Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

muayyen ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

muayyen anlamı
sf. 1. Belirli: "Fakat bu hususta daha muayyen bir tarzda konuşmak icap eder." -N. Hikmet. 2. Belirlenmiş. 3. Bilinen: "Para muayyen ellerde birikiyor." -N. F. Kısakürek.

muayyen eş anlamlısı

belirli
sf. Açık ve kesin olarak sınırlanmış veya kararlaştırılmış olan, muayyen: "Öteki arkadaşımız da belirli saatte nöbetinin başında olacaktı." -E. Bener.
belli
(I) sf. Beli olan: "Hani sen benim gibi ince belli sarışınları severdin?" -N. Araz.
belli
(II) sf. 1. Bilinmedik bir yanı olmayan, malum: "Hâlimiz, vaktimiz sizce belli." -H. R. Gürpınar. 2. Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr: "Kıyafetinden söyleyeceği şeyin ciddiyeti belli." -Ö. Seyfettin. 3. Belirli, muayyen: "Bu oyun çok kısa, belli bir temsil süresi doldurmuyor." -A. Ağaoğlu.

"muayyen" için örnek kullanımlar

Gerçekten bu görevi yapan kadınların o muayyen günlerde çalışmalarının durumu ne?
Certain days of the women that work in this task is really doing now?
Kaynak: gunes.com
Mikve, Yahudi dini nde kadınlar tarafından muayyen dönemlerden sonra arınmada kullanılan ya da Yahudi dinini kabul eden kişi birçok zorlu
Kaynak: Mikve
İstiyorum ki bu insan mahşerinin konkre ifadesi okuyucuyla muayyen bir devirdeki, muhtelif sınıflara mensup Türkiye insanları vasıtasıyla
Kaynak: Memleketimden İnsan Manzaraları
Bu statü muayyen bir devletin buraya yerleşmesine mâni olmaktadır. Tarihi: Eski çağlardaki adı "Calpe" 'dir. Şimdiki adı ise Arap komutanı
Kaynak: Cebelitarık Boğazı
Fakat muayyen temel elementler her olayı etkiler ve bu nedenle bütün olaylar aşağı yukarı aynı temele benzer Predatörler yani bitkiye
Kaynak: Avcı
Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere
Kaynak: İşçi hakları
Belderân neferleri, bu vazifeyi bir maaş veya muayyen bir ücret karşılığında icra ederlerdi. Bunlara verilen maaş ve ücretin yıllık
Kaynak: Beldar
Bir kimse, kendisine borçlu olan vatandaşı majistra (hâkim) önüne götürür, borçlu borcunu ödeyemezse muayyen şekillere riâyet ederek ona
Kaynak: 12 Levha Kanunları
yahut da sonradan ve bilhassa Selçuklular dan itibaren, wikt:muayyen | muayyen gelirlerinin, hizmet ve maaşlarına karşılık olarak wikt:
Kaynak: İkta
Küçük kervanlar, Temmuz ve Ağustos aylarının dışında muayyen vakit ve zamanlarda mal götürüp getirirlerdi. Senede bütün kervanlar için
Kaynak: Kervan
Ayrıca, Yıldırım Beyazıt zamanında, Ali Paşa'nın tavsiyesiyle, kadılara baktıkları davalardan muayyen bir ücret tahsis edilerek rüşvet
Kaynak: Çandarlı Ali Paşa
Her yılda Kışla Mutasarrıflığına muayyen vergilerini ödemişlerdir. Bu sırada Elmalı ilçesine bağlı Söyle köyünden Bekir İsbaoğlu adında bir
Kaynak: Sülekler, Korkuteli
1947 yılına dek Türk Zırhlı Birlikleri muayyen bir tank tipine sahip olamadı. O tarihe kadar Türk zırhlı birlikleri bütçeye uygun gelen
Kaynak: Türk Silahlı Kuvvetlerinde zırhlı birlikler
"Ticarî mümessil, ticarî vekil, satış memuru veya müstahdem gibi tâbi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya
Kaynak: Acente
Türklük sıfatı kanunen muayyen olan ahvalde izale edilir. 1937'deki haliyle: Türk vatandaşlığının tanımı 1924 Anayasası'nın 5. değişiklikten
Kaynak: Türk vatandaşı
Bu üç Gürcü prensliği, Çıldır valisi vasıtasıyla her sene Osmanlı devletine muayyen vergilerini vererek içişlerinde müstakil olarak
Kaynak: İshak Paşa Sarayı
Sahipleri tarafından muayyen zamanlarda yakılıp köy ekmeği veya börek pişirilebiliyor. Köy sahası içerisinde fabrika kuruluşu yok.
Kaynak: İhsaniye, Çatalca
Zenginleşme konusu şey, ferden muayyen bir şey ise ve zenginleşen kişinin malvarlığında aynen bulunuyorsa, hukukumuzda illilik ilkesi
Kaynak: Sebepsiz zenginleşme
Fatih in emrindeki (Suşar ı alın) lafından kalma muayyen bir hatira düzmesine inanamayız evvela sezme ve sonra benzerlik anlama ile bir
Kaynak: Aşağıtepecik, Gölova

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.