Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

lehçe ne demek?

 - 5 sözlük, 6 sonuç.

BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü

lehçe anlamı İng. dialect Osm. lehçe Alm. Dialekt Fr. dialecte
Bir anadilin, ses, yapı ve sözdizimi bakımlarından büyük ayrılık gösteren kolu: Anadolu lehçesi, Çuvaş lehçesi, Yakut lehçesi vb.

BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü

lehçe anlamı İng. dialect Alm.Dialekt Fr. dialecte
Bir dilin tarihî, siyasî, sosyal ve kültürel nedenlerle değişik bölgelerde, zamanla ses yapısı, şekil yapısı ve kelime hazinesi bakımından önemli farklarla birbirinden ayrılan kollarından her biri: Türkçenin Anadolu, Azerî, Özbek, Kazak, Kırgız, Türkmen lehçeleri gibi. Lehçeleri, yapıları bakımından birbirine yakın ve uzak lehçeler olarak ayırabildiğimiz gibi, taşıdıkları özelliklerdeki ortaklık bakımından da gruplara ayırabiliriz. Nitekim Yakut ve Çuvaş lehçeleri Türk dilinden çok eskiden ayrılmış kollar olarak türkiye Türkçesine ve öteki Türk lehçelerine uzak lehçelerdir; ayrılıklar çok derindir. Azerî ve Türkmen lehçeleri ise TT'nin yakın lehçeleridir.Türkçenin Kuzeybatı (Kıpçak), Güneybatı (Oğuz-Türkmen), Güneydoğu ve Kuzeydoğu (Altay bölgesi lehçeleri) olmak üzere dört lehçe grubu vardır.

BSTS / Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu

lehçe anlamı
Azerbaycan Türkçesi: dialekt, lähcä, şivä; Türkmen Türkçesi: dialekt; Gagauz Türkçesi: dialekt; Özbek Türkçesi: lahca;Uygur Türkçesi: dialekt; Tatar Türkçesi: dialekt ~ cirle söyläş; Başkurt Türkçesi: dialekt; Kmk: dialekt; Krç.-Malk.: dialekt; Nogay Türkçesi: dialekt; Kazak Türkçesi: dialekt ~ jergilikti til erekşeligi; Kırgız Türkçesi: dialekt; Alt:: t'arçaal; Hakas Türkçesi: dialekt; Tuva Türkçesi: dialekt; Şor Türkçesi: dialekt; Rusça: dialekt

Güncel Türkçe Sözlük

Lehçe anlamı
öz. is. (le'hçe) 1. Polonya dili. 2. sf. Bu dille yazılmış olan.
lehçe anlamı
is. 1. dil b. Bir dilin tarihsel, bölgesel, siyasal sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu, diyalekt. 2. Konuşma tarzı: "Onun lehçesine aşina olanlara göre gayet derin hikmet, pek ince manalar taşırdı." -Y. K. Karaosmanoğlu.

Türkçe - İngilizce

Lehçe anlamı
isim
1) polish
2) dialect
3) idiom
4) vernacular
5) patois

lehçe eş anlamlısı

diyalekt
is. dil b. Lehçe.

"lehçe" için örnek kullanımlar

Yazarın çeşitli öykü ve romanları bugüne kadar İngilizce, Lehçe, Romence, Bulgarca, Çince, Arapça'ya çevrildi.
The author of various short stories and novels so far in English, Polish, Romanian, Bulgarian, Chinese, Arabic, translated.
Kaynak: cnnturk.com
Lehçe (język polski), Polonyalılar ın konuştuğu dil. Polonya 'nın resmi dilidir ve 38 milyonu Polonya 'da olmak üzere dünyada toplam 50
Kaynak: Lehçe
Lehçe ya da diyalekt, bir dilin belli bir coğrafî bölgedeki insanlar tarafından konuşulan çeşididir. Tanım : Lehçe kendi kelime dağarcığı ve
Kaynak: Lehçe (dil bilimi)
Lehçe Vikipedi (polska Wikipedia), Vikipedi 'nin Lehçe sürümüdür. 26 Eylül 2001 'de, dokuzuncu Vikipedi sürümü olarak oluşturuldu. 20
Kaynak: Lehçe Vikipedi
Lehçe Vikihaber (Polskie Wikinews) Vikihaber 'in Lehçe sürümüdür. 26 Haziran 2009 tarihinden 10.000 maddeyi aşmıştır Vikihaber'in 3.
Kaynak: Lehçe Vikihaber
Polonya (Lehçe : Pl-Polska. ogg | Polska, okunuşu: pɔls. ka), resmî adı Polonya Cumhuriyeti (Lehçe. Pl-Rzeczpospolita Polska. ogg |
Kaynak: Polonya
Lehçe' Lügat Türkçe sözlük . Şeyhülislam Mehmed Esad Efendi tarafından yazılmıştır. Türkçe nin ilk sözlüğüdür. 3700 civarında Türkçe
Kaynak: Lehçe' lügat
Çekçe, Slovakça ,Lehçe ve Sorb dili ile birlikte, Hint-Avrupa Dilleri 'ne bağlı Slav dillerinin Batı kolunu oluşturan dil dir.
Kaynak: Çekçe
Fransızca : Bohême, Lehçe : Czechy), Çek Cumhuriyeti nde bir bölgedir. Bohemya'nın toplam yüzölçümü 52.060 km²dir. 1918 'e kadar Bohemya
Kaynak: Bohemya
Slovakça, Çekçe , Lehçe ve Sorb dili ile birlikte Slav Dilleri 'nin batı kolunu oluşturan bir dil dir. Çekçe ile çok benzerdir ve tarihi
Kaynak: Slovakça
Lviv (Ukraynaca : Львів lʲβ̞iʊ̯, Almanca : Lemberg; Lehçe : Lwów; Rusça : Львов, Lyvov), Ukrayna 'nın batısında yer alan şehirdir.
Kaynak: Lviv
Lehistan-Litvanya Birliği, Birinci Lehistan Cumhuriyeti, İki Ulus Cumhuriyeti, İki Ulus Birliği veya İki Halk Birliği (Lehçe :
Kaynak: Lehistan-Litvanya Birliği
Nicolaus Copernicus (Lehçe : Mikołaj Kopernik) (1473 Torun - 1543, Frauenburg ), Polonya lı astronomi bilgini. 19 Şubat 1473 yılında
Kaynak: Nicolaus Copernicus

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.