Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

metamorfizma ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü

metamorfizma anlamı
bakınız» başkalaşım.

"metamorfizma" için örnek kullanımlar

koşullarından farkı koşullar altında, katı durumlarını koruyarak katı halde geçirdikleri dokusal ve mineralojik değişime metamorfizma denir.
Kaynak: Metamorfizma
Doktorasını Kargı-Tosya-Taşköprü bölgesinin metamorfizma ve tektoniği üzerinde yaptı. 1988 de İTÜ Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim
Kaynak: Okan Tüysüz
Özellikleri, Rengi, kristal formu Bulunusu, Kontakt metamorfizma veya metasomatizma geçiren karbonatlı kayalarla, granitlerdeki boşluklarda oluşur.
Kaynak: Triklinik
Granitlerin tortul kültelerin çoğunlukla katı halde metamorfizma sonucu ortaya çıktığı görüşündedir. Kategori:Malzemeler Kategori:Felsik
Kaynak: Granit

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.