Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

plevra ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / Anatomi Terimleri Sözlüğü

plevra anlamı
bakınız» plöra.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

plevra anlamı İng. pleura
Göğüs boşluğunu örten ve akciğerleri saran seröz zar, plöra.

Güncel Türkçe Sözlük

plevra anlamı
is. (plev'ra) anat. Akciğer zarı.

Türkçe - İngilizce

plevra anlamı
isim
1) pleura

"plevra" için örnek kullanımlar

eklem, böbrek, kalp zarı (perikard), akciğer zarı (plevra) gibi bir çok doku ve organ iltihabına bağlı çok sayıda bulgularla giden,
Kaynak: Sistemik lupus eritematozus
Yılında toraks , her frenik sinir malzemeleri mediastinal plevra ve perikard . Yolu Frenik sinir Internal Juguler Ven oblik iner derin
Kaynak: Nervus phrenicus
Akciğer parankimi ve plevra hastalıkları Enfeksiyonlar : Şarbon (etkeni: Bacillus anthracis ) Pnömoni Non-enfeksiyöz : Atelektazi
Kaynak: Dispne
Sekonder HOA bilhassa akciğer , mediasten ve plevra kanser lerine ve enfeksiyon larına eşlik eder. Sekonder sebepler arasında konjenital
Kaynak: Hipertrofik osteoartropati
Akciğer dışı organ tüberkülozlarından en sık % 32,6 plevra tüberkülozu, %31,4 ekstra torasik lenf bezi tüberkülozu tespit edilmiştir.:
Kaynak: Türkiye'de verem

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.