Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

ateşkes anlaşması ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

"ateşkes anlaşması" için örnek kullanımlar

İki ülke arasındaki sorunlu bölgede 1994 yılında Bişkek kentinde bir ateşkes anlaşması imzalanmıştı.
Problem between the two countries in the region in 1994, a cease-fire agreement was signed in the city of Bishkek.
Kaynak: dunyabulteni.net
Ve bu son Gazze Savaşı'nın ardından varılan ateşkes anlaşması bizim açımızdan bazı kazanımlar sağladı diyebiliriz.
And this is after the recent Gaza War cease-fire agreement reached our point of view we can say some of the gains made.
Kaynak: ilkehaberajansi.com.tr
Savaş sırasında birçok defa ateşkes anlaşması imzalanmasına rağmen Ermenistan, bu anlaşmaları genişleme stratejisi çerçevesinde sürekli ihlal etti.
Many times during the war, in spite of the signing of the cease-fire agreement, Armenia has repeatedly violated these agreements within the framework of the enlargement strategy.
Kaynak: haberciniz.biz
ÖSO'nun üst düzey temsilcisi Selim İdris, PYD ile 11 maddelik ateşkes anlaşması imzaladığı yönünde basında çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi.
SAR values ​​in a senior representative of the Selim Idris, with the 11-point cease-fire agreement signed in the direction of PYD media reports said was not true.
Kaynak: haber.sol.org.tr

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.