Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

padişah ne demek?

 - 5 sözlük, 6 sonuç.

BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü

padişah anlamı İng. Sultan Alm.Sultan Fr. Sultan
Büyük hükümdar, Osmanlı hükümdarlarının sanı.

Güncel Türkçe Sözlük

padişah anlamı
is. (pa:dişa:hı) tar. Osmanlı Devleti'nde devlet başkanına verilen unvan, hükümdar, sultan.

Kişi Adları Sözlüğü

Padişah anlamı Köken: Far.
Söyleyiş: (pa:dişah) Cinsiyet: Erkek
Hükümdar, sultan.

Türkçe - İngilizce

padişah anlamı
isim
1) sultan
2) sovereign
3) monarch
4) padishah
5) sov'ran

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

padişah anlamı
(< Far. pâd+şâh) padişah
padişah anlamı
Padışah

Artvin Yusufeli Uşhum köyü

padişah eş anlamlısı

sultan
is. (sulta:nı) tar. 1. Müslüman, özellikle Sünni hükümdarların kullandıkları unvan, padişah: Kanuni Sultan Süleyman. 2. Padişahların erkek ve kız çocukları ile anne ve eşlerine verilen unvan: Naciye Sultan. Hürrem Sultan. 3. Bektaşi azizi: Balım Sultan. Kaygusuz Sultan.

"padişah" için örnek kullanımlar

Bir yıl sonra, padişah fermanıyla Mimar Sinan'dan, Mihrimah Sultan adına bir cami yapması isteniyor.
A year later, the sultan decree Mimar Sinan, Mihrimah Sultan mosque in the name of being asked to do.
Kaynak: e-karaman.com
17 dil bilen, padişah 4.
Who knows 17 languages, the sultan 4
Kaynak: ensonhaber.com
Osman padişah oldu.
Osman came to the throne.
Kaynak: takvim.com.tr
Bu haberde Şehzade mustafa bir ordu toplayıp İstanbul sarayına doğru padişah olmak için geldiğini duyunca Hürrem sultan korkudan konuşamadı.
This report collects an army of Prince Mustafa Sultan in Istanbul towards the palace of the sultan to be terrified to speak Hürrem to hear that.
Kaynak: habercity.net
10 Şubat 1918), Osmanlı İmparatorluğu 'nun 34. padişah ı ve 99. İslam halifesi dir. Sultan Abdülmecid 'in oğludur. Henüz 10 yaşındayken
Kaynak: II. Abdülhamid
padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı. Şehzadeliğinde çok sıkı bir saray hayatı yaşamış, kardeşleri öldürüldüğünden korku içinde büyümüştü
Kaynak: İbrahim (padişah)
Sadrazam ya da Vezir-i Azam, (Osmanlıca : صدر اعظم‎, وزیر اعظم‎) Osmanlı Devleti döneminde padişah adına devlet işlerini yöneten en
Kaynak: Sadrazam
Osmanlı Devletinde padişah ın erkek çocuklarına verilen ünvandır. Aynı şekilde şehzadelerinde çocukları bu ünvanı alırlar ve kendi erkek
Kaynak: Şehzade
Bu hükümdar, Türkçede kral , imparator , şah , padişah , prens , emir gibi çeşitli adlar alabilir. Bir monarşiyi diğer yönetim
Kaynak: Parlamenter monarşi
Hükümdarlar, imparator , padişah , kral , han , hakan , şah gibi unvanlara sahip olurlar. Yunanca kökenli monark sözcüğü de genellikle
Kaynak: Hükümdar
Selimiye Camii Edirne 'de bulunan, Osmanlı padişah ı II. Selim 'in Mimar Sinan 'a yaptırdığı cami dir. Sinan'ın 90 (bazı kitaplarda 80
Kaynak: Selimiye Camii
Haseki Sultan, Osmanlı padişah larının cariyeleri arasında çocuk doğuranların ulaştığı unvandı. Padişahların birden fazla hasekisi
Kaynak: Haseki Sultan
Çerkes Hasan (d. 1850 - ö. 1876 ), Osmanlı askeri, padişah Abdülaziz 'in kayınbiraderi. 15 Haziran 1876 günü bir Osmanlı hükümet
Kaynak: Çerkes Hasan
Bağdat Seferi, 1623-1639 Osmanlı-İran Savaşı 'nın başında 1624 yılında İranlılar ın eline geçen Bağdat 'ın geri alınması amacıyla padişah
Kaynak: Bağdat Seferi
Osmanlı Hanedanı'ndan hükümdar olanlar yaygın olarak padişah olarak bilinir. Ancak kuruluş yıllarında hükümdarlık unvanı bey ve gazi
Kaynak: Osmanlı Hanedanı
Odalık Osmanlı saraylarında bulunan çeşitli bölgelerden savaş tutsağı olarak ülkeye getirilmiş ya da padişah a armağan edilmiş kadın
Kaynak: Odalık

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.