Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

asliye ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

asliye anlamı
is. esk. Temel, esas.

Kişi Adları Sözlüğü

Asliye anlamı Köken: Ar.
Cinsiyet: Kız
1. Seçkin, özel. 2. Esas, temel.

asliye eş anlamlısı

esas
is. (esa:sı) 1. Bir şeyin özünü oluşturan ana öge, temel. 2. Bir iş veya sözde doğru biçim: Bu işin esası böyle değil. 3. sf. Ana, temel olarak alınan, başlıca, asal, esasi: Esas düşünce. Esas görev.
temel
is. 1. Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü: "Evin temelleri sökülüyor gibi sarsılıyor." -H. E. Adıvar. 2. Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur. 3. sf. mec. En önemli, belli başlı, ana, taban, esas, asıl, baz: "Devletin temel kanununun adı Anayasa'dır." -B. Felek. 4. mec. Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler: "Temelde sıradan bir Fransız vodviline dayanırdı oynadıkları oyun." -N. Cumalı.

"asliye" için örnek kullanımlar

Toplam 238 aile mahkemesi hâkimi ile asliye hukuk mahkemesi hâkimi seminerlere katılacak.
The judge in family court judge in the court of first instance, with a total of 238 will participate in the seminars.
Kaynak: haber3.com
Türkiye'deki asliye hukuk mahkemeleri, Türkiye 'de adli yargı kolunun içinde yer alan hukuk mahkemelerinden biridir. Sulh hukuk
Kaynak: Türkiye'deki asliye hukuk mahkemeleri
Türkiye'deki asliye ceza mahkemeleri, Türkiye 'de adli yargı kolunun içinde yer alan ceza mahkemelerinden biridir. Bulundukları il veya
Kaynak: Türkiye'deki asliye ceza mahkemeleri
Türkiye'de asliye ticaret mahkemeleri, kanunlarda aksi belirtilmedikçe tüm ticari davalara, dava konusu şeyin değerine veya tutarına
Kaynak: Türkiye'deki asliye ticaret mahkemeleri
Ağır ceza mahkemeleri, ceza dâvalarına bakan asliye mahkemelerinin en yükseğidir. Ağır ceza mahkemeleri, kanunların ayrıca görevli kıldığı
Kaynak: Türkiye'deki ağır ceza mahkemeleri
Asliye Hukuk Mahkemeleri: Türkiye'deki asliye hukuk mahkemeleri. 5235 sayılı kanunun 6. maddesine göre Asliye hukuk mahkemeleri, sulh hukuk
Kaynak: Türkiye'de yargı teşkilatı
Aile mahkemeleri her ilde ve merkez nüfusu yüz binin üzerindeki her ilçede, tek hâkimli bir asliye mahkemesi olarak kurulur.
Kaynak: Türkiye'deki aile mahkemeleri
Kamu hukukunun konusu olan devlet ve yurttaş arasındaki hukuksal uyuşmazlıklar, özel hukuk uyuşmazlıklarında yetkili sulh ve asliye
Kaynak: Kamu hukuku
Her asliye ve münferit sulh mahkemesinin bulunduğu yerde, o mahkemenin yargı çevresindeki noterlik işlerini görmeye yetkili olmak üzere
Kaynak: Noter
Sadece nass ı kabul eden Zahiri mezhebi hakkında nass bulunmayan konularda istishab denilen "mübah olmak" (ibahat-i asliye ) prensibini
Kaynak: Zahiri mezhebi
İş uyuşmazlıkları genellikle asliye hukuk mahkemelerinde veya asli mahkemesi niteliğindeki iş mahkemelerinde görülür. Ayrıca bakınız
Kaynak: İş hukuku

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.