Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

mekân ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

mekân anlamı
is. (mekâ:nı) 1. Yer, bulunulan yer. 2. Ev, yurt. 3. gök b. esk. Uzay.

Türkçe - İngilizce

mekân anlamı
isim
1) space
2) place
3) hangout
4) site
5) locality

mekân eş anlamlısı

ev
is. 1. Yalnız bir ailenin oturabileceği biçimde yapılmış yapı. 2. Bir kimsenin veya ailenin içinde yaşadığı yer, konut, hane: "Ana oğul, yeni kiraladıkları eve bir pazar günü taşındılar." -N. Cumalı. 3. mec. Aile: Evine bağlı bir adam. 4. esk. Soy, nesil.
uzay
is. gök b. 1. Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk, feza, mekân. 2. Bütün gök cisimlerinin içinde bulunduğu sınırsız boşluk.
yurt
is. 1. Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası, vatan: Türk yurduna Türkiye denir. 2. Memleket: "Gerideki yurdunu on beş günden fazla boş bırakmak istemez." -F. R. Atay. 3. Bakıma ve barınmaya muhtaç bir grup insanın oturduğu, yetiştirildiği veya bakıldığı kurum: Güçsüzler yurdu. 4. Göçebe Türklerin oturduğu çadır. 5. Öğrencilerin kaldığı, barındığı yer. 6. mec. Diyar: Bu köy pehlivanlar yurdudur. 7. mec. Bir şeyin ilk veya çok yetiştirildiği yer, vatan. 8. hlk. Yörüklerin yazın veya kışın oturdukları yer. 9. esk. Sahip olunan arazi, emlak.

"mekân" için örnek kullanımlar

Mekân ve kostüm tasarımları da aynı ölçüde başarılı ve inandırıcı.
Space and costume designs equally successful and believable.
Kaynak: aksiyon.com.tr
Sanatçılar, mekân ve tarih kafada şekillenmiş durumda.
Artists, venue and date are shaped head.
Kaynak: radikal.com.tr
O da şu anda mekân belirleme aşamasında.
He is currently under location settings.
Kaynak: ekonomi.milliyet.com.tr
İstanbul kusursuz bir mekân.
Istanbul is a perfect place.
Kaynak: haberturk.com
Orta Dünya kıtası, J. R. R. Tolkien 'in kurguladığı Orta Dünya evreninde, yazarın eserlerinin büyük bir kısmına mekân olan hayalî kıtadır
Kaynak: Orta Dünya
içermeyip belirli bir mekân için yaratılan, mekânın niteliklerini kullanıp irdeleyen ve izleyici katılımının temel bir gereklilik olduğu sanat türü.
Kaynak: Yerleştirme sanatı
İnsan barınmak için yaşamak ve doğa şartlarından korunmak için bir mekân ihtiyacı duyar ve bu mekânı kendine özgü kültürel, fonksiyonel,
Kaynak: Mimarlık
Egemenlik ya da hâkimiyet, bir toprak parçası ya da mekân üzerindeki kural koyma gücü ve hukuk yaratma kudretidir. Bu güç siyasi erkin
Kaynak: Egemenlik
Bir cism in veya varlığ ın bulunduğu Yer (bakınız mekân ) Güneş Sistemi nde bir gezegen , Yer (dünya) Kiril alfabesi nde bir harf .
Kaynak: Yer
J. R. R. Tolkien 'in Orta Dünya 'sında bir mekân ismidir. Tarihler: İkinci Çağ 3320 ile Üçüncü Çağ 861 arası (982 yıl) Konum: Orta Dünya 'nın
Kaynak: Arnor
Örtülü bir mekân zorunluluğu olmayan ateşgedenin mekân ı, üstü açık özel bir kesim ya da doğal petrol sızıntısının yandığı bir alan da
Kaynak: Ateşgede
Endüstri şehri Grenoble Kış Oyunları için uygun bir mekân haline gelmeden önce yeni spor tesisleri ve daha iyi bir altyapının
Kaynak: 1968 Kış Olimpiyatları
Hüküm Dağı, Tolkien evreninde kurgusal mekân. Mordor 'da Gorgoroth yaylası üzerinde bulunan volkanik bir dağdır. Sauron , onun alevleri
Kaynak: Hüküm Dağı
Öyküleyici anlatimin özellikleri : Olay, kişi, mekân ve zaman ortak öğeleridir. Olaylar birinci şahsın ağzından anlatılabilir. (Anlatıcı olay
Kaynak: Öyküleyici anlatim
Hipnotizör, hazırlanmış bir ortam (mekân sıcaklığı, sessizlik ve belirli zaman dilimleri) içerisinde, hipnoz metodlarını kullanarak telkin
Kaynak: Hipnotizör
Kent kültür ü, mekân ve uzam boyutuyla kent bünyesinde yaşayan insanlarca, ortak bir paydaya istinaden üretilen maddi veya manevi değerlerin
Kaynak: Kent kültürü
İç mimarın bir bina içinde yer alan mekân ların hacim ve yüzeylerini değerlendiren bir boyutta konuya yaklaşmasının yanı sıra, yapı
Kaynak: İç mimarlık
Tavan yüksekliğindeki ince oynamaları ve belirlenmiş hacimlerdeki bölcüleriyle, tanımlanmış mekân ve eklenmiş mekân arasındaki zıtlığı
Kaynak: Frank Lloyd Wright
En çok hem Amerikan Bağımsızlık Bildirisi 'nin hem de ABD Anayasası 'nın tartışıldığı ve yürürlüğe sokulduğu mekân olarak tanınır.
Kaynak: Independence Hall

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.