Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

parmak ne demek?

 - 8 sözlük, 10 sonuç.

BSTS / Anatomi Terimleri Sözlüğü

parmak anlamı Lat.digitus dactylus
El ve ayak tarak kemiklerine bağlı olan ve hayvan türlerine göre değişik sayıda kemikten oluşan uzantılar, digitus, daktilus.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

parmak anlamı İng. finger, digit Osm. ısba' Lat.digitus: parmak Alm. Finger Fr. doigt
El tarağı ve ayak tarağı kemiklerine bağlı olan ve genel olarak insanda beşer tane olup başparmak dışında, her biri üç küçük kemikten oluşan uzantılar. Dijit.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

parmak anlamı Osm. usbu' Fr. doigt
(biyoloji, zooloji)

BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü

parmak anlamı
Araba tekerleklerinde göbek ile çenberi birbirine bağlayan ağaç deynekler. (Yukarıkaşıkara *Yalvaç -Isparta; Gölbaşı *Çankaya -Ankara; Eskil, Yenikent *Aksaray -Niğde)

BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

parmak anlamı İng. finger Osm. usbu Alm. Finger Fr.doigt
El tarağı ve ayak tarağı kemiklerine bağlı olan ve genel olarak insanda beşer tane olup baş parmak dışta kalmak üzere, herbiri 3 küçük kemikten meydana gelmiş bulunan uzantılar.

Güncel Türkçe Sözlük

parmak, -ğı anlamı
is. 1. anat. İnsanda ve bazı hayvanlarda ellerin ve ayakların son bölümünü oluşturan, boğumlu, oynak, uzunca organların her biri: "Parmaklarımızla masanın tahtasında tempo tutuyoruz." -A. Ağaoğlu. 2. sf. Eni bu organ kadar olan: Değneği iki parmak kısaltmalı. 3. sf. Koyu sıvılara daldırıp çıkarıldığında bu organa bulaşan miktar kadar olan: Bir parmak bal. 4. Bir tekerleğin merkezinden çemberine kadar uzanan çubukların her biri. 5. mat. İnç. 6. mec. Bir işe karışmış olma ilgisi: Bu işte onun parmağı var. 7. esk. Arşının yirmi dörtte biri.

Türkçe - İngilizce

parmak anlamı
isim
1) finger
2) toe
3) digit
4) hand
5) hook

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

parmak anlamı
Bir çeşit ekmek.

-Balıkesir ve çevresi

parmak anlamı
Araba tekerleğinin ortasını tekerleğin çevresine bağlayan çubuklar.

Görece -İzmir
-Bursa
*Düzce -Bolu

parmak anlamı
Bağ çubuğunun, dal olarak büyümesi için budarken bırakılan bölümü.

Emirli *Elbistan -Maraş

parmak eş anlamlısı

inç
is. mat. Uzunluğu 2,54 cm olan İngiliz uzunluk ölçü birimi, parmak, pus.

"parmak" için örnek kullanımlar

Sağlıklı bir insanda 5'i sağ elde, 5'i sol elde, 5'i sağ ayakta ve 5'i sol ayakta olmak üzere toplam 20 parmak ve her bir parmak ucunda
Kaynak: Parmak
Duodenum veya oniki parmak bağırsağı, sindirim sistemi anatomi sinde mide ile jejunum u birleştiren bir tüptür. İnce bağırsağın ilk ve
Kaynak: Oniki parmak bağırsağı
On parmak, Daktilo ya da bilgisayar klavye sine bakmadan 10 parmak ile yazma tekniği. 10 parmak klavyeye bakmadan yazma becerisidir.
Kaynak: On parmak
Çomak parmak veya clubbing, çeşitli hastalıklarda görülebilen bir semptom olup; parmak ve tırnaklarda deformiteyi tanımlar.
Kaynak: Çomak parmak
Orta parmak insanda her iki el de de yüzük parmağı ve işaret parmağı arasında yer alan, üçüncü sırada bulunan parmaktır . Genelde
Kaynak: Orta parmak
Parmak uçlarında yürüme bir kişinin topuk larına ya da ayağının başka bir yerine basmadan parmak uçlarında yürümesi durumunu anlatmak için
Kaynak: Parmak uçlarında yürüme
Başparmak ya da badem parmak sağ el baz alındığında, soldan birinci parmaktır. Elin diğer parmak larından daha kısa ve kalın olan
Kaynak: Başparmak
DNA profillemesi (DNA testi, DNA tiplemesi ve genetik parmak izlemesi olarak da adlandırılır), insanların DNA profillerine dayanarak
Kaynak: DNA profillemesi
Serçe parmak ile orta parmak arasında yer alır. Yüzük parmağının adı çiftlerin evlendiklerinde yüzüklerini sol ellerinin yüzük
Kaynak: Yüzük parmağı
Gitar, parmak la veya pena ile çalınan, esasen sekiz şekline benzeyen, yan kısımları oval, sap üzerinde ses perdeleri olan, telli bir
Kaynak: Gitar
Daktyller, parmak adamlar, (Yunanca'da daktylos, parmak sözcüğünden); bu marifetli cüceler, Girit ya da Anadolu 'daki İda Dağı'nda ilk
Kaynak: Dactyller

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.