Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

sarf ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

sarf anlamı
is. 1. Harcama, tüketme, kullanma. 2. esk. Dil bilgisi, yapı bilgisi.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

sarf anlamı
Masal ülkesinde bir mağara

Artvin Yusufeli Uşhum köyü

sarf eş anlamlısı

harcama
is. 1. Harcamak işi, parayı elden çıkarma, sarf. 2. Bir şey almak için elden çıkarılan para, gider: "Bildiğim kadarıyla o, lüks tüketime girecek harcamalara karşı idi." -A. Ağaoğlu.
kullanma
is. Kullanmak işi, istimal: "Dördüncü günün sabahında, işçilerden hiçbiri buldozeri kullanmaya yanaşmıyordu artık." -E. Şafak.

"sarf" için örnek kullanımlar

Maçın çoğunu topsuz oynadığımız için çok koşup efor sarf ettik.
We have a lot to play without the ball most of the game running effort.
Kaynak: skorer.milliyet.com.tr
Konya'dan bir beklentimiz olmadı ama il olmak içinde çok çaba sarf ettik.
Did not expect to be in a city in Konya, but we've worked very hard.
Kaynak: merhabahaber.com
Kayıp broşun yeniden ülkemize getirilmesi için büyük çabalar sarf edildi.
Lost brooch was a major effort to bring back to our country.
Kaynak: iha.com.tr
10 kişi kalan oyuncularım çok efor sarf etti, kendilerine teşekkür ediyorum.
Actors have left 10 people invested a lot of effort, I would like to thank them.
Kaynak: trtspor.com.tr
Kelime leri oluşturan, en küçük birimi harf olan ve ağzın tek hareketinde sarf edilebilen ses model idir. Türkçe de en az bir harf, en çok
Kaynak: Hece
Photo-Secession, 20. yüzyıl ın başında fotoğrafı bir sanat dalı olarak kabul ettirebilmek için büyük çaba sarf eden ABD'li fotoğrafçı
Kaynak: Photo-Secession
Pet mağazaları ayrıca hayvan yemi, sarf malzemesi ve aksesuar satarlar. Hayvanlar: Pet mağazaları genellikle evde beslenmek üzere akvaryum ,
Kaynak: Pet shop
Anor Alevi; Gandalf 'ın Khazad-dûm Köprüsü 'nde Balrog 'la karşılaştığında sarf ettiği kelimelerden biridir. Arda'daki güneşin kaynağını
Kaynak: Anor Alevi
Hırdavat, genel olarak üretim de kullanılan her türlü alet, taşınabilir makina, sarf malzemelerine verilen isimdir. Sözlük anlamıyla "
Kaynak: Hırdavat
20. yüzyıl , teknolojik ilerleme ve başarı bakımından aynı zamanda uygarlaşmış milletlerin birbirlerine sarf ettikleri şiddet içerici
Kaynak: Nükleer silahlanmanın kronolojisi
(morfoloji veya sarf), kelime ve şekillerin çıkış yerlerini, yani menşelerini araştıran kısmına menşe veya türeme bilgisi (etimoloji ),
Kaynak: Dilbilgisi
Paris üniversitesinin kurulmasında Papa, kraldan daha fazla gayret sarf etmiştir. Buraya Avrupa'nın her tarafından öğrenci gelmekteydi.
Kaynak: Paris Üniversitesi
Babası Jack Osbourne, General Motors firmasında, annesi Lillian Osbourne ise Lucas adlı araba sarf malzemeleri üreten bir firmada işçi
Kaynak: Ozzy Osbourne
buğday ve pirinç yemeklik olarak, çavdar, mısır ve darı hem yemeklik, hem de hayvan yem i, arpa ve yulaf ise hayvan yemi olarak sarf edilmektedir.
Kaynak: Buğdaygiller
Samanîler eski İran kültür ü'nü canlandırmak ile kalmadılar ve İslâmiyet 'in yayılması için de büyük çaba sarf ettiler. Pers-İran
Kaynak: Samanîler
Bu suikast, Nazi rejimini devirmek için sarf edilen çabaların doruk noktasıydı. Başarısızlığı sonrasında, hem Kurdun İni'nde hem de Berlin
Kaynak: 20 Temmuz suikast girişimi
Eğitimi Ebu Hanife, küçük yaşta Kur'an 'ı ezberlemiş ve Arapça 'nın o zaman tasnif edilmekte olan sarf , nahiv , şiir ve edebiyat ını
Kaynak: Ebu Hanife
Avrupa Yayın Birliği , 2010 yılında yaptığı açıklamada Avusturya , İtalya ve Monako 'nun yarışmaya dönmesi için büyük bir çaba sarf
Kaynak: Eurovision Şarkı Yarışması'nda İtalya
sarf malzemeleri de bulunur. Kırtasiye dükkânları genellikle okul ya da işyerleri yakınında bulunmaktadır. Türkiye^de resmi kurumların
Kaynak: Kırtasiye
sanatı olup bu iyi durum, atı tam yerinde, sakin, zamanında, güven içinde ve olabildiğince işe uygun kuvvet sarf ettirerek kullanma becerisidir.
Kaynak: Binicilik
Genç bir gazeteci, Kane'in vefat ettiğinde sarf ettiği son söz olan Rosebud isminin anlamını çözmek için, Kane'in yakınlarıyla temas
Kaynak: Yurttaş Kane
ve surelerle sureler arasındaki bağlantıları sarf, nahiv ve belâgat gibi Arap dil kuralları çerçevesinde bir tefsir yapılmaya çalışılmıştır.
Kaynak: İşaratü-l İ'caz
yapılmasıyla meydana çıkmış ABD firması. Dijital fotoğraf makinesi , fotoğraf filmi , yazıcı ve bunların sarf malzemeleri gibi ürünler üretir.
Kaynak: Kodak
İnsanları dinler ve anlamak için özel çaba sarf eder. Çevresindeki herkesin en iyi yanlarını geliştirmelerine olanak sağlayacak olumlu
Kaynak: Liderlik

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.