Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

paraboloit ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

paraboloit anlamı İng. paraboloid Osm. katı mükâfi-i mücessem Alm.Paraboloid Fr. paraboloide
Dikdörtgenel konaçlara göre denklemi (…)olan yüzey. bakınız» eliptik paraboloit, hiperbolik paraboloit.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

paraboloit anlamı Osm. mücessem kat'ı mükâfi Fr. paraboloide
(matematik)

Güncel Türkçe Sözlük

paraboloit, -di anlamı
is. (l ince okunur) mat. Odağı olmayan, yalnız bir simetri ekseni bulunan ikinci dereceden yüzey.

Türkçe - İngilizce

paraboloit anlamı
isim
1) paraboloid

"paraboloit" için örnek kullanımlar

Koyu bir çizgi, at nalı veya bir paraboloit şeklinde, parlak bölgeyi çevreler. Düzgün paraboloit çizgiler kraterin etrafını gözetler.
Kaynak: Adivar

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.