Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

polipeptit ne demek?

 - 5 sözlük, 5 sonuç.

BSTS / Biyokimya Terimleri Sözlüğü

polipeptit anlamı İng. polypeptide
Peptit bağıyla bağlanmış 10-100 amino asit içeren genellikle molekül ağırlığı 10 kDa'dan az olan peptit.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

polipeptit anlamı İng. poly peptide Alm. polypeptid Fr. polypeptide polys: çok
Proteinlerin birincil yapısını oluşturan peptit bağlarıyla bağlanmış çok fazla sayıda amino asidin oluşturduğu bir polimer.

BSTS / Dölerme ve Suni Tohumlama Terimleri Sözlüğü

polipeptit anlamı İng. polypeptide
Peptit bağlarıyla birbirine tutunmuş amino asitlerden oluşan protein yapısında bileşik.

BSTS / Mikrobiyoloji Terimleri Sözlüğü

polipeptit anlamı İng. polypeptide
Amino asitlerin birbirlerine peptit bağlarıyla bağlanması sonucunda oluşan amino asit zinciri.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

polipeptit anlamı İng. polypeptide
Aminoasitlerin birbirlerine peptit bağlarıyla bağlanmasıyla oluşan aminoasit zinciri.

"polipeptit" için örnek kullanımlar

uygun olarak ribozom larda geçrekleştirilen amino asit zinciri veya polipeptit sentezi sürecidir, daha sonra üretilen amino asit zinciri
Kaynak: Translasyon
Taşıyıcı RNA (tRNA olarak kısaltılır) hücrelerde protein sentezi sırasında büyüyen polipeptit zincirine spesifik bir amino asit ekleyen
Kaynak: Taşıyıcı RNA
Bir polipeptit zincirdeki amino asitler bir dehidrasyon tepkimesi sonucu oluşan peptit bağı ile birbirlerine bağlanırlar. Protein
Kaynak: Protein
Dönüş (veya ilmik), polipeptit zincirinin doğrultusunu ters çevirdiği bir protein ikincil yapı elemanıdır. Tanım: En yaygın tanıma göre bir
Kaynak: Dönüş (biyokimya)
Maillard reaksiyonu, aminoasit , peptit veya polipeptit gibi proteinik bileşiklerin temelini teşkil eden monomer veya polimer
Kaynak: Maillard
Protein ler polipeptit moleküller idir (veya çok sayıda polipeptit alt birimi barındırır). Temel fark peptitlerin kısa, polipeptitlerin/
Kaynak: Peptit
birincil yapıyı "polipeptit zincirdeki amino asit dizisi" olarak tanımlanmasını önermiş ve bu tanımın "kovalent yapı" tanımından farklı
Kaynak: Protein birincil yapısı
Bir beta iplik (β iplik olarak da yazılır) 3 ila 10 amino asit uzunluğunda bir polipeptit zincirinden oluşur, polipeptir omurga neredeyse
Kaynak: Beta yaprak
Protein amino asitleri bir yoğunlaşma reaksiyonu ile birleşerek bir polipeptit zincir oluştururlar. Canlılarda bu reaksiyon çeviri
Kaynak: Protein yapısı
Dipeptitler hidrolaz enzim i dipeptidil peptidazın etkinliği ile polipeptit lerden oluşur.Besin proteinleri dipeptitlere ve amino
Kaynak: Dipeptit
Ön hipofizin somatotropik (asidofilik) hücrelerinde 191 aminoasit lik tek bir polipeptit zincir şeklinde üretilmektedir. GH sentez ve
Kaynak: Büyüme hormonu
Örneğin, orak hücre anemisi nde hemoglobin in bir polipeptit zincirini sentezleyen gen inde bir nokta mutasyonu oluşmuştur.
Kaynak: Nokta mutasyon
Biyokimya da kalıntı , bir amino asit başka bir amino asit veya bir polipeptit ile reaksiyona girip bir su molekülü kaybettikten sonra
Kaynak: Kalıntı
Proteinler (polipeptit olarak da adlandırılabilirler), amino asit lerden oluşan zincirlerdir. Protein sentezi sırasında proteine 20 farklı
Kaynak: Çevrim sonrası değişim
Bir tek substrata bağlanıp birden çok ürün salan enzimlere örnek, proteazlardır, bunlar bir protein substratı kesip iki polipeptit ürün
Kaynak: Enzim kinetiği
Önceden belirlenmiş bir sıralamaya göre amino asit zincirleri ya da polipeptit sentezlenmesine yönelik geliştirdiği metod sayesinde 1984
Kaynak: Robert Bruce Merrifield

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.