Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

PCR ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / Biyokimya Terimleri Sözlüğü

PCR anlamı İng. polymerase chain reaction
Polimeraz zincir reaksiyonu.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

PCR anlamı
bakınız» polimeraz zincir reaksiyonu

BSTS / Mikrobiyoloji Terimleri Sözlüğü

PCR anlamı İng. polymerase chain reaction, PCR
Polimeraz zincir reaksiyonu.

BSTS / Viroloji Terimleri Sözlüğü

PCR anlamı İng. PCR
Polimeraz zincir tepkimesi.

"PCR" için örnek kullanımlar

Polimeraz zincirleme tepkimesi (Polymerase Chain Reaction - PCR), DNA içerisinde yer alan, dizisi bilinen iki segment arasındaki özgün bir
Kaynak: Polimeraz zincir tepkimesi
ISSR-PCR: ISSR (İngilizce inter-simple sequence repeat, "kısa dizi tekrarları arası") mikrosatelit lokusları arasındaki genom bölgeleri için
Kaynak: Mikrosatelit
1986 yılında geliştirilen PCR yöntemi DNA moleküllerindeki istenilen gen bölgesinin canlı hücre içine sokulmadan yalıtılıp çoğaltılmasına
Kaynak: Gen yalıtımı
Buna karşın, PCR -temelli klonlama ve pirodizileme ye dayalı yeni dizileme teknolojilerinde klonlama vektörü olmaz. Ampliseq ve SeqSharp
Kaynak: DNA dizileme
uˈʃesku, 26 Ocak 1918; Scorniceşti - 25 Aralık 1989; Târgovişte ), 1965-1989 tarihleri arası Romanya Komunist Partisi (PCR) Genel
Kaynak: Nikolay Çavuşesku
DNA mikroçipleri ile genlerin ifade profillerinin alınması olası hale gelmiş, gerçek zamanlı PCR ile gen ifadesi nin incelenebilmesine
Kaynak: Moleküler biyoloji
sıcaklığa dayanıklı bir enzim , günümüzde uygulama ve temel bilim çalışmalarının ayrılmaz bir parçası olan PCR 'nin önemli bir girdisidir.
Kaynak: Biyoteknoloji
Komünist Gençlik Birliği'ne, 1953 'te de Romanya Komünist Partisi 'ne (PCR) katıldı; 1965 'te Romanya Komünist Partisi merkez komitesi üyesi oldu.
Kaynak: Ion Iliescu
Gheorghe Gheorghiu-Dej (8 Kasım 1901 , Birlad -19 Mart 1965 , Bükreş , Romanya ), Rumen devlet adamı; Romanya Komünist Partisi (PCR)
Kaynak: Gheorghe Gheorghiu-Dej
İyon kanalları genellikle biyofizik ve elektrofizyoloji çalışmalarıyla gerilim kelepçe , yama kelepçe , immünhistokimya ve RT-PCR
Kaynak: İyon kanalları
Smith ile beraber aynı yıl ödül alan Kary Mullis ise "polimeraz zincir tepkimesi (PCR) metodunu icat ettiği için" ödüle nail görülmüştür.
Kaynak: Michael Smith (kimyager)
DNA aynı zamanda polimeraz zincir tepkimesi (PCR) denilen bir süreç kullanılarak da çoğaltılabilir PCR, özel kısa DNA dizileri
Kaynak: Genetik
polymerase chain reaction veya PCR) sadece DNA zincirlerine uygulanır ama, ters transkriptaz aracılığıyla RNA'dan DNA sentezlenirse PCR
Kaynak: Ters transkiptaz
Bunların başında polimeraz zincir tepkimesi (PCR) gelir. Bu yöntemde DNA sıcaklığı bilgi verici değildir ancak yöntemde kullanılacak
Kaynak: DNA ergimesi
Nested PCR for diagnosis of canine leishmaniosis in peripheral blood, lymph node and bone marrow aspirates. Vet Parasitol., 99:105-111.
Kaynak: Leishmania
Kandaki bu antikorların ELISA testi (Indirekt tanı methodu) veya direkt virüsün proteinlerini tespit eden PCR testi (Direkt Tanı Methodu
Kaynak: HIV

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.