Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

metabolik enerji ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

BSTS / Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Terimleri Sözlüğü

metabolik enerji anlamı İng. available energy, metabolizable energy
Bir yem maddesinde ham enerjiden kanatlılarda gübre enerjisi, geviş getirenlerde gübre, idrar ve fermentasyon gazları ile kaybolan enerjinin çıkarılması ile geriye kalan enerji, çevrilebilir enerji, metabolize olabilir enerji, ME.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

metabolik enerji anlamı İng. metabolic energy
Alınan yemin kuru maddesindeki toplam enerjiden boşaltım ürünleri enerjilerinin çıkarılmasıyla elde edilen enerji, çevrilebilir enerji.

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.