Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

periferal ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

periferal anlamı Lat.peripheral
Etrafa ait, çevreye ait, periferiyal.

"periferal" için örnek kullanımlar

DHT hormonu, büyük oranda testosteron'un periferal dokularda 5- Alfaredüktaz enzimi aracılığı ile dönüşümünden oluşur Testosteron
Kaynak: Dihidrotestosteron
Karaciğer, çevre (periferal) dokular ve hedef dokularda bu hormonlar başka bileşiklere dönüşebilir veya yıkıma uğrayabilirler.
Kaynak: Steroid hormon
Bunlar dış zar,iç zar,zarlararası (periferal) bölge ve matriks dir. Dış zar iç zara göre daha kalındır ve porin denilen taşıyıcı
Kaynak: Mitokondri
duyuyu omirilik yoluyla ileten periferal duyu sinirlerindeki veya trigeminal sinir yollarındaki herhangi bir bozukluk paresteziye yol açabilir.
Kaynak: Parestezi
Periferik nöropati ; periferal motor, duyusal ve otonomik nöronların yapı veya fonksiyonlarında bozukluk olarak tanımlanır. Bu nöron
Kaynak: Nöropati
Nörotoksisite merkezi sinir sistemi, periferal sinir sistemi, kranial sinirler ya da üçünün herhangi bir kombinasyonuna doğrudan ya da
Kaynak: Nörotoksisite
ve deriden (perkütan ) biyopsi teknikleriyle hem merkezi (santral) hem de çevre (periferal) tümör lere tanı konulma olasılıkları artmıştır.
Kaynak: Akciğer kanseri
SpA'ların vertebral olmayan belirtileri asimetrik periferal artrit (romatoid artridden ayırıcı özellik), açil tenosinovit, kostokondroit,
Kaynak: Spondiloartropati
Bu gen baskın olarak akciğer ler, ve periferal kan hücrelerinden lökosit lerde eksprese edilir ve ailesinin üylerinden TLR7 'ye yakın
Kaynak: TLR8
Zeaxantin retinada bulunan iki karotenoid den biridir. Makula merkezinde en çok zeaksantin bulunur, periferal retinada ise daha çok
Kaynak: Zeaksantin
Eğer üst gözkapağında aşırı miktarda deri olursa, deri kirpiklerden öne çıkıp periferal görme azalmasına neden olabilir. Genelde görüş
Kaynak: Blefaroplasti
yetmezliği riskini artıracak durumlarda BUN ve serum kreatinin değerleri ile kilo alma ve periferal ödem oluşma ihtimali dikkatle izlenmelidir.
Kaynak: Tenoksikam
Ketoprofen uygulanan olgularda %2 oranında periferal ödem oluştuğu rapor edilmiştir. Bu nedenle sıvı retansiyonu, hipertansiyon ve kalp
Kaynak: Ketoprofen
Hipovolemiyle birlikte venöz kan akımının azalması ve angiotensin-2 aktivasyonu sonucu, taşikardi ve periferal vazokonstriksiyon gelişir.
Kaynak: Gastrik dilatasyon volvulus
sentriyollerdir ve sentriyoller, sahip oldukları dokuz adet periferal mikrotübül üçlüsü ile bazal cisimciklere benzemektedirler (resmin alt kısmı).
Kaynak: Bazal cisimcik
Bazı reseptör proteini periferal membran proteinleridir. Çoğu hormon reseptörü ve nörotransmitter reseptörü transmembran proteindir :
Kaynak: Reseptör (biyokimya)
Vasopressin, adından da anlaşılacağı üzere, çevresel (periferal) damarların direncini artırarak atardamarlardaki (arteriyel) kan basıncını
Kaynak: Vazopressin
Buna rağmen diabetin uzun dönemli komplikasyonlarının çoğu (örneğin körlük , böbrek yetmezliği , periferal nöropati ) protein ve
Kaynak: Glukoz

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.