Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

nümayiş ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

nümayiş anlamı
İran'da halk tiyatrosuna verilen ad.

BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü

nümayiş anlamı
(İsl. Tiy.) İran'da halk tiyatrosuna verilen ad.

Güncel Türkçe Sözlük

nümayiş anlamı
is. (nüma:yiş) esk. 1. Gösteri: "Darülfünun gençleri İstanbul'da büyük bir nümayiş yapmışlardı." -F. R. Atay. 2. Gösteriş: "Sizden çok emin olduğum için hiçbir nümayiş beklemem ve istemem." -P. Safa.

nümayiş eş anlamlısı

gösteri
is. 1. İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun: Uçakların uçuş gösterileri. 2. Bir istek veya karşı görüşün, halkın ilgisini çekecek biçimde topluca ve açıkça yapılması, nümayiş. 3. Sinema veya tiyatroda film, oyun gösterme işi: Sinematekte film gösterileri başladı. 4. Genellikle şarkı, dans vb. eğlence türlerinin yer aldığı gösteri, şov. 5. Bir şeyi tanıtmak amacıyla yapılan sunum, demonstrasyon, demo. 6. Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat.
gösteriş
is. 1. Gösterme işi. 2. Başkalarını aldatmak, şaşırtmak, korkutmak veya kendini beğendirmek için birinin yaptığı yapay davranış, çalım, kurum: "Eski hayat baştan başa bir nümayiş ve gösteriş hayatı idi." -A. Haşim. 3. Göze çarpıcı nitelik, göz alıcılık: Bu yapının hiç gösterişi yok. 4. Görkem.

"nümayiş" için örnek kullanımlar

Bu nümayiş dolayısıyla Tek Parti İdaresi tarafından Irkçılık-Turancılık davasına dâhil edilerek Hüseyin Nihal Atsız , Alparslan Türkeş
Kaynak: Cemal Oğuz Öcal
Davranış Üreme: Nümayiş ve yuva yapma sonbaharda da tekrarlanır. Sonbaharda yapılan nümayiş için daha önceden içinde yumurtadan yavru
Kaynak: Ağaç serçesi
Ancak, 15-18 Kasım 1808 tarihindeki Alemdar Vakası esnasında İstanbul'da isyan eden yeniçeri lerin nümayiş ve saldırıları esnasında
Kaynak: Cedid atlas

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.