Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

postmodernizm ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

postmodernizm anlamı
is. ed. 1. XIX. yüzyıl sonu ile XX. yüzyıl başlarındaki modernist arayışın canlılığını kaybetmesinden sonra ortaya çıkan çeşitli üslup ve yönelişlerin adı. 2. mim. Günümüz mimarisinde işlevsel olmayı bir tarafa bırakıp değişik yapı biçimlerini serbestçe kullanma eğiliminde olan üslup.

"postmodernizm" için örnek kullanımlar

Jean François Lyotard; filozof, edebiyat teorisyeni, postmodernizm in ve postmodern felsefe 'nin öncülerinden olan çağdaş Fransız
Kaynak: Jean-François Lyotard
yüzyılda gözlemlenen modernizmi "modernizm" ve "postmodernizm " olmak üzere iki harekette incelerler. modernizm ve postmodernizm bir
Kaynak: Modernizm
Postmodernite (diğer söyleniş biçimleriyle post-modernite ya da postmodern durum), postmodernizm in toplumsal ve kültürel yansımalarını
Kaynak: Postmodernite
Yersizyurtsuzluk, kavram olarak postmodernizm le birlikte öne çıkmış ve Postmodern felsefe 'ler tarafından kuramsal alanda kavramsal statüye
Kaynak: Yersizyurtsuzluk
Bu konum grift ve tartışmalıdır; çünkü bir yandan feminizmin modernizm-postmodernizm tartışmasına dair söyleyecek fazla bir şeyleri
Kaynak: Postmodern feminizm
Bu kitap, yayımlanışının ardından sürekli teorik tartışmaların kaynağı olmuş ve postmodernizm konusunda en çok gönderme yapılan eserlerden
Kaynak: Postmodern Durum
yüzyılın sonundaki koşulların tanımlanması olarak postmodernizm in çok tanınmış teorisyenlerinden biridir, ancak hicbir surette bir
Kaynak: Fredric Jameson
toplum, kültür ve benzeri her alanda modernizme tepki olarak doğan tutum ve yaklaşımların ifadesi olarak da postmodernizm ortaya çıkmıştır.
Kaynak: Postmodern felsefe
Berman, modernizm in bitmemiş, tamamlanmamış bir proje olarak anlaşılmasından yanadır ve bu yönde postmodernizm e karşı önemli bir
Kaynak: Marshall Berman
Paris , ünlü Fransız düşünür/ sosyolog . Medya Teorisi , Postyapısalcı felsefe ve postmodernizm üzerine olan çalışmalarıyla ünlenmiştir.
Kaynak: Jean Baudrillard
Nietzsche'nin etkileri felsefede, egzistansiyalizm ve postmodernizm üzerinde olmuştur. Değerlerin göreceliğini savunmuş, "iyi" ve "kötü
Kaynak: Friedrich Nietzsche
Buna göre, postmodernizm belli bir dönemin ya da çağın adlandırması olmaktan çok, modernizmde temellenen Büyük Anlatılar 'a ve onları
Kaynak: Postmodern durum
İşlenen tema Etik olmakla birlikte, bu kitap postmodernizm ve özellikle de postmodern felsefe bağlamında da oldukça önemli bir teorik
Kaynak: Postmodern Etik (kitap)
Post-yapısalcılık ve postmodernizm , Madan Sarup , çev:Abdülbaki Güçlü, Bilim ve Sanat yay. Edebiyat Kuramı , Terry Eagleton , çev:Tuncay
Kaynak: Jacques Derrida

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.