Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

mümkün ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

mümkün anlamı
sf. 1. Olabilir. 2. Muhtemel, olası: "Batıya, bu zelil tavırla kabul ettirilmesi mümkün hiç bir şey olamazdı." -N. F. Kısakürek.

Türkçe - İngilizce

mümkün anlamı
sıfat
1) possible
2) feasible
3) likely
4) probable

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

mümkün anlamı
(< Ar. mümkin) mümkün

mümkün eş anlamlısı

muhtemel
sf. Gerçekleşmesi de gerçekleşmemesi de ihtimal dâhilinde olan, beklenen, beklenir, umulur, olası, olasılı, mümkün: "Bir insan için güzel olanın, daha birçok insan için de güzel olması pek muhtemeldir." -N. Ataç.
olabilir
sf. Gerçekleşme imkânı bulunan, olur, mümkün, kabil: Olabilir her yola başvurdum.
olası
sf. 1. Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel. 2. Mümkün.

"mümkün" için örnek kullanımlar

Yani video çekimi yaparken aynı anda kendinizi de çekmeniz mümkün olacak.
So whilst shooting video at the same time you will be able to shoot.
Kaynak: merhabahaber.com
Bir tiyatroda komedi içerikli rollerde kendisini görmemiz mümkün olabilir.
You may be able to see the content of comedy roles in the theater itself.
Kaynak: stargundem.com
Ancak Reha ile Nadide'nin buna sıcak bakmaları mümkün değildir.
However, by Reha Nadide'nin it is not possible to look hot.
Kaynak: haberimport.com
Yeni telefonda ön ve arka kamerayı aynı anda kullanmak mümkün.
The front and back of the camera at the same time be able to use the new phone.
Kaynak: haber.mynet.com
Canlı ya da Organizma; biyoloji ve ekoloji de, fonksiyonlarını yaşama mümkün olduğunca uyum sağlayarak sürdüren basit yapılı moleküllerin
Kaynak: Canlı
Değerler olay için mümkün olan tüm sonuçları kapsamalıdır ve olasılıkların toplamı tıpatıp bire veya yüzde 100'e eşit olmalıdır.
Kaynak: Olasılık dağılımı
istatistiksel yayılım ın, mümkün bütün değerlerin beklenen değer veya ortalama dan uzaklıklarının karelerinin ortalaması şeklinde bulunan bir ölçüdür.
Kaynak: Varyans
Rekombinant DNA teknolojisi, doğada kendiliğinden oluşması mümkün olmayan, çoğunlukla farklı biyolojik tür lerden elde edilen DNA
Kaynak: Rekombinant DNA teknolojisi
Atıcılık, bir mermi yi silah aracılığıyla mümkün olduğu ölçüde hedefe ulaştırmayı amaçlayan spor. Tabanca , tüfek gibi çeşitli silahlarla
Kaynak: Atıcılık sporu
Hizmet, ekonomi de fiziksel özelliğe sahip mal ın tersine, elle tutulamayan ve saklanması mümkün olmayan, insan ihtiyaçlarının giderilmesine
Kaynak: Hizmet
En küçük kareler yöntemi, birbirine bağlı olarak değişen iki fiziksel büyüklük arasındaki matematiksel bağlantıyı, mümkün olduğunca gerçeğe
Kaynak: En küçük kareler yöntemi
Zorunlu iniş veya mecburî iniş, bir hava aracı nın normal uçuş una devam etmesinin mümkün olmadığı koşullarda (motor veya önemli sistem
Kaynak: Zorunlu iniş
göre dokunduğu her nesneyi altına dönüştüreceğine inanılan taş. Kimya bilimine göre herhangi bir maddeyi altına dönüştürmek mümkün değildir.
Kaynak: Felsefe taşı
Olasılık kuramı bilim dalında matematiksel beklenti veya beklenen değer veya ortalama birçok defa tekrarlanan ve her tekrarda mümkün tüm
Kaynak: Matematiksel beklenti
Kayakla atlama, dik bir rampadan aşağı kaymayı, havalanmayı, mümkün olduğunca yükseğe atlamayı ve ardından düşmeden yumuşak bir biçimde en
Kaynak: Kayakla atlama
Yunan Mitolojisi 'nde, Diomedes'in kısrakları diye adlandırılan 4 adet at, kontrol edilmesi mümkün olmayan, son derece vahşi ve görünüşleri
Kaynak: Diomedes'in Kısrakları
mevcudiyetiyle birlikte, Müslüman Türkler de Batı toplumlarına benzer, sınıf ayrımına dayalı bir kölelik sisteminden söz etmek mümkün değildir.
Kaynak: Osmanlı İmparatorluğu'nda kölelik
Koan Zen (Chan ) Budizmi 'nde mantıklı düşünceyle cevaplanması mümkün olmayan, yalnız sezgilerle anlaşılabilen hikâye, diyalog ya da
Kaynak: Koan
Diyet lifi bitkisel besinlerin hazmedilmesi mümkün olmayan ve sindirim sistemi nden geçerken su absorbe ederek dışkı yapımını kolaylaştıran
Kaynak: Diyet lifi
Yüzen rüzgâr türbini, kulelerin monte edilmesinin mümkün olmadığı suyun derinliklerinde, elektrik üretmek için yüzen bir yapıya monte
Kaynak: Yüzen rüzgâr türbini
Öğrenci sendromu, çoğu insanın, bir işe tam anlamıyla kendisini vermeye, iş teslim tarihinden önceki mümkün olan en son anda başlamasına
Kaynak: Öğrenci sendromu

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.