Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

protein ne demek?

 - 10 sözlük, 10 sonuç.

BSTS / Biyokimya Terimleri Sözlüğü

protein anlamı İng. protein
Amino asitlerin peptit bağlarıyla bağlanması sonucunda oluşan molekül. Genellikle peptit bağıyla bağlanmış 100'den fazla amino asit içeren ve molekül ağırlığı 10 kDa'dan fazla olan peptitler için kullanılır.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

protein anlamı İng. protein Alm. Protein, Eiweiss Fr. protéine proteion: ilk
Canlıda yapı elemanı, hormon, enzim, elektron ya da madde taşıyıcısı, desteklik gibi görevleri yapan, amino asitlerin birbirlerine peptit bağlarıyla bağlanması sonucu oluşan, polipeptit dizilerinin tek başlarına ya da diğer moleküllerle birleşerek ipliksi, tabakalı ya da küresel şekillerde (primer, sekunder, tersiyer, kuaterner yapı) bulunabilen, tüm hücre faaliyetlerine katılan bir biyopolimer grubu.

BSTS / Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Terimleri Sözlüğü

protein anlamı İng. protein
Amino asitlerden oluşan yüksek molekül ağırlığına sahip, karbon, hidrojen, oksijen, azot ve genellikle kükürt taşıyan peptid bağı ile bağlanmış amino asit zincirlerinden oluşan kompleks organik madde.

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü

protein anlamı İng. protein Alm. protein Fr. protéine
Hayvan ve bitki gözelerinde aminoasitlerden yapılan önemli bir besin sınıfı.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

protein anlamı Fr. protéine Protos
(botanik, zooloji, kimya)

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

protein anlamı İng. protein
Doku hücrelerinin esas yapı unsurlarından birini oluşturan, aminoasit birleşmesinden oluşmuş azotlu bileşikler grubuna ait herhangi bir madde.

BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

protein anlamı İng. protein Alm. Eiweiss Fr. protéin protos,
(Yun. protos = ilk), Albüminli madde; amino asitlerinin birleşmesiyle meydana gelmiş olan ve canlı maddenin temelini yapan karışık yapılı bir organik madde.

Güncel Türkçe Sözlük

protein anlamı
is. kim. Canlı hücrelerin ana maddesini oluşturan, genellikle sülfür, oksijen ve karbon ögeleri bulunan amino asit birleşiminden oluşmuş, yumurta akı, et, süt vb. yiyeceklerde bulunan, karmaşık yapılı doğal madde: "Hayvani protein alamayan yerlerde, bu yol ile fakir fukaraya et yedirebilmek imkânı hazırlanmıştır." -B. Felek.

İngilizce - Türkçe

protein anlamı
isim
1) protein

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

protein anlamı Fr.protéine
Canlı hücrelerin ana maddesini oluşturan, genellikle sülfür, oksijen ve karbon ögeleri bulunan amino asit birleşiminden oluşmuş karmaşık yapılı doğal madde: § "Daha daha, et ve patates. Protein. Nişasta. Azot. Şöyle yuvarlayarak bir kalori hesabına kalkışırsak…" -Attila İlhan, Kurtlar Sofrası, 34.

"protein" için örnek kullanımlar

İkinci protein kaynağı etlerdir; kırmızı et, tavuk, hindi ve balık.
The second source of protein, meat, red meat, chicken, turkey and fish.
Kaynak: ivillage.mynet.com
Hem böylece güçlü bir protein karbonhidrat bileşimi elde edersin.
So you get a powerful combination of protein and carbohydrates.
Kaynak: stargundem.com
Kuru baklagiller hem demir hem de protein alımına yardımcı oluyor.
Both iron and protein intake helps dry beans.
Kaynak: cnnturk.com
Çoğu protein, biyokimyasal tepkimelerde katalizör işlevi olan enzim lerdir ve metabolizma için yaşamsal bir role sahiptir.
Kaynak: Protein
Protein biyosentezi, hücre nin protein sentezlenmesi için gereken bir biyokimyasal süreçtir. Bu terim bazen sadece protein translasyon u
Kaynak: Protein biyosentezi
Protein fosforilasyonu, bir protein e bir fosfat grubu (PO 4) eklenmesidir. Protein fosforilasyonu pek çok hücresel süreçte önemli bir
Kaynak: Protein fosforilasyonu
Protein saflaştırması, karmaşık bir karışımdan tek bir tip protein i izole etmek için izlenen bir seri süreçtir. karakterizasyonu için
Kaynak: Protein saflaştırması
Enzimler, kataliz yapan (yani kimyasal tepkime lerin hızını artıran) biyomolekül lerdir Hemen tüm enzimler protein dir. Enzim
Kaynak: Enzim
Transmembran protein, bir biyolojik membranın tamamını kat eden proteindir. Transmembran proteinler, suda toplanarak çökelme özelliği
Kaynak: Transmembran protein
Biyokimya ve yapısal biyoloji de ikincil yapı, protein veya nükleik asit (DNA/RNA) gibi biyopolimer lerin yerel parçalarının genel, üç
Kaynak: Protein ikincil yapısı
Motor protein kusurları ile ilgili hastalıklar: Hücredeki motor proteinlerin önemi, işlevlerini tam olarak yerine getirdiklerinde ortaya
Kaynak: Motor protein
İki model arasında ikinci önemli fark, lipit tabakasının iki yanındaki protein tabakalarının simetrik modele simetrik, asimetrik modele
Kaynak: Hücre zarı
Telomer bağlanıcı proteinler kromozom ların telomer bölgelerine bağlanan protein lerdir Telomer uçlarına bağlanan bu proteinler hücrenin
Kaynak: Telomer bağlanıcı protein
Ancak, protein katlanması o kadar karmaşıktır ki, birincil yapıyı bilmek, proteinin ne şeklini, ne de yerel yapı elemanlarının yapılarını
Kaynak: Protein birincil yapısı

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.