Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

rüştiye ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

rüştiye anlamı
is. esk. Ortaokul derecesinde olan eğitim kurumu.

Kişi Adları Sözlüğü

Rüştiye anlamı Köken: Ar.
Cinsiyet: Kız
Erginlikle ilgili, erginliğe ait.

Yerleşim Birimleri Sözlüğü

Rüştiye anlamı
Bursa ili, Tahtaköprü bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

"rüştiye" için örnek kullanımlar

1869 Maarif-i Umûmiye Nizamnâmesi, Osmanlı Devleti 'nin İdadi Mektebi adıyla, rüştiye lerden sonra gelen bir orta öğretim kurumu
Kaynak: 1869 Maarif-i Umûmiye Nizamnâmesi
Üçü rüştiye (ortaokul), ikisi İdâdî (lise) olmak üzere beş sınıflı bir okul olarak "Kale-i Sultani Mekteb-i İdâdîsi" adıyla eğitim ve
Kaynak: Çanakkale lisesi
Osmanlı Devleti'nde, kızlar için ilk iptidâiye (ilkokul) ve rüştiye (ortaokul) mektepleri, 1858 yılında açıldı. 1869 Maârif-i Umûmiyye
Kaynak: Dârülmuallimât
Okul ilk kurulduğunda sübyan ve rüştiye olmak üzere iki kısımda eğitim vermekteydi. Rüştiye kısmında ise Arapça , Farsça , Matematik ,
Kaynak: Pertevniyal Anadolu Lisesi
dir. 93 Harbi 'nden sonra muhacir olarak geldiği Bursa 'nın Umurbey köyündeki rüştiye de müdürlük ve bir ara Gemlik 'te müftü lük yapmıştır.
Kaynak: Celâl Bayar
İlk ve rüştiye okullarını burada okuduktan sonra 1930'da Sofya 'ya giderek hemşehrisi olan gazeteci Mahmut Necmettin Deliorman'ın yeni
Kaynak: Mehmet Türker Acaroğlu
1889 'da okul, rüştiye sınıflarını da içine alarak yedi sınıflı hale getirilmiş, sonra da Sultanî olmuştur. 1894 'te yatılı hale getirilmiş
Kaynak: Bursa Erkek Lisesi

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.