Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

plevra ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / Anatomi Terimleri Sözlüğü

plevra anlamı
bakınız» plöra.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

plevra anlamı İng. pleura
Göğüs boşluğunu örten ve akciğerleri saran seröz zar, plöra.

Güncel Türkçe Sözlük

plevra anlamı
is. (plev'ra) anat. Akciğer zarı.

Türkçe - İngilizce

plevra anlamı
isim
1) pleura

"plevra" için örnek kullanımlar

Akciğer zarı, (pleurae ya da plevra) akciğer i çevreleyen zarımsı iki dokudan oluşur. Dış zar göğüs duvarına bağlıdır (pariteal pleura)
Kaynak: Akciğer zarı
Göğüs hastalıkları, özellikle akciğerlerin pnömoni , plörezi , tüberküloz , bronşektazi , akciğer kanserleri , plevra hastalıkları,
Kaynak: Göğüs hastalıkları
Hemotoraks, göğüs kafesi ni ve akciğer leri saran plevra nın katmanlarının arasındaki boşlukta kan lı sıvı birikmesi. Göğüs bölgesindeki
Kaynak: Hemotoraks
Efüzyon, plevra , periton , perikard gibi vücut kaviteleri içinde sıvı birikimi şeklindeki bir ödem dir. Normalde vücut kaviteleri
Kaynak: Efüzyon
çok öksürük , nefes darlığı , hemoptizi ; çevresel olanlarda ise sıklıkla plevra kaynaklı göğüs ağrısı ve dispne gibi semptomlar görülür.
Kaynak: Akciğer kanseri
eklem, böbrek, kalp zarı (perikard), akciğer zarı (plevra) gibi bir çok doku ve organ iltihabına bağlı çok sayıda bulgularla giden,
Kaynak: Sistemik lupus eritematozus
T3: Tümörün herhangi bir büyüklükte olup göğüs duvarı (süperior sulkus tümörleri dahil) diafragma , mediastinal plevra, parietal plevra ve
Kaynak: Akciğer kanserinde evrelendirme
Yılında toraks , her frenik sinir malzemeleri mediastinal plevra ve perikard . Yolu Frenik sinir Internal Juguler Ven oblik iner derin
Kaynak: Nervus phrenicus
Akciğer parankimi ve plevra hastalıkları Enfeksiyonlar : Şarbon (etkeni: Bacillus anthracis ) Pnömoni Non-enfeksiyöz : Atelektazi
Kaynak: Dispne
Sekonder HOA bilhassa akciğer , mediasten ve plevra kanser lerine ve enfeksiyon larına eşlik eder. Sekonder sebepler arasında konjenital
Kaynak: Hipertrofik osteoartropati
Akciğer dışı organ tüberkülozlarından en sık % 32,6 plevra tüberkülozu, %31,4 ekstra torasik lenf bezi tüberkülozu tespit edilmiştir.:
Kaynak: Türkiye'de verem

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2014 © Sözce hakları saklıdır.