Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

olumsuzluk edatı ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü

olumsuzluk edatı anlamı İng. negation particle Alm. Verneinungspartikel Fr.particule de négation
Ad cümlelerinin olumsuz çekimini sağlayan veya cümlede art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci ve yüklemi aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan kelime, değil kelimesi: Bu eve düşen şaşkınlar arasında kim duaya muhtaç, kim irade aczi içinde değildi? İtikat zayıflığı da yalnız Ferid'in değil, dünyanın hali (P. Safa, Matmazel Noraliya'nın Koltuğu, s. 71). Hayatta uğradığımız bütün güçlükler az çok kafamıza gelen ilk fikirden bir türlü silkinip çıkamayışımız yüzünden değil midir? (A. H. Tanpınar, Saatleri ayarlama Enstitüsü, s. 350) vb.

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.