Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

mana ne demek?

 - 6 sözlük, 10 sonuç.

BSTS / Budunbilim Terimleri Sözlüğü

mana anlamı
Belirli insanlarda, hayvanlarda, bitkilerde ve doğa öğelerinde alışılmışın dışında birtakım belirtiler ve işlevlerle kendini gösteren gizemsel, dinsel ve büyüsel güç.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

mana anlamı İng. line at karmak
Karmakta bedene verilen ad.

Güncel Türkçe Sözlük

mana anlamı
is. (ma:na:) dil b. Anlam: "Ne Hak buyruğun tutarsın ne kul sözün işitirsin / Hiç bilmezsin mana nedir, ne dilde çağırmak gerek." -Yunus Emre.

Tarama Sözlüğü

mana anlamı
Bana

Türkçe - İngilizce

mana anlamı
isim
1) meaning
2) signification
3) explanation
4) hang
5) purport
6) sense
7) import

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

mana anlamı
Ağaç kazık.

*Şavşat köyleri -Artvin

mana anlamı
Tohumluk hıyar.

*Yalvaç -Isparta
*Ermenek -Konya

mana anlamı
Zaman.

Kumarlar *Bayramiç -Çanakkale

mana anlamı
1. Tohum. 2. Tohumluk hıyar.
mana anlamı
Çayıra hayvan bağlamada kullanılan ve toprağa çakılan kazık

Artvin Yusufeli Uşhum köyü

mana eş anlamlısı

anlam
is. dil b. 1. Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör. 2. man. Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

"mana" için örnek kullanımlar

Bazen bir teşekkür, bazen bir dua, bazen de bir tebessüm çok mana taşır bu diyalog da.
Sometimes a thank you, sometimes a prayer, and sometimes a smile is very mana in this dialogue.
Kaynak: haberler.com
çeşitli adlarla belirtilmiş olan evrensel yaşam gücü kavramının Huna'daki karşılığı olan bu güce “mana” adı verilir. Kaynakça
Kaynak: Huna
Bug, mana olarak böcek demektir. Sosyal hayatta türemiş kökeninde (böcek) doğal olarak kullanılır. Daha çok kullandığı alan programlama dır
Kaynak: Bug
Ganimet; İslam alimlerinin bu kelimeden anladıkları mana, mağlup edilen kâfir lerden harpte zaptedilen silahlar, binek hayvanatı, köleler
Kaynak: Ganimet
Osmanlıca kelimelerin yoğunluğu ve mana derinliği sebebiyle anlaşılması zor bir kitap olarak kabul edilmektedir. olarak nazım ve mana
Kaynak: İşaratü-l İ'caz
Kahramanın belirli bir mana havuzu bulunur ve bu mana havuzundan kullandığı mana ile yeteneklerini aktifleştirir ve bu yetenekleri
Kaynak: DotA-Allstars
esas itibariyle "muhtaç, fakir" anlamlarına gelir, Tasavvuf i mana itibarı ile Allah fakiri, Allah'a muhtaç olduğunu hisseden, Allah'ı
Kaynak: Derviş
Yapısalcılık teorisine göre bir kültürdeki mana (anlam) önem sistemleri olarak çalışan çeşitli pratikler, olgular ve aktivitelerle tekrar
Kaynak: Yapısalcılık
gereklilik ifade eden eylem leri tanımlamak için kullanılır. Türkçe 'de dini bir mana içermeden sadece "yapılması gereken" manasında kullanılmaktadır.
Kaynak: Vacip

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.