Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

örtü altı ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

örtü altı anlamı
Dam altı.

Uluğbey *Senirkent -Isparta

"örtü altı" için örnek kullanımlar

2012 yılı itibarıyla 109 dekar alanda örtü altı domates, salatalık, biber ve fasulye üretimi yapıldı.
Area of 109 acres by 2012 greenhouse tomatoes, cucumbers, peppers and beans produced.
Kaynak: habermolasi.com
"Sivri biber, dolmalık biber, patlıcanda arz, örtü altı üretimden sağlanıyor. Fiyat artışları mevsimsel özellik gösteriyor".
"Pointed peppers, bell peppers, eggplant supply, greenhouse production is provided. Feature shows the seasonal price increases".
Kaynak: haberciniz.biz
Ülke genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle örtü altı seracılıkta, özellikler biber üretiminde verim düşüklüğü yaşanıyor.
Due to adverse weather conditions across the country that are effective greenhouse greenhouses, features low efficiency in the production of pepper is experiencing.
Kaynak: risalehaber.com
Şemsi Bayraktar, sivri biber, dolmalık biber, patlıcanda arzın örtü altı üretimden sağlanmakta olduğunu, fiyat artışlarının mevsimsel özellik gösterdiğini belirtti.
Shams-Bayraktar, green pepper, bell pepper, eggplant greenhouse production is being supplied to the supply, price increases show features seasonal, he said.
Kaynak: haberx.com

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2019 © Sözce hakları saklıdır.