Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

rahim ne demek?

 - 8 sözlük, 10 sonuç.

BSTS / Anatomi Terimleri Sözlüğü

rahim anlamı Lat.uterus
(Anatomi) Döl yatağı.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

rahim anlamı
bakınız» döl yatağı

BSTS / Doğum ve Jinekoloji Terimleri Sözlüğü

rahim anlamı Lat.uterus
Döl yatağı.

BSTS / Dölerme ve Suni Tohumlama Terimleri Sözlüğü

rahim anlamı İng. womb
Döl yatağı.

BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü

rahim anlamı
döllük, dölyatağı.

Güncel Türkçe Sözlük

rahîm anlamı
sf. (rahi:m) 1. Koruyan, acıyan, merhamet eden (Tanrı). 2. zf. esk. Koruyarak, acıyarak, merhamet ederek: "Fakat pederimiz hiçbir zaman bendenize rahîm davranmamıştır." -F. F. Tülbentçi.
rahim, -hmi anlamı
(I) is. anat. Döl yatağı.
rahim, -hmi anlamı
(II) is. Acıma, esirgeme.

Kişi Adları Sözlüğü

Rahim anlamı Köken: Ar.
Cinsiyet: Erkek
"1. Esirgeyen, acıyan, koruyan, merhametli. 2. Tanrı´nın adlarından."

Türkçe - İngilizce

Rahim anlamı
isim
1) uterus
2) womb
3) loins
4) matrix
sıfat
1) uterine

rahim eş anlamlısı

acıma
is. 1. Acımak işi veya durumu. 2. Başka bir kimsenin veya canlının mutsuzluğuna karşı duyulan üzüntü, merhamet: "Sizin zerre kadar acımanız yok mu?" -H. R. Gürpınar.
döl yatağı
is. anat. Memelilerde dölün ana karnındayken içinde bulunduğu organ, ana rahmi, rahim, meşime, uterus.
esirgeme
is. Esirgemek işi, koruma, himaye, vikaye.

"rahim" için örnek kullanımlar

Akadcada dölyatağı, rahîm (remu), merhamet eden tanrı (remânu), Aramice rahîm, merhamet (rhm), İbranîce rahîm, merhamet (raham), Hindçe
Kaynak: Rahmân
Akadcada dölyatağı, rahîm (remu), merhamet eden tanrı (remânu), Aramice rahîm, merhamet (rhm), İbranîce rahîm, merhamet (raham), Hindçe
Kaynak: İbrahim
eydîhinne ve erculihinne ve lâ ya'sîneke fî ma'rûfin fe bâyı'hunne vestagfirlehunnallâh (vestagfirlehunnallâhe) innallâhe gafûrun rahîm(rahîmun).
Kaynak: İmam Mehdi

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.