Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

nötür ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

nötür anlamı
bakınız» yansız.

Kimya Terimleri Sözlüğü

nötür anlamı İng. neutral Alm. Neutral Fr. neutre
Üzerindeki artı ya da eksi elektrik yükleri eşit veya yüksüz, ,saf ya da çözelti halinde asit veya baz özelliği göstermeyen ve pH değeri 7 olan madde.

"nötür" için örnek kullanımlar

Aminoasitlerin özelliklerini ve standart kodunu gösteren tablo ! : alanin | ala | A | apolar | nötür | 1.8 | arjinin | arg | R | polar
Kaynak: Amino asit
Hidrofobik moleküller genelde apolar dır ve bu yüzden diğer nötür moleküller ve apolar çözücü ler ile etkileşimleri termodinamik olarak
Kaynak: Hidrofobi
Türk mitolojisinde nötür içeriğe sahip olan belki de tek varlıktır. Tanha Han Toyon ve Cılha Han Toyon ile birlikte şaman olacak kişiyi
Kaynak: Suğorun
erimiş amonyum klorür ve çözünürlüğü az olan sodyumbikarbonat verir; dibe çökelen sodyum bikarbonat kavrularak nötür karbonat halinde dönüşür.
Kaynak: Sodyum
Mikrosatelitlerin çeşitliliğinin nedeni, DNA'nın diğer nötür bölgelerine kıyasla daha yüksek bir mutasyon oranına sahip olmalarıdır.
Kaynak: Mikrosatelit
Streptavidinin izoelektrik nokta sı (pI) ~5 ile hafif asidiktir ama yaklaşık nötür pI'ye sahip bir rekombinant biçimi ticari olarak elde
Kaynak: Streptavidin
istiflenmiş yapısını stabilize etmezler; bu stabilizasyon tüm kapalı kabuklu nötür moleküllerin hissettiği intermoleküler kuvvetlerden kaynaklanır.
Kaynak: İstiflenme
Aramızda son zamanlarda 1770 yeni bir mahluk belirdi, ne erkek ne dişi, nötür cinsiyetli bir şey. Makaroni olarak adlandırılır.
Kaynak: Makaroni (moda)
Sarmalın liporotein yüzeyindeki lipitlerin yapısını bozarak nötür lipitlerin proteine ulaşmasını sağladığı öne sürülmüştür. Hastalığa etkisi
Kaynak: Kolesteril ester transfer proteini
SK, ACAT2 enzimi tarafından esterleştirilerek KE'ye dönüşür, KE, nötür kolesteril ester hidrolaz (NCEH kısaltmasıyla bilinir) tarafından
Kaynak: Kolesteril ester
Bu ailede nötür kolesterol ester hidrolaz (ADCL1) ve başka enzimler yer alır. Hastalık modeli: LIPE geni yok edilmiş farelerin, düşük sperm
Kaynak: Hormona duyarlı lipaz
Ana ve Ata olarak (hem eril hem dişil, yani nötür olarak) tanımlandığı kaynaklar mevcuttur. İnsan biçimli olarak pek fazla tasvir edilmez
Kaynak: Kayra Han
Serin, treonin ve tirozin, fosforile olunca nötür hidroksil gruplarının yerini negatif yüklü fosfat grupları alır. Bu fosfat gruplarının
Kaynak: Protein fosforilasyonu
H 2 ve çeşitli asitler (formik , asetik , laktik , süksinik gibi) veya nötür ürünler (etanol , 2,3-butilen glikol , bütanol , aseton , vd.)
Kaynak: Fermantasyon
gastrik lipaz /lingal lipaz | LIPF | sindirim sıvısı | nötür pH'de lipidlerin sindirimine yardım etmek için bebeklerde
Kaynak: Lipaz
Amitler, elektronegatif oksijen ve azot atomları ile elektro-nötür karbon atomları arasında kovalent bağlanmadan meydana gelen karbonil (C
Kaynak: Amit
Bunun etkisiyle Au 3+ iyon ları nötür altın atomlarına indirgenir. Bu altın atomlarından gittikçe artan sayıda oluştukça çözelti
Kaynak: Kolloidal altın
Fosforilasyonda olduğu gibi, sülfasyon da önceden nötür bir konumun negatif yüklü olmasına neden olur. prenilasyon ve palmitoylasyon
Kaynak: Protein birincil yapısı
İnsan topluluklarında doğal olarak bulunan genetik varyasyonların çoğunun fenotipik olarak nötür olduğu varsayılır, yani kişinin
Kaynak: İnsan genomu

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.