Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

matematik ne demek?

 - 6 sözlük, 6 sonuç.

BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü

matematik anlamı İng. mathematics Fr. mathématiques
1- Biçim, sayı ve çoklukların yapılarını, özelliklerini ve aralarındaki bağıntıları mantık yoluyle inceleyen, aritmetik, cebir, geometri gibi dallara ayrılan bilim kolu. 2- Orta dereceli ve yüksek okullarda öğrencilere biçim, sayı ve çoklukların yapıları, özellikleri ve aralarındaki bağıntılar üzerinde uygulamaya dayalı olarak belli bilgi ve anlayışları kazandırmak amacıyle okutulan ders.

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

matematik anlamı
bakınız» uzbilim.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

matematik anlamı Osm. riyâziye Fr. mathématique
(matematik)

Güncel Türkçe Sözlük

matematik, -ği anlamı
is. 1. Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı, riyaziye. 2. sf. Sayıya dayalı, mantıklı, ince hesaba bağlı: "Eski yorumcular daha ileri gitmiş, evrenin yaratılmasında ve doğanın kurallarında bile matematik bir öz bulmuşlardır." -H. Taner.

Türkçe - İngilizce

matematik anlamı
isim
1) mathematics
2) math
3) maths

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

matematik anlamı Fr.mathématique
1. Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı, riyaziye: § "Ayrıca, lisede biri matematik, öbürü tarih dersi veriyordu." -Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, 87. § "matematik, astronomi, fizik gibi müspet ve kesinliğe yakın ilimlerdir" -Ziya Gökalp, Terbiyenin Sosyal ve Kültürel Temelleri, 88. § "Oyun budandıkça benim bildiğim matematikte beynimde Tam bir kargaşa hâline geldi" -Adalet Ağaoğlu, Başka Karşılaşmalar, 104. § "Matematik ihata çemberini parçalayan sonsuz mesafeler..." -Peyami Safa, 20. Asır Avrupa ve Biz, 23. § "…sosyoloji, ekonomi, politika, matematik, sanayi sana boyun eğmiştir." -Ahmet Rasim, Muharrir Bu Ya, 1. § " … matematikte toplam işareti şu (+) artı işaretini çıkarmışlardır." -Ahmet Rasim, Ramazan Sohbetleri, 75. § "Önce eski diller, sonra hukuk, tıp, tecrübî ilimlerin başlangıcı olan matematik, müzik ve tabiî, beden eğitimi." -Cemil Meriç, Kırk Ambar, 97. § "Evet, matematik demek hoşuma gitmiyor." -Nurullah Ataç, Söyleşiler, 54. 2. Sayıya dayalı, mantıklı, ince hesaba bağlı: § "Sana ruhi mekanizmanı idare edebilmek için âdeta matematiksel bir düstur veriyorum." -Peyami Safa, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, 90.

matematik eş anlamlısı

cebir
(I) is. esk. Zor, zorlayış.
cebir
(II) is. mat. esk. Artı ve eksi gerçek sayılarla, bunların yerini tutan harfler yardımıyla nicelikler arasında genel bağlantılar kuran matematik kolu: Bilinen en eski cebir kitabı, Harezm Türklerinden Musa oğlu Mehmet'in 830 yılında yazılan eseridir.
riyaziye
is. (riya:ziye) esk. Matematik.

"matematik" için örnek kullanımlar

Halk çok isterse, tabi bunlar matematik bilmeden konuşulan konular.
People are very willing, subject to the topics they talked about not knowing mathematics.
Kaynak: spor.gazetevatan.com
Daha sonra tablet bilgisayardan ilk olarak matematik dersi işlendi.
Then, the first tablet computer processed mathematics course.
Kaynak: risalehaber.com
Hayat bir matematik çünkü; kurgularını iyi yapman gerekiyor.
Life is a math because, well you need to do fiction.
Kaynak: sabah.com.tr
Ardından İzmir'de İttihat Terakki Merkez Ticaret Lisesi'nde matematik hocası olur.
Central Commercial High School math teacher then becomes of Union and Progress in Izmir.
Kaynak: aksiyon.com.tr
Matematik, insan lık tarih inin en eski bilim lerinden biridir. Çok eskiden matematik, sayı ların ve şekil lerin ilmi olarak tanımlanırdı
Kaynak: Matematik
Matematik felsefesi, matematiği anlama çabalarını sınıflandırmaya çalışan bir felsefe dalıdır. Başlıca soruları matematik ve matematiğin
Kaynak: Matematik felsefesi
Fonksiyon (Fransızca), İşlev (Türkçe) matematik te değişken sayıları girdi olarak kabul edip bunlardan bir çıktı sayısı oluşmasını sağlayan
Kaynak: Fonksiyon
Matematik sezgicilik, matematik felsefesi nin içinde yer alan bir anlayıştır. Sezgi ve mantığın aynı olduğunu öne sürer. Matematikte
Kaynak: Matematik sezgicilik
Soyut matematik yalnızca soyut kavramlar üzerinde çalışan matematik dalıdır. özgü bir yer edinen soyut matematik; seyir , gökbilim , fizik
Kaynak: Soyut matematik
Tersine matematik, belirli bir teoremi ispatlamak için gerekli olan en az sayıdaki aksiyomların belirlenmesiyle ilgili matematik dalıdır.
Kaynak: Tersine matematik
Matematik Dünyası, Türk Matematik Derneği 'nin sahibi olduğu lise ve üniversitelilere yönelik popüler matematik dergisidir.
Kaynak: Matematik Dünyası
Nesin Matematik Köyü, matematik alanında faaliyet gösteren bir eğitim ve araştırma kurumudur. İzmir 'de Şirince köyüne 1 km uzaklıkta
Kaynak: Nesin Matematik Köyü
Ayrık matematik veya bazen kullanılan diğer adıyla sonlu matematik, matematiğin ayrık yapılarıyla ilgilenen süreklilik içermeyen konularını
Kaynak: Ayrık matematik

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.