Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

Oğuzname ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

Oğuzname anlamı
1. Dede Korkut kitabındaki boylardan her biri. 2. Koçaklama öyküsü türü. 3. Henüz ele geçmemiş eski bir Türk betiği.

"Oğuzname" için örnek kullanımlar

Göçmen Türklerde bozkırdaki ırmakları geçiş büyük önem arzediyordu. Oğuzname 'de salı keşfeden kişi boyun önemli bir atası sayılmaktadır.
Kaynak: Büyük Selçuklu Devleti
Sözlü edebiyattan sonra ilk defa Oğuzname ile yazılı kaynaklara geçmiştir. Oğuz Destanı ve Göktürk Kitabeleri 'nde de değinilen Kut
Kaynak: Türk Cihan Hakimiyeti Fikri
bulunan "Balak" isimli meçhul bir ülkeden bahsetmektedir Ulah devletleri hakkındaki bir başka kaynak da Türklere ait olan Oğuzname adlı eserdir.
Kaynak: Eflak Prensliği
Göçebe Türklerde bozkır daki ırmak ları geçiş büyük önem arzediyordu. Oğuzname de salı keşfeden kişi boyun önemli bir atası sayılmaktadır
Kaynak: Selçuklular
Er Sokotoh” destanında, Er Sokotoh'un ablası sekiz budaklı ağaç, kardeşine yenilmez güç vermek için onu emzirir. Oğuzname 'deki “Kıpçak”
Kaynak: Ağaç inancı
Yapıtları : Oğuzname destan denemesi (1928) Namık Kemal(1936) Hücumlara cevaplar (polemik) Türk Bilik (dergi) Tanrıdağ (dergi)
Kaynak: Rıza Nur
Oğuzname de Oğuz'un dedesi "halkın ilk büyüğü, ilk atası" anlamında dip yabgu adıyla anılır. Hükümdar anlamında yabgu unvanının en eski
Kaynak: Yabgu
Umar Oflaz'ın Oğuzname adlı kitabında Oğuz ve bölge hakkında daha çok bigiye ulaşabilirsiniz. Kültür : Oğuz ( Türkmen ) gelenek ve
Kaynak: Karacahisar, Zara
Büyük tarihi kaynak olarak bilinen Oğuzların Oğuzname isimli resmi belgesine göre Oğuz boy ve kolların ismi Oymakların ismi Selçukluların
Kaynak: Dodurga, Bilecik
Ozan ve kamdır. Oğuzname 'de, Dede Korkut'un 295 yıl yaşadığı ve İslam dini peygamberi Muhammed 'e elçi olarak gönderildiği
Kaynak: Dede Korkut Kitabı

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.