Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

niteliksiz ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

niteliksiz anlamı
sf. 1. Ayırt edici özelliği olmayan, basit, düz. 2. Nitelik bakımından üstün olmayan, kalitesiz.

Türkçe - İngilizce

niteliksiz anlamı
sıfat
1) featureless

niteliksiz eş anlamlısı

basit
sf. 1. Yapılması veya anlaşılması kolay olan, karışık olmayan, bayağı: "İşte en basit bir sebep. Belki sadeliğinden tuhaf geliyor insana." -N. F. Kısakürek. 2. Kolay: "En basit şeyi yazamayacak kadar cahildi." -H. Taner. 3. mec. Süssüz, gösterişsiz: "Üstünde basit ve kapalı bir çarşaf vardı." -A. Gündüz. 4. mec. Bilgi ve görgüsü sınırlı olan, bayağı, görgüsüz: "Bu, fikirsiz, basit ve masum bir çocuk hafifliği değildi." -R. N. Güntekin. 5. mec. Her zaman rastlanan, özelliği olmayan, olağan: "Bu basit takılmalar, her seferinde onları güldürdü." -N. Cumalı.
düz
(I) sf. 1. Yatay durumda olan, eğik ve dik olmayan: Düz tahta. 2. Kıvrımlı olmayan, doğru, stabil: Düz çizgi. 3. Yüzeyinde girinti çıkıntı olmayan, müstevi. 4. Kısa ökçeli, ökçesiz (ayakkabı). 5. Yayvan, altı derin olmayan: Düz kayık. Düz tabak. 6. Kıvırcık veya dalgalı olmayan (saç). 7. Yalın, sade, süssüz: Düz bir anlatım. 8. Çizgisiz, desensiz ve tek renkli: Düz bir kumaş. 9. is. Engebesiz olan yer, düzlük, ova: "Kardaş gitmem Diyarbakır düzüne / Kızlar peri olsa bakmam yüzüne" -Halk türküsü.
düz
(II) is. Düz rakı.
kalitesiz
sf. Niteliksiz: "Ne kadar orta malı, kalitesiz tartışmalar yaptığınızın farkında mısınız?" -H. Taner.

"niteliksiz" için örnek kullanımlar

Maalesef bizim sektörde o kadar niteliksiz insanlar ekmek yer ki.
Unfortunately, place the bread in our industry so that unqualified people.
Kaynak: hurriyet.de
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ergün, ''Nitelikli, niteliksiz kimseyi diğer ülkelere verecek halimiz yok'' dedi.
Science, Industry and Technology Minister Ergun,'' qualified, unqualified, we look to other countries do not have anybody,'' he said.
Kaynak: ekonomi.haber7.com
Bunun yanında işveren kesime de ihtiyaç duyduğu ister nitelikli ister niteliksiz elamanların temininin sağlıyoruz.
In addition, the needs of the employer wants cutting the supply of qualified elements you want to provide unqualified.
Kaynak: emirdag.gen.tr
Plantasyon, tropik ya da astropik bölgelerde, niteliksiz ya da yarı nitelikli işçilerle tarım yapılan büyük çiftlik. Terimin ortaya
Kaynak: Plantasyon
meslek sendikaları olarak tanımlanan bir yapıdan, sonraları niteliksiz işçilerinde yer aldığı genel sendikalara doğru bir evrim geçirmiştir.
Kaynak: Sendika
1962'de Danimarka'nın en önemli sendikalarından biri olan niteliksiz ve uzman işçiler sendikasının genel sekreteri oldu, 1968'de bu
Kaynak: Anker Jørgensen
ev kadınları; beceri sahibi olmayan veya niteliksiz işsizler¸ serbest meslek erbabı; yaşadıkları ülkenin lisanını bilmeyen yabancılar,
Kaynak: Toplumsal eğitim bilimi
Klasik tarihçiler muntazaman Roma Cumhuriyeti 'nde ve Roma İmparatorluğu 'nun erken dönemlerinde niteliksiz bir işçi ve sıradan bir asker
Kaynak: Denarius
Nitekim İrlandalılar, Phytophthora infestans denilen ve çürümeye yol açan bitki paraziti plasmodiophoride karşı hassas olan "niteliksiz"
Kaynak: Genetik çeşitlilik (biyoloji)
Gerçekte niteliksiz bir insan olan Chance'in bilmece gibi konuşmaları halkın kafasını karıştırsa da elitler onu el üstünde tutarlar ve
Kaynak: Bir Yerde (roman)
gibi niteliksiz eklemeler temizlenerek, yapının dönemin mimarisini yansıtan ilk haline döndürülmesi hedeflendi. Kubbeli Salon'un üzerinde
Kaynak: Pera Palas
Eleştirmenler ise şarkıyı Aguilera'nın en niteliksiz şarkılarından biri olarak yorumladı. Bu eleştirilere göre, Aguilera şarkıda çok düşük
Kaynak: Dirrty
filmleriyle ünlü Vin Diesel 'le çekilmiş niteliksiz bir mahkeme draması olan Find Me Guilty gibi filmlerden sonra yönetmenlik hayatına devam etti.
Kaynak: Sidney Lumet
Bancha: kaba çay, düşük kaliteli çaylardan yapılıp, niteliksiz olmasına karşın günlük kullanımda özellikle kırsal ve dağsal bölgelerde
Kaynak: Yeşil çay
İnsan kaynakları yönetimi bir organizasyonda en tepe yöneticiden en alt kademedeki niteliksiz işçiye kadar tüm çalışanları kapsar.
Kaynak: İnsan kaynakları yönetimi
bir işte yapılması gereken tüm niteliksiz işleri yapan kişi, kâhya, ayakçı. Ayrıca kitap, 2005 yılında Bent Hamer tarafından aynı adla
Kaynak: Factotum
çok sayıda eğitimli ve yetenekli göçmen Kanada'da niteliksiz işlerde çalışmaktadırlar, çünkü sicilleri devlet, işverenler ve Kanada
Kaynak: Kanada
tasarımları, yekpare monoton cepheler gibi mimari kimliği olmayan kamu yapıları, son derece sıradan ve niteliksiz uygulamalar haline geldiler.
Kaynak: Türkiye'de mimarlık

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.