Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

müşterek ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

müşterek anlamı
sf. 1. Ortak: Müşterek mal. 2. Birlikte: Bu işte her ikiniz de müştereksiniz. 3. Ortaklaşa, el birliğiyle yapılan veya hazırlanan: Müşterek idare.

Türkçe - İngilizce

müşterek anlamı
sıfat
1) joint
2) common
3) collective
4) mutual
5) communal
6) consociate

müşterek eş anlamlısı

birlikte
zf. 1. Bir arada, beraberce, hep beraber: "Doğrandı mübarek vatanın bağrı sebepsiz / Birlikte bugün bulmalıyız derdine çare" -T. Fikret. 2. Yanında, beraberinde: Kitabınızı birlikte getirdiniz mi?
ortak
is. 1. Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar, partner: "Bırakın ortağıma bir telefon edeyim." -H. Taner. 2. Kuma: "Kendi üstüne bir ortağın getirilmesi Emeti'nin pek ziyade gücüne gitmişti." -E. E. Talu. 3. sf. Birden çok kimse veya nesneyi ilgilendiren, onlara özgü olan, onların katılmasıyla oluşan, müşterek: "Edebiyata şiirle başlamak, büyük küçük bütün yazarlarda görülen ortak bir yöndür." -N. Cumalı.

"müşterek" için örnek kullanımlar

Bunlar herkesin müşterek değerleridir.
These are everyone's common values.
Kaynak: haber7.com
''İstanbul tüm dinlerin, tüm medeniyetlerin, tüm kültürlerin ve tüm milletlerin müşterek mirasıdır.
'' Istanbul, all religions, all civilizations, all cultures and heritage of all the nations jointly.
Kaynak: sporx.com
Bugün tıp camiası müşterek bir standardı yakalamış ve her geçen gün gelişmekte olması ayrıca takdire değerdir.
Today, and every day the medical community in developing a common standard to be caught is also admirable.
Kaynak: sondakika.com
Sakarya ve Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdareleri ile DSİ Su Yönetimi Genel Müdürlüğü müşterek bir çalışma yapıyorlar.
Kocaeli and Sakarya and DSI Water and Sewerage Administration General Directorate of Water Management are doing a joint operation.
Kaynak: e-haberajansi.com
Amfibik harekât, strateji de, deniz ve kara müşterek harekâtına denir ve daha ziyade denizden karaya, asker ve zırhlı araçlar çıkarılmasını
Kaynak: Amfibik harekât
Bell X-1, orijinal adıyla XS-1, müşterek National Advisory Committee for Aeronautics (NACA)(en:National Advisory Committee for Aeronautics
Kaynak: Bell X-1
V-22 Osprey, müşterek kullanımlı, çok görevli askeri rotor döndüren (tiltrotor) hava aracı. Helikopter ile uçak arasında bir geçiş
Kaynak: V-22 Osprey
Komandit şirket, iki veya daha çok kimse tarafından, bir ticari işletmeyi müşterek ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla, bir sözleşmeyle
Kaynak: Komandit şirket
Alpha Jet, Fransız Dassault ve Breguet ile Alman Dornier firmalarının müşterek ürettiği iki kişilik hafif taarruz ve jet eğitim
Kaynak: Alpha Jet
Hukukta özellikle "müşterek avarya" kavramı içinde kullanılır. Müşterek avarya: Geminin fırtına gibi ani bir tehditle karşı karşıya kalması
Kaynak: Avarya
Müşterek Avarya : TTK m. 1179'a göre müşterek avarya, "müşterek bir deniz sergüzeştine atılmış olan gemiyi ve yükü tehdit eden bir
Kaynak: Deniz ticareti hukuku
imparatorluğunu ilan eden gaspçı III. Constantinus 'un oğlu ve 409 - 411 yılları arasında babası tarafından müşterek imparator ilan eden Romalı.
Kaynak: II. Constans (gaspçı)
Aurelius Valerius Valens (ö. 317 ), Aralık 316 'dan 1 Mart 317 'ye kadar Licinius 'la birlikte müşterek Roma İmparatoru . Valens'in
Kaynak: Valerius Valens
Ağustos 253 ), 251 - 253 yılları arasında, Volusianus 'la beraber müşterek Roma İmparatoru. Gallus, saygı duyulan soylu ve senatoryal
Kaynak: Trebonianus Gallus
313 yılı Mart'ında I. Constantinus 'un üvey kız kardeşi Flavia Julia Constantia ile Mediolanum'da (şimdi Milano ), müşterek olarak
Kaynak: Licinius
Quintus Herennius Etruscus Messius Decius (d. 227 civarı - ö. Haziran 251 ) 251 yılında babası Decius 'la birlikte müşterek Roma
Kaynak: Herennius Etruscus
410'lar boyunca tahtın arkasındaki asıl güçtü ve nihayet 421 yılında Honorius 'la birlikte müşterek Batı Roma İmparatoru olarak görev
Kaynak: III. Konstantius

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.