren her tür fiziksel ya da kimyasal etken. Uygun ortamda, belli
Kaynak: Bakterisid
Saf su, laboratuvar larda kullanılan su ; organik ve inorganik maddelerden arındırılmış damıtık (distile). Hemen her çözelti ve çalışma
Kaynak: Saf su
Bilgisayar laboratuvarı, kütüphane ler, okul lar, hükümet binaları, fen laboratuvar ları, toplum merkezleri gibi kamuya açık alanlarda yer
Kaynak: Bilgisayar laboratuvarı
Besiyeri veya besiortamı, mikroorganizma ları veya hücreleri gelişimini desteklemek amacıyla laboratuvar ortamında hazırlanmış sıvı veya jel
Kaynak: Besiyeri
Silika jel, laboratuvar ortamında üretilen, günlük hayatta besinlerin, bitkisel ürünlerin, deri eşyaların, kimyasal boya ve bozulabilecek
Kaynak: Silika jel
Yapay membran veya sentetik membran, laboratuvar ve endüstri ortamında saflaştırma ve yalıtma işlemlerinde kullanılır. Membranda bulunan
Kaynak: Yapay membran
Enzim ölçümleri enzim aktivitesini ölçmek için laboratuvar yöntemleridir. Enzim kinetiği ni ve enzim inhibisyonunun araştırılması için
Kaynak: Enzim ölçümü
Soxhlet ekstraktörü: 1879 yılında Franz von Soxhlet tarafından icat edilen bir laboratuvar cihazıdır. Önceleri, katı bir deney
Kaynak: Soxhlet ekstraktörü
Doku mühendisliği, organ ve doku ların hastalara nakledilmek üzere laboratuvar koşullarında oluşturulmasıyla uğraşan bir bilim dalıdır.
Kaynak: Doku mühendisliği
Birincil izolat, enfekte olmuş bir kişiden, veya doğal ortamdan elde edilmiş, laboratuvar kökenli olmayan, mikrobiyal veya viral anlamda
Kaynak: Birincil izolat

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.