Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

prion ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

BSTS / İç Hastalıkları Terimleri Sözlüğü

prion anlamı İng. prion
Bulaşıcı süngerimsi beyin hastalıklarının etkeni.

"prion" için örnek kullanımlar

Bulaşıcı Süngerimsi Ensefalopatiler (BSE) ya da prion hastalıkları, birçok hayvan ın ve insan ların beyin ve sinir sistemi ni etkileyen
Kaynak: Bulaşıcı süngerimsi ensefalopati
Hastalığın etkeni prion denilen enfeksiyöz karakterde bir proteindir. Hastalığın ilerleyişini durduran bir tedavi bulunmamaktadır .
Kaynak: Bovin spongiform ensefalopati
1976 yılında (Baruch S. Blumberg ile birlikte) insanlarda enfeksiyöz olduğu gösterilen ilk prion hastalığı olan kuru hastalığını ile
Kaynak: Daniel Carleton Gajdusek
Gıda kaynaklı hastalıkların çoğu aslında patojen bakteri , virüs , prion veya parazit lerin neden olduğu gıda yollu enfeksiyon dur.
Kaynak: Gıda zehirlenmesi
Nobel Ödülü'nü enfeksiyöz olduğu gösterilen ilk insan prion hastalığı olan kuru hastalığı üzerine yaptığı çalışmalarla kazanmıştır.
Kaynak: Baruch Samuel Blumberg
(örneğin prion gibi), epigenetik kalıtım sistemlerinin organizma düzeyinde keşfedildiği alanlardır Gelişimsel biyologlar, genetik
Kaynak: Evrim
Genler: PRNP: prion protein (p27-30) Hastalıklar: Kromozom 18 üzerinde bulunan genlerle ilgili olan hastalıkların bazıları: Alagille sendromu
Kaynak: Kromozom 20 (insan)
The prion anomaly may challenge the central dogma of molecular biology | journal EMBO Reports | volume 6 | issue 8 | pages 691–694 | pmid
Kaynak: Bir gen bir enzim hipotezi
Hücresel yapıda olanlar Bakteri ler, mantarlar , protist lerdir. Hücre sel yapıda olmayanlar ise Virüs ler, viroid ler, prion lardır.
Kaynak: Mikroorganizma

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.