Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

radyan, rad ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

BSTS / Gökbilim Terimleri Sözlüğü

radyan, rad anlamı İng. radiant Alm. Radiant Fr. radiant
Açı birimi; bir dairede yarıçap uzunluğundaki yay parçasını gören merkez açı. 1 rad = 206' 265".

"radyan, rad" için örnek kullanımlar

Genel olarak yüksek matematikte kullanılan birim radyan dır. (1 devir 2π radyan). Başlangıç noktaları ortak olan ve ortak bir kapalı eğriden
Kaynak: Açı
omega,": Açısal hız, frac radyan saniye biriminde." theta,": Açı , Radyan biriminde." "t,": Zaman , Saniye biriminde." 6.28 radyan 360°."
Kaynak: Açısal hız
scriptstyleomega açısal frekans tır (radyan bölü saniye olarak),: mathbf k ,, ( k_x, ,k_y, ,k_z) dalga vektörü dür (radyan bölü metre olarak
Kaynak: Elektromanyetik dalga denklemi
Frekans, çevrim bölü saniye yerine radyan bölü saniye açısal frekans ı olarak ifade edilirse, Planck sabiti içindeki 2 π katsayısı
Kaynak: Planck sabiti
Sonuç radyan cinsindendir. D d'ye göre çok büyük olduğunda denklem delta d / D olarak sadeleştirilebilir. Gökbilim de, nesnelerin
Kaynak: Açısal çap
π/2 radyan , 100 grad 8 nokta (32 noktalı bir pusula da) 6 saat (astronomik saat açı ) %∞ tanjant ve % 100 sinüs şeklinde de ifade
Kaynak: Dik açı
açısal frekans omega, (her saniyede radyan lar) başlangıç evresi (t 0) θ. θ değişen evrelerle ilgilidir. Başlangıç evresi sıfırsız olduğu
Kaynak: Sinüs dalgası
radyan cinsinden ölçülürse bu uzaklık 2π b ye eşittir.) Logaritmik spiral de ise bu noktaların aralarındaki mesafeler, dışarıya doğru
Kaynak: Arşimet spirali
gibi bir doğru, bir diğerine dikse kesişimlerinde oluştan tüm açılar doğru açı olarak adlandırılır (doğru açı π/2 radyan ya da 90°'dir).
Kaynak: Dik
Açısal ivme, açısal hız ın birim zaman daki değişimidir. SI birim sistemindeki birimi: rad/s 2 (radyan bölü saniye kare) dir ve
Kaynak: Açısal ivme
Büyük dizayn gökadanın sarmal kolları, bir çok radyan aracılığıyla gökada etrafında net bir şekilde uzanır ve gökada yarıçapının büyük
Kaynak: Büyük dizayn sarmal galaksi
Bu denklemde kosinüs yerine sinüs de yazılabilir, ortaya çıkacak eğri kosinüs eğrisinin π/2 k radyan kadar döndürülmüş bir kopyası
Kaynak: Gül (matematik)
Uygulamada açı birimi olarak derece kullanılırsa da, matematikte radyan birimi tercih edilir. : mathbfpi 3.14159...: begin align
Kaynak: Periyodik fonksiyon
Radyan ölçüsünün kullanımı: Kutupsal sistemde açılar, genel olarak ya derece ya da radyan cinsinden ifade edilir ve bunun için de 2π rad
Kaynak: Kutupsal koordinat sistemi
Taşıyıcı üreten osilatör ün iki çıkışı vardır ve bu çıkışlardan birinin faz açısı π/2 radyan (90 derece) kadar geciktirilir.
Kaynak: Karesel genlik modülasyonu
Asıl değer aralığı (radyan )derece) | arcsinüs | y arcsin x | sin y | −1 ≤ x ≤ 1 | −/2 ≤ y ≤ /2 | −90° ≤ y ≤ 90° | arckosinüs | y arccos
Kaynak: Ters trigonometrik fonksiyonlar
Ayrıca radyan rad ve radian (rad) ve steradyan (sr) gibi iki tane boyutsuz birim ile özel adlara sahip 20 birim türetildi. | +
Kaynak: SI'dan türetilen birim

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.