Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

monarşi ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

monarşi anlamı
is. top. b. Siyasi otoritenin genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzeni veya rejim, tek erklik.

Türkçe - İngilizce

monarşi anlamı
isim
1) monarchy

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

monarşi anlamı Fr.monarchie
Siyasi otoritenin genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzeni veya rejim, tek erklik:§ "Eski Avrupa monarşileri gibi tanzim etmeye, yeni gelenekler kurmaya çalışıyordu." -Ahmet Hamdi Tanpınar, Sahnenin Dışındakiler, 27. § "Monarşi ve diktatörlük rejimleri altında ilerlemiş pek çok memleket vardır." -Peyami Safa, Din, İnkılap, İrtica, 236. § "Çünkü Fransız Cumhuriyetinden sonra sınırdaş memleketler de birer monarşiye kalp olunacaktır." -Ruşen Eşref Ünaydın, C. XI, 225. § "Böyle bir usul (monarşi) içinde bir nevi demokrasi ölçüsü olur." -Necip Fazıl Kısakürek, Sultan Vahidüddin, 62. § "Monarşiden Demokrasiye giden o kanlı ve yorucu yolda türkiye'nin Karakteri de hüzündür." -Buket Uzuner, Uzun Beyaz Bulut (Gelibolu), 278. § "Bu tarihî güç, düzenli monarşiyle ve salonlarla kök salmış Fransa'ya." -Cemil Meriç, Kırk Ambar, 52. § "Klasik toplumsal gelişme şeması, kırsal/feodal ümmet toplumundan, kentsel/burjuva millet toplumuna ‘yükselmeyi' öngörüyor: ‘sıçramayı', ulusal demokratik devrim gerçekleştirir; ‘kutsal' monarşiler yıkılır, yerine ‘laik' cumhuriyet kurulur." -Attila İlhan, Aydınlar Savaşı, 9.

"monarşi" için örnek kullanımlar

Mutlak Monarşi, devlet in tek bir kişi tarafından hiçbir sınırlamaya bağımlı olmayarak yönetildiği rejim türüdür. mutlak monarşi ile
Kaynak: Mutlak Monarşi
Irsî monarşi, kalıtsal monarşi ya da hanedanlık sistemi, monarşi yönetim sisteminin en yaygın olan ve günümüzde süregelen monarşilerin
Kaynak: Irsî monarşi
Avustralya bir anayasal monarşi dir ve İngiliz Milletler Topluluğu'nun üyesidir. 6 Şubat 1952 tarihinden bu yana Kraliçe II. Elizabeth
Kaynak: Avustralya'da monarşi
Veliaht, monarşi ile yönetilen ülkelerde hanedan üyesi olan tahtın gelecekte sahibi olacak kişiye verilen addır. Birçok monarşi de
Kaynak: Veliaht
Fransız Devrimi veya Fransız İhtilâli (1789-1799), Fransa 'daki mutlak monarşi nin devrilip, yerine cumhuriyet in kurulması ve Roma Katolik
Kaynak: Fransız Devrimi
İran İslam Devrimi, 1979 yılında İran 'ın Muhammed Rıza Pehlevi liderliğindeki bir anayasal monarşi den, Ayetullah Ruhullah Humeyni
Kaynak: İran İslam Devrimi
Egemenlik hakkının belli bir kişi veya aileye ait olduğu monarşi ve oligarşi kavramlarının zıttıdır. Tarihçe: Cumhuriyet kelimesi Arapça
Kaynak: Cumhuriyet
Portekiz Krallığı, Portekiz 'de farklı hanedanların kontrolünde egemen olmuş monarşi. Kurucusu, Burgonya şövalyelerinden I. Alfons (I.
Kaynak: Portekiz Krallığı
Krallıklar genellikle monarşi şeklindedir ancak antik Sparta 'daki gibi iki kralın ortaklaşa yönettiği diarşi şeklinde olduğu da görülür
Kaynak: Kral
Otokrasi, monarşi nin bir çeşitidir. Yönetici, bütün siyasî yetkileri tek başında elinde bulundurur. Fakat monarşinin aksine yönetim miras
Kaynak: Otokrasi
Roma Krallığı, Antik Roma döneminde Roma şehri ve topraklarının monarşi ile yönetildiği dönemdir. Efsaneye göre Roma 'yı Romulus ve
Kaynak: Roma Krallığı

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.